www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek
CAM03 - NÁRŮST VÝZKUMŮ CAM

Souhrn <<< Příloha č. 3 >>> Seznam

NÁRŮST VÝZKUMŮ CAM


1) NÁRŮST RANDOMIZOVANÝCH KONTROLOVANÝCH VÝZKUMŮ A METAANALÝZ CAM

Obrázek 5-1 zobrazuje výrazný nárůst v počtu randomizovaných kontrolovaných studií za posledních 20 let. Obrázek 5-2 zobrazuje, že nárůst v počtu přezkumů a meta-analýz je ještě vyšší. Tyto růsty jsou analogické s obecnými trendy růstu v realizaci studií a meta-analýz za posledních dvacet let (Lee a kol., 2001). Navzdory tomuto vývoji omezení databáze MEDLINE přetrvávají: ne všechny studie v MEDLINE jsou indexovány s použitím patřičných klíčových slov (Dickersin a kol., 1994) a mnoho zpráv, především z oblasti CAM, není zahrnuto v MEDLINE (Egger a kol., 2003).Obrázek 5-1 Počet randomizovaných kontrolovaných studií CAM indexovaných v databázi MEDLINE, 1982 až 2002. Vyhledávání proběhlo 11. prosince 2003 pomocí vyhledávací strategie, kdy se k získání číselného stavu za každý rok použily následující termíny: randomizovaná kontrolovaná studie (typ publikace) A rok (datum zveřejnění).Obrázek 5-2 Počet systematických přezkumů a meta-analýz souvisejících s CAM a indexovaných v databázi MEDLINE, 1982 až 2002. Vyhledávání proběhlo 11. prosince 2003 pomocí vyhledávací strategie, kdy se k získání číselného stavu za každý rok použily následující termíny: randomizovaná kontrolovaná studie (typ publikace) A rok (datum zveřejnění).

Zdroj: Institute of Medicine (US) Committee on the Use of Complementary and Alternative Medicine by the American Public. Complementary and Alternative Medicine in the United States [online]. Washington (DC): National Academies Press (US); 2005 [cit. 2016-06-12].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK83790/


2) NÁRŮST PUBLIKACÍ O AKUPUNKTUŘE

Publikace o akupunktuře v databázi PubMed: od roku 1980 po současnostPublikace o akupunktuře
Výsledek vyhledávání v databázi PubMed pro termín „akupunktura“ (05/2016)

24.674 publikací
2013: 1.549 publikací
2014: 1.767 publikací
2015: 1.620 publikací

Výsledek vyhledávání v databázi PubMed pro termín „akupunktura a rakovina“:
1.298 publikací (5/2016)
2014: 115 publikací (21 přezkumů)
2015: 123 publikací (19 přezkumů)


Zdroj: LUPI, Giuseppe, MD. Acupuncture as a complementary therapy in patients with cancer: the experience of a Regional Public Health Service in Italy [online]. Str. 4 [cit. 2016-06-26].
http://www.icihm.org/images/Presentations/Track19_Lupi_Stoccarda_2016_def.pdf


3) PŘEHLED CELKOVÉHO POČTU RANDOMIZOVANÝCH KONTROLOVANÝCH VÝZKUMŮ CAM V DATABÁZI PUBMEDIntegrative Medicine-Research in CoCoNat
Prof. Dr. med. Dieter Melchart, Munich
Competence Center for Complementary Medicine and Naturopathy (CoCoNat)
Technical University of Munich

Výzkum integrativní medicíny v Kompetenčním centru pro komplementární medicínu a naturopatii
Prof. Dr. med. Dieter Melchart, Mnichov
Kompetenční centrum pro komplementární medicínu a naturopatii (CoCoNat)
Technická univerzita v Mnichově

Zdroj: Prof. Dr. med. MELCHART, Dieter, Munich. Integrative Medicine-Research in CoCoNat [online].
Str. 3 [cit. 2016-06-26].
http://www.icihm.org/images/Presentations/Melchart-Munich_Research-Areas_at_CoCoNat2.pdf


4) NÁRŮST TERMÍNU „ENERGY MEDICINE“ (ENERGETICKÁ MEDICÍNA) V KNIHÁCH PUBLIKOVANÝCH V ANGLICKÉM JAZYCE MEZI ROKY 1967 - 2012Zdroj: Oschman, James L., Ph.D. Energy Medicine: The Scientific Basis [online]. Second Edition, 2016, Elsevier Health Sciences, strana. 13 (xiii), ISBN 978-0-443-06729-7 [cit. 2016-08-21].
https://books.google.cz/books?id=5S6DCgAAQBAJ&lpg=PP1&ots=VUTJH7rTmx&dq
=energy%20medicine&lr&hl=cs&pg=PR13#v=onepage&q=energy%20medicine&f=falseNÁRŮST CAM VE VŠECH OBLASTECH


Nárůst randomizovaných kontrolovaných výzkumů CAMNárůst systematických hodnocení a metaanalýz CAMNárůst vědeckých časopisů o CAMNárůst citovanosti časopisů a článků o CAMNárůst publikací o akupunktuřeNárůst publikací o fytoterapii v databázi PubMedNárůst počtu lékařů používajících i CAM a „Heilpraktikerů“ v NěmeckuNárůst používání CAM v USAZdroje grafů:

Nárůst randomizovaných kontrolovaných výzkumů CAM
Nárůst systematických hodnocení a metaanalýz CAM
Institute of Medicine (US) Committee on the Use of Complementary and Alternative Medicine by the American Public. Complementary and Alternative Medicine in the United States [online]. Washington (DC): National Academies Press (US); 2005 [cit. 2016-06-12].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK83790/

Nárůst citovanosti časopisů a článků o CAM
Nárůst vědeckých časopisů o CAM
Dr. HALEVI, Gali. Ancient medicine in modern times [online]. Research Trends, December 2013 [cit. 2012-02-21].
http://www.researchtrends.com/issue-35-december-2013/ancient-medicine-in-modern-times/

Nárůst publikací o akupunktuře v databázi PubMed
LUPI, Giuseppe, MD. Acupuncture as a complementary therapy in patients with cancer: the experience of a Regional Public Health Service in Italy [online]. Str. 4 [cit. 2016-06-26].
http://www.icihm.org/images/Presentations/Track19_Lupi_Stoccarda_2016_def.pdf

Nárůst publikací o fytoterapii
European Parliament. Workshop Alternative Medicines 2011 [online]. Str. 81 [cit. 2016-07-17].
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/workshop/join/2011/475079/IPOL-ENVI_AT(2011)475079_EN.pdf

Nárůst počtu lékařů používajících i CAM a „Heilpraktikerů“ v Německu
Prof. Dr. med. JOOS, Stefanie. Integration of Complementary and Alternative Care in Primary Health Care [online]. International Congress for Integrative Health & Medicine June 2016 – Stuttgart, str. 7 [cit. 2016-06-26].
http://www.icihm.org/en/presentations/29-saturday-june-11-2016-samstag-11-juni-2016/276-track-18.html

Nárůst používání CAM v USA
Dynamic Chiropractic, By Editorial Staff. The Growth of Chiropractic and CAM: More Bad News for Medicine [online]. October 8, 2001, Vol. 19, Issue 21 [cit. 2016-07-05].
http://www.dynamicchiropractic.com/mpacms/dc/article.php?id=18246

  

 
     
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.