www.DUB.cz
UNIVERZITA
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek
CAM04 - ČLÁNEK O STOUPAJÍCÍM POČTU VĚDECKÝCH ČASOPISŮ O CAM

Souhrn <<< Příloha č. 4 >>> Seznam

ČLÁNEK O STOUPAJÍCÍM POČTU VĚDECKÝCH ČASOPISŮ O CAM

Starověké lékařství v moderní době

Dr. Gali Halevi / Prosinec 2013

http://www.researchtrends.com/issue-35-december-2013/ancient-medicine-in-modern-times/

citace z článku

"Podle adresáře Ulrich’s Global Serials Directory (Ulrichův globální adresář periodické literatury - http://ulrichsweb.serialssolutions.com) existuje 358 aktivních vědeckých časopisů, které jsou klasifikovány jako časopisy CAM. Obrázek 1 zobrazuje nejvíce publikující země v oblasti CAM."

"Je nicméně zajímavé sledovat, že nejvyspělejší západní země, jako Spojené státy a Kanada v Severní Americe, a Spojené království, Německo a Francie v Evropě, se ujímají vedoucí pozice v oblasti vydávání časopisů CAM. To by mohlo být vyloženo jako ukazatel vysoké míry rozšíření alternativní medicíny v západním světě."

"Počet nových časopisů CAM, které v posledních několika desetiletích začaly vycházet, sděluje mnoho o rostoucím vědeckém zájmu o alternativní medicínu."

"Nárůst vědeckých časopisů zaměřených na CAM lze přisoudit přímému financování výzkumu CAM v 90. letech. Například v roce 1998 zřídil Kongres Spojených států Národní centrum pro komplementární a alternativní medicínu (NCCAM) v rámci Národního ústavu zdraví (National Institutes of Health, NIH). NCCAM financuje univerzitní centra pro výzkum CAM."


Obrázek 2 - Růst v počtu nově vydávaných časopisů CAM. Zdroj: Ulrich’s Global Serials Directory


"Kromě trendů rostoucího množství časopisů vydávaných v této oblasti jsme také zkoumali citační charakteristiky tohoto tématu, obzvláště pak nárůst citací časopisů CAM, nejvíce citované časopisy CAM a nejvíce citující časopisy z oborů mimo CAM. Účelem této analýzy bylo zjistit, jak se toto téma vyvinulo z hlediska vědecké činnosti a vědecké výměny mezi CAM a ostatními obory."

"Jak znázorňuje obrázek 4, v průběhu let dochází k očividnému nárůstu citací časopisů a článků CAM. To může signalizovat rostoucí výzkumný zájem a vědeckou síť okolo témat a otázek týkajících se CAM."


Obrázek 4 – Citovanost časopisů a článků CAM. Zdroj: Scopus


"Alternativní medicína a komplementární zdravotní služby se stávají nedílnou součástí běžných lékařských postupů a jsou v mnoha zemích podporované státními zdravotnickými systémy. Praktiky, které před několika desítkami let mohly být pokládány za ezoterické nebo exotické, lze nyní nalézt téměř všude ve světě."

Odkazy

(1) http://www.eiccam.eu/pdfs/eiccambrochurecomplete.pdf
(2) http://www.cdc.gov/NCHS/data/nhsr/nhsr018.pdf


Zdroj: Dr. HALEVI, Gali. Ancient medicine in modern times [online]. Research Trends, December 2013
[cit. 2012-02-21].
http://www.researchtrends.com/issue-35-december-2013/ancient-medicine-in-modern-times/