www.DUB.cz
UNIVERZITA
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek

PREAMBULE

KDO JSME

UNIVERZITA

Společenství
J. Z.

AKTUALITY

KNIHOVNA

PŘEDNÁŠKY

KONCERTY

ŘÍP

VÝSTAVY

VELETRHY

Bioconstruct

J. Z.

Sanátor – svaz biotroniků J.Z.

Biotronika Josefa Zezulky

T. P.

Nadační fond

Kontakty
 
E-OBCHOD
 

O osudu a společné věci

O osudu a společné věci

Rozhovor s Tomášem Pfeifferem

Proroctví jsou vyryta na palmových listech.
Na stránkách Meduňky jsme už několikrát vzpomínali na biotronika Josefa Zezulku a také jsme si povídali s jeho žákem a pokračovatelem Tomášem Pfeifferem o jeho koncertní a léčitelské činnosti. Tentokrát se s námi Tomáš podělil i o svoji zkušenost s proroctvím palmových listů.
 
Důležité je vědět, kam jdeme.

Podle toho, že již čtvrtý rok běží koncerty Společná věc, se zdá, že tvůj záměr pokusit se seznámit i ostatní s Vodnářským zvonem se daří.

Na toto posouzení se mnoho necítím, ale je pravda, že proběhlo již více než 150 koncertů, a to s úspěchem. Svou činností se svým malým dílem snažím ukázat, že život nebo svět kolem nás nejsou tak jednoznačné, jak se na první pohled jeví, a že z toho velkého celku známe opravdu jen málo. Těší mě žít ve světě, který poskytuje na každém kroku možnost poznávat a být překvapován. Každý díl naší životní cesty k nám promlouvá tichým hlasem a jen na nás je, zda uslyšíme. Do našeho světa patří neoddělitelně i tajemství a radost z poznání ve službě druhým.

Co tě k tomuto poznání vede?

Původně jsem byl technického zaměření. Sice jsem se zajímal o různé věci, četl a hledal, až jsem si myslel, že musím jet nejmíň do Tibetu nebo do Indie. Pak ale bylo všechno jinak. Osudové bylo setkání s mým pozdějším učitelem panem Josefem Zezulkou. Jak jednou někdo řekl, byl to takový na první pohled velice vlídný, šedovlasý a úplně obyčejný pán. To, co jsem se při našich setkáních dovídal, bylo pro mne zprvu ohromující, ale důležité bylo, jak do sebe vše logicky zapadalo a dávalo tušit hloubku poznání. To on mě přivedl velmi krásnou volnou formou k přemýšlení a chápání mnoha věcí. Nikdy to přitom nebylo tak, že bych něco musel, vždycky říkal jen: Zamysli se, není to náhodou jinak? Promysli to.

Nikdy jsem neměl nejmenší dojem, že mě někdo v mém přemýšlení omezuje. Vždycky jej jen rozvíjel. Mnohokrát si od té doby kladu otázku, proč dostávám od osudu právě já takový dar. Byl to Zezulkův dar znát pravdu, a hlavně dar vnímat životní zákonitosti přímo, aniž by se cokoliv učil nebo kohokoli poslouchal. Jeho dar ducha mu umožnil, aby rozvinul biotroniku jako obor nemedicínské pomoci při nemocech. Rozvinul také biopatologii, která vypovídá o poruchách našeho tělesného vitálního systému v nemoci, i způsob, jak tyto síly modulovat nebo ladit při různých onemocněních. Základem všeho přitom byla jeho filozofie Bytí.

Byl to také právě on, kdo mi řekl, že mám dar léčení, a pokud chci, mohu se v oboru biotroniky u něj vzdělávat. Pak jsme se pravidelně setkávali řadu let. Když pan JZ odcházel, řekl to, co je mi dodnes závazkem i smyslem života: „Tomáši, já vám tu naši společnou věc teď předávám, dál povedete obor i filozofii pro ty, kteří o to budou stát.“ Pak se hluboce zadíval a řekl: ,,Nebudete to mít lehké.“ Měl pravdu jako ve všem.

Život ale nepřináší jen akademicky vážné věci, ale občas i radost. Tou bylo setkání s Vodnářským zvonem. Objevil jsem tak v romantickém prostředí velehor to, co jsem dlouho vnímal – svět zvuku a rezonance. Setkávám se denně s bolestí a možnost ukazovat hrou v doprovodu velkoplošné projekce krásu světa je přece také milost Boží. Hluboce se skláním nad moudrostí osudu.

Nejen o palmových listech

Před rokem pozvala Meduňka čtenáře na velmi zajímavé setkání – do naší země přijeli vykladači osudů z tzv. palmových listů, kteří s nimi poprvé opustili Indii. Desítky našich čtenářů využili této možnosti a objednali se na konzultaci. Byl jsi mezi nimi. Ale dozvěděli jsme se, že tě na palmové listy už kdysi dávno upozornil tvůj učitel Josef Zezulka.

Mluvili jsme o tom spolu v době, kdy o nich v Čechách nebylo nic známo, a osobní zkušenost jsem udělat chtěl. Přiznám se, že tři roky jsem se v koutku duše chystal do Indie k návštěvě palmové knihovny, ale osud to zařídil jinak. Podařilo se to až letos díky nadšení našich lidí v čele s Pavlem Krejčím a patří jim za to velký dík. Bylo to vůbec poprvé, co svitky i s jejich vykladači opustily Indii.

Na začátku jsem dal otisk palce a pomocí jedenácti znaků byl podle něj nalezen můj palmový svazek. Jen pro pořádek – před 5000 lety na ně indičtí rišiové vepsali osudy všech lidí, kteří se do knihovny přijdou v budoucnosti zeptat na svůj osud. Při vlastním čtení nádí, což je vlastně kněz, váš list vyhledá ve svazku. A musím se tu omluvit všem, kteří byli objednaní na stejný den jako já. Po déle než tříhodinovém hledání, když už jsem skoro nevěděl, jak se jmenuji za svobodna a jak se jmenuje mé dítě, jsem najednou uslyšel: „Jmenujete se Tomáš Pfeiffer, narodil jste se…, žena se jmenuje…, narodila se…, dělá to a to…,“ najednou bylo vše naprosto přesné, i to, co nádí nemohl naprosto vědět, a bylo tedy jasné, že svitek je o mně.

To je velice zajímavé. A co bylo dál?

Každý otisk palce byl pojmenován, což mě přesvědčilo. V tom, co mi bylo řečeno pouze podle něj, byla celá podstata mého života. Pak byl vypracován indický horoskop a svitek přepsán do sešitku. Záznamy na palmových listech představují nádhernou práci, písmo je úchvatné, svitky jsou různě velké, a i když se zhruba jednou za osm set let přepisují, jsou konzervovány speciálními bylinami. Při vlastním proroctví se nejprve opět potvrdí vaše identifikace a pak následuje pohled do budoucnosti. Šlo to rok za rokem. Podrobnosti si nechám pro sebe, jenom řeknu, že se to shodovalo s tím, co už vím. Bylo to přesné i s přesnými daty. Přitom jsem si dával pozor, jestli nejde o podvod. Od počátku jsem přemýšlel, jestli otázky nesměřují k vytěžení informací o člověku, jež se pak složí do obrazce. Mohu ale na svoji čest říci, že tomu tak nebylo.

Bylo nádherné pozorovat, kolik energie a pokory měli nádí po skoro celodenní práci, a setkání s tak duchovními lidmi, kteří byli úžasně přirození, mě moc potěšilo. Jejich výdrž byla obrovská. Vstávali brzy ráno, modlili se a potom pracovali celý den. Výklad je přitom přesný, což je tím, že před tisíciletími byli lidé, kteří opravdu pronikli do jádra problému zvaného osud.

Čtení záznamů z palmových listů a záznamy samy jsou mocným impulzem pro celou naši kulturu a dobu. Lidé si to řeknou a pochopí, že něco takového skutečně může fungovat, a od pochopení je jenom krůček k poznání. A to je důležité, protože dokud si myslíme, že něco možné není, nehledáme. Pochopení, že je kam jít, je to nejcennější. Cesta sama je také důležitá, ale vůbec vědět, že je kam jít, že to má průchod – to je důležité, protože jinak můžete jít celé životy a budete narážet jenom na zeď a ničeho nedosáhnete. Proto jsou právě tihle lidé jakýmisi majáky. Stávají se médii, která se v času výkladu ponoří do své práce tak, že se stanou pojítkem mezi dobou zápisu, což bylo před několika tisíci lety, a současnou dobou výkladu. Bylo to, jako bych mluvil s Mahárišim.

Svitky tu jsou pro ty, kteří si pro proroctví mají přijít – někteří lidé mají i několik svitků. Neslouží k tomu, aby vás v životě vedly, ale aby vám pomáhaly na vaší cestě osobní i duchovní.

Přednášky a hry na zvon

Tomáši, co spojuje tvé přednášky a koncerty?

Možná se budu opakovat, ale společná věc tu je. Koncerty – rezonance, vibrace – zvuk Vodnářského zvonu, to je vlastně filozofie převedená do tónů. Přednášky vznikly na základě zájmu hledajících a nesou takový Zezulkův lehce provokativní název: „Tvore lidského stupně, staň se člověkem.“

Můžeš nám své přednášky přiblížit?

Přednášky probíhají po celé České republice. Tematicky je jejich zaměření široké – věda, zdraví, filozofie, společnost atd. Samozřejmě je prostor i pro dotazy. Vše, co existuje, jde svojí cestou vývoje. Člověk je jeden z tvorů – i my jsme kdysi byli nižší tvorové a pak šli výš. Teď jsme lidé, což není nic moc, protože po nás přijdou ještě vyšší bytosti. I to je naše společná věc. Budeme-li myslet a začneme přemýšlet i o druhých, budeme vnímat každého druhého jako bytost, která má stejná práva jako my sami. Pak začneme snižovat míru svého druhového egoismu. Už Platón říkal: „Šťastný ten, kdo hledá štěstí své ve štěstí druhých.“

Podstatou filozofie Josefa Zezulky je, aby lidé nechtěli jenom věřit, ale aby mysleli. Musí nastoupit „vím“ – nikoliv však naučené, ale hluboce prožité. Jen opravdová touha po poznání zákonitostí je to, co nás posouvá dál k pochopení, že jsme nedílnou součástí celku, že vše souvisí se vším. Mimo jiné bych rád pozval čtenáře na výstavu konanou v domě Biotronické centrum sociální pomoci v Soukenické ulici č. 21 v Praze, která se k tomu váže. Výstava je otevřená v době konání přednášek v sále JZ, které jsou volně přístupné, vstupné je dobrovolné.

Co bys ještě vzkázal našim čtenářům?

Rád bych je pozval na náš podzimní běh koncertů Společná věc. Dále bych jim popřál, aby se jim v jejich životech dařilo nacházet rovnováhu, aby měli možnost vnímat svět v kráse detailu i celku. A mohli tak vnímat i sebe jako součást všeho.

Rozhovor s Tomášem Pfeifferem připravila Duchovní univerzita Bytí ve spolupráci s Ilonou Manolevskou

časopis Meduňka, 1. 10. 2010

 
Doporučit stránku e-mailem (0)    
      
  
ČLÁNKY


Setkání s biotronikou

7. 9. 2015
 

Vodnářský zvon není jen hudební nástroj

1. 9. 2015
 

Sál Lovoše rozezní vodnářský zvon. Vyhrajte vstupenky!

8. 5. 2015
 

Tomáš Pfeiffer rozezní ve Světlé vodnářský zvon

28. 4. 2015
 

Světlá nad Sázavou "uslyší" vodnářský zvon

25. 4. 2015
 

Nadační fond Josefa Zezulky Vás zve na Říp

26. 3. 2015
 

Nadační fond Josefa Zezulky vás zve na setkání na Řípu

25. 3. 2015
 

Tomáš Pfeiffer: Vnímám svět i jako zvuk, vibraci

15. 3. 2015
 

Vánoční působení biotronika Tomáše Pfeiffera

27. 11. 2014
 

Otevřený dopis ministru zdravotnictví k přípravě zákona o léčitelství a výzva ke zkoumání biotroniky

27. 11. 2014
 

Koncert Společná věc v Benátkách nad Jizerou 11. 11. 2014

10. 11. 2014
 

(Ne)máte slovo?

1. 11. 2014
 

Žamberský kostel hostil výjimečný koncert

21. 10. 2014
 

Věříte biotronice? Můžete podepsat petici na její podporu

16. 10. 2014
 

Podpořte rozvoj biotroniky podpisem petice. Lidem se otevírá nová možnost fungující léčby

14. 10. 2014
 

Biotronika není lék, ale filosofie

18. 9. 2014
 

Josef Zezulka: Odpovědi

10. 7. 2014
 

Osud – přítel a učitel

1. 6. 2014
 

Říp bude už podvacáté centrem slavnosti Dne otevřeného nebe

26. 3. 2014
 

Osud na listu palmy

13. 3. 2014
 

Nástroj, který zve do světa rezonance

28. 2. 2014
 

Tomáš Pfeiffer: Vodnářský zvon zní pro všechny

21. 2. 2014
 

Koncert s hrou na tajemný historický nástroj je nevšední podívanou

15. 2. 2014
 

Opakování „televizního“ působení

28. 11. 2013
 

Vodnářský zvon zazní v Nymburce na koncertu Společná věc

24. 10. 2013
 

Do Nymburka míří vodnářský zvon

17. 10. 2013
 

Netradiční koncerty na Vysočině.

16. 10. 2013
 

Pfeiffer: Vnímám, co nás spojuje

30. 9. 2013
 

Utajená tvář vědy

10. 5. 2013
 

Novoměstský kulturní dům rozechvěl vodnářský zvon Tomáše Pfeiffera

1. 5. 2013
 

Náš osud a běh času

1. 4. 2013
 

Na hoře Říp se už podevatenácté bude slavit počátek jara

27. 3. 2013
 

Říp hostí jarní Slavnost dne otevřeného nebe

20. 3. 2013
 

Sokolovna vibrovala v rytmu biotronika Pfeiffera a jeho Vodnářského zvonu

11. 3. 2013
 

30. 3. 2013 Slavnost na hoře Říp

28. 2. 2013
 

Unikátní parabolická projekce míří do Prostějova

27. 2. 2013
 

Josef Zezulka

1. 2. 2013
 

Výjimečné setkání předních umělců vážné hudby

18. 12. 2012
 

Opakování „televizního“ působení

30. 11. 2012
 

JOSEF ZEZULKA – ŽIVOT PŘINAŠEČE

28. 11. 2012
 

Na koncertu Společná věc se rozezněl prastarý vodnářský zvon

7. 11. 2012
 

Společná věc

1. 11. 2012
 

Zvon, který hraje rytmus života

31. 10. 2012
 

Brzy poletíme na křídlech zvonů

15. 10. 2012
 

Žák zakladatele biotroniky Josefa Zezulky představil v Sedlčanech vodnářský zvon

10. 10. 2012
 

Koncert na zámku Sychrov

6. 10. 2012
 

Tomáš Pfeiffer zahraje v Kraslicích na vodnářský zvon

12. 9. 2012
 

Společná věc

28. 8. 2012
 

O Vodnářském zvonu s panem Tomášem Pfeifferem

21. 8. 2012
 

Unikátní koncert bude v Roudnici

18. 4. 2012
 

Říp bude centrem slavnosti Dne otevřeného nebe

24. 3. 2012
 

Pozvánka na koncert Společná věc

5. 3. 2012
 

Na koncertu Společná věc rozezní Pfeiffer vodnářský zvon

2. 3. 2012
 

Biotronik

28. 2. 2012
 

Tajuplný hudební nástroj rozezní Městský dům v Mnichově Hradišti

25. 2. 2012
 

Tomáš Pfeiffer a mystérium Vodnářského zvonu

20. 2. 2012
 

Vodnářský zvon rozezní kino Mír

1. 2. 2012
 

Zazní vodnářský zvon

31. 1. 2012
 

Vodnářský zvon v rukou biotronika Tomáše Pfeiffera promluvil

30. 11. 2011
 

Opakování „televizního“ působení

29. 11. 2011
 

Koncert Společná věc

17. 10. 2011
 

Biotronik léčil na zámku zvonem

11. 10. 2011
 

O tajemství života se může zajímat každý

6. 10. 2011
 

Záhady jsou všude kolem nás

3. 10. 2011
 

VÍTE, CO JE SPOLEČNÁ VĚC ?

1. 10. 2011
 

Tomáš Pfeiffer opět rozezní Vodnářský zvon

25. 4. 2011
 

V brandýském kině se rozezní Vodnářský zvon

13. 4. 2011
 

Na Řípu se koná Slavnost dne otevřeného nebe

15. 3. 2011
 

Rezonance Vodnářského zvonu

10. 3. 2011
 

Hrajte s Deníkem o volné lístky na koncert

2. 3. 2011
 

Jak zní pohlazení po duši? Poslechněte si vodnářský zvon

25. 2. 2011
 

S Tomášem na Říp

22. 2. 2011
 

Biotronik Tomáš Pfeiffer předával energii

13. 2. 2011
 

Tomáš Pfeiffer: Biotronika je filozofií života

11. 2. 2011
 

V sokolovně zazní zvon, z něhož běhá mráz po zádech

2. 2. 2011
 

Oblíbený biotronik Tomáš Pfeiffer přijede diskutovat do Mladé Boleslavi

28. 1. 2011
 

Prastarý nástroj se rozezní i v Děčíně

7. 12. 2010
 

Opakování „televizního“ působení

24. 11. 2010
 

Nástroj, ze kterého mrazí

22. 10. 2010
 

Hraje na kovový zvon plný vody. Už šest let

20. 10. 2010
 

Biotronik Pfeiffer: Do osudu se má vstupovat po špičkách

14. 10. 2010
 

Betlémskou kaplí zněly zvony a soprán světoznámé pěvkyně

13. 10. 2010
 

O osudu a společné věci

1. 10. 2010
 

Nástroj z hlubin věků a biotronik Tomáš Pfeiffer

23. 9. 2010
 

Biotronik Tomáš Pfeiffer: Život je pro nás největší učitel

23. 9. 2010
 

Zvuk vodnářského zvonu prochází celým tělem

10. 4. 2010
 

Kladno v pátek zažije koncert s prostorovými obrazy

1. 3. 2010
 

V městském divadle půjde ve středu o Společnou věc

23. 11. 2009
 

Maida Hundeling v Hradci Králové

19. 11. 2009
 

Vodnářský zvon: kapky budou padat vzhůru

11. 11. 2009
 

Tóny, které otvírají naše srdce

18. 5. 2009
 

BIOTRONIKA

1. 3. 2008
 

LÉČBA TAJEMNÝM ZVUKEM

1. 3. 2007