www.DUB.cz
UNIVERZITA
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek
CAM32 - ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ NÁMITKY SKEPTIKŮ

Souhrn <<< Příloha č. 32 >>> Seznam

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ NÁMITKY SKEPTIKŮ


JE TO JEN PLACEBO NEBO SAMOVOLNÉ VYLÉČENÍ
 • Na základě jakého výzkumu biotroniky Josefa Zezulky je to tvrzeno, když žádný zatím nebyl povolen? Biotronika Josefa Zezulky je jiná metoda, než které byly zatím zkoumány, takže ji nelze úplně srovnávat s ostatními metodami.

 • Když pacient bez hmotného kontaktu s biotronikem rozpozná čas začátku a konce působení, nemůže to být placebo. Nebo když lidé, kteří vidí tuto energii, určují správně sled různých barev, které odpovídají jednotlivým 4 základním silám, tak to lze také těžko vysvětlit placebem.

 • I kdyby to bylo jen placebo a léčilo to rakovinu, proč toho nevyužít?

 • Když se objeví úspěšné léčby rakoviny biotronikou, je vědecky správný přístup hned vše smést ze stolu placebem a samovolným vyléčením, nebo je lepší nejdříve vědecké prověření a potom stanovení závěrů?

 • Mnohé randomizované dvojitě slepé studie duchovní léčby ze zahraničí ukazují, že zatím není tak jisté, že je to vždy jen placebo. V této oblasti není výzkum dokončen.

ŽÁDNÉ DUCHOVNÍ ENERGIE NEBYLY NAMĚŘENY
 • Tuto bioenergii nelze přímo měřit hmotnými přístroji, protože není hmotná.

 • Lze jí měřit nepřímo sledováním změn stavu pacienta.

 • Částečně ji lze zachytit pomocí Kirlianovy fotografie (lze např. vidět rozdíl u konečků prstů biotronika v klidu a biotronika v zapojení). Fotí se jen přezařování bioenergie na přechodu mezi hmotnou a bioenergetickou oblastí, ale bioenergii nelze přímo hmotně měřit nebo fotografovat, ale mohou jí vnímat k tomu nadaní lidé.

 • Neexistence důkazu pro nějaký jev ještě není důkazem neexistence jevu.

ODPORUJE TO FYZIKÁLNÍM ZÁKONŮM
 • Zatím nemáme jistotu, že jsme poznali všechny přírodní zákony.

 • Dříve vědci také říkali, že kameny z nebe nepadají, než se poznalo, že existují meteority.

 • Naopak – pomocí znalosti zákonitostí bