www.DUB.cz
UNIVERZITA
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek
CAM26 - CHCEME STÁLE OPAKOVAT STEJNÉ CHYBY VĚDY?

Souhrn <<< Příloha č. 26 >>> Seznam

CHCEME STÁLE OPAKOVAT STEJNÉ CHYBY VĚDY?


Dnes se skeptici ve vědě dovolávají „zdravého rozumu“. V historii vědy se racionálně myslící vědci také dovolávali „zdravého rozumu“, přesto poznání šlo úplně jinou cestou bez ohledu na jejich „zdravý rozum“. Opravdu jsme se z chyb poučili nebo je stále opakujeme?

„Je dokázáno, že je vůbec nemožno, aby se člověk mohl zvednout do vzduchu, nebo se v něm alespoň udržet.“ (Akademik Lalande v Journal de Paris, necelý rok před vzletem montgolfiéry s lidskou posádkou, 1782) (1)

„Zavedení železnic by bylo na úkor veřejných zdravotních poměrů, pohyb rychlejší 41 kilometrů v hodině by cestujícím nevyhnutelně způsobil mozkové otřesy a šílenství, v obecenstvu u trati pak závrať a nevolnost. Byla-li by železnice zavedena, bylo by nezbytné ji ukrýt mezi dva ploty vysoké jako lokomotiva a vagóny.“
(Bavorská královská lékařská rada, 1837) (1)

„Do břicha, hrudi a mozku nebude moudrý a humánní chirurg nikdy zasahovat.“
(Sir John Eric Ericksen, britský chirurg, jmenován Zvláštním chirurgem Královny, 1873) (1)

„Elektřina nemůže být nikdy praktickou formou síly, protože ztráty vzniklé ve vedení jsou příliš veliké. Bylo by snazší užívat provazových poháněcích pásů, které by šly od kladky ke kladce, takže by se táhly na míle po celém kraji.“ (Vynikající technik inž. Osborne Reynolds, 1888) (1)

„Nemohli bychom věřit nekonečné řadě objevů a nejsvětlejším teoriím, kdyby oheň, vzduch, voda a země již nebyly uznávány za jednoduché živly.“ (Akademik Baumé, vynálezce hustoměru, po Lavosierově oznámení rozkladu vzduchu na kyslík a dusík, 1789) (1)

„Návrh je třeba zamítnout především proto, že žádná lampa bez knotu nemůže samozřejmě hořet.“
(Z posudku projektu plynového osvětlení podaného Philipem Lebonem francouzské Akademii věd roku 1797) (1)

„Teorie mikroorganismů Louise Pasteura je směšným nesmyslem.“
(Pierre Pachet, profesor fyziologie v Toulouse, 1872) (1)

„K posouzení hodnoty a praktické použitelnosti vynálezu musí podepsaní poznamenat, že vlastní použití aparátu patrně nelze očekávat, neboť zacházení s ním, zvláště když se má pracovat se značnou rychlostí, vyžaduje nemalé a stále pokračující cvičení, a i při takto získané dovednosti nebude možné nikdy dosáhnout stejné rychlosti a jistoty jako při běžném psaní.“
(Dva páni profesoři, přizvaní z polytechnického institutu, když Peter Mitterhofer předložil ministerstvu obchodu ve Vídni k posouzení prototyp psacího stroje, 1866) (1)

„Není důvodu, proč by chtěl někdo mít počítač doma.“
(Ken Olson, president, vedoucí a zakladatel Digital Equipment Corp., 1977) (1)

„Chápeme možnost studovat tvar hvězd i jejich vzdálenosti a pohyby, kdežto nikdy a žádným způsobem nebudeme moci zkoumat jejich chemické složení.“ (Auguste Comte, 1857, za pět let byl vynalezen a v astronomii použit spektroskop) (1)

„Kameny z nebe padat nemohou, a proto nepadají.“ (roku 1790 na pole ve francouzské Aquitanii spadl meteorit /později nazvaný Barbotan/; místní sedlák odnesl kus nalezeného kamene do Francouzské Akademie věd k prozkoumání, ale akademici se tím odmítli zabývat s výše uvedenými slovy) (2)

„Všechny ty řeči o cestách do vesmíru jsou vskutku jen vyložené žvásty.“ (Richard Wooley, britský královský astronom, v roce 1956, 5 let před prvým vesmírným letem Jurije Gagarina) (3)

„Každý, kdo z transformace atomů očekává zdroj energie, jenom poštěkává na Měsíc.“
(Ernest Rutherford, 1871-1937, jeden z nejpřednějších atomových fyziků) (3)

„Světlo se šíří vodou rychleji než prázdným prostorem.“
(Isaac Newton, 1642-1727, největší vědec a matematik 17. století) (3)

„Doufám, že se vyhnete obrovskému omylu zvanému střídavý proud.“
(Lord Kelvin, 1824-1907, v dopise elektrárenské společnosti niagarských vodopádů) (3)

„Je mi zřejmé, že možnosti aeroplánu již byly vyčerpány.“ (Thomas Alva Edison, 1847-1931, jeden z největších vynálezců všech dob a držitel více než 1000 patentů) (3)

„Lety vzduchem jsou jedním ze skupiny problémů, s nimiž se lidé nebudou muset nikdy potýkat.“
(Simon Newcomb, 1835-1909, nejvýznamnější americký astronom své doby) (3)

„Napadl mě nový typ psacího pera s použitím kuličky místo hrotu. Usoudil jsem však, že by nefungovalo, a tak jsem projekt opustil.“ (Chester Carlson, 1906-1968, americký vynálezce xeroxové kopírky, která z něj udělala milionáře) (3)

„Nemyslím, že bezdrátové vlny, které jsem objevil, mohou mít nějaké praktické využití.“
(Henrich Rudolf Herz, 1857-1894, objevitel šíření radiových vln) (3)

„Ultrafialové paprsky mají na naše zdraví povzbuzující účinek.“
(Sir J. Arthur Thomson, 1890-1977, profesor přírodní historie na Univerzitě v Aberdeenu) (3)

„Listerova antisepse je teoreticky nesmyslná a prakticky nemožná.“
(George Bernard Shaw, 1856-1950, anglický dramatik, prozaik a esejista irského původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1925) (3, 4)

„Představa, že v chirurgii bude někdy možno odstranit bolest, je pouhým snem a je absurdní pokoušet se toho dosáhnout. Bolest a nůž jsou dvě slova, se kterými musí každý pacient žít navěky. A my lékaři tuto skutečnost musíme vzít na vědomí.“ (Profesor Alfred Velpeau z pařížské lékařské fakulty, 1839) (3)

„V budoucnu ani největší cestovní vozy s pístovým motorem nebudou mít větší obsah než 1000 cm3.“
(Profesor A. M. Low) (3)

„Poté, co jsem vynalezl oftalmoskop, jeden vážený chirurgický kolega mi pravil, že by jej nikdy nepoužil, jelikož by bylo příliš nebezpečné pouštět světlo do nemocného oka.“
(Hermann von Helmholtz, 1821-1894) (3)

„Takzvané kosmické záření určitě nepřichází z kosmu.“
(William Francis Swann, ředitel Franklinova fyzikálního ústavu) (3)

„Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací.“ (TRISTAN BERNARD) (1) K tomu bych dodal, že někdy i když jsou výchozí informace správné, tak přesto dojde k chybnému vyhodnocení a závěru.

Neděje se náhodou totéž i při hodnocení biotroniky vědou?

Zdroje:

1 - Redakce i60.cz. Několik citátů [online]. 19. 11. 2013 [cit. 2016-07-21].
http://www.i60.cz/clanek/detail/6309/nekolikcitatu

2 - Wikipedie. Alternativní medicína [online]. [cit. 2016-07-21].
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Alternativn%C3%AD_medic%C3%ADna

3 - Robert M. Youngson. Vědecké omyly, bludy a podvrhy. Vydání 1., 2004. H&H Vyšehradská s.r.o. ISBN 80-86022-84-6.

4 - Wikipedie. George Bernard Shaw [online]. [cit. 2016-08-15].
https://cs.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw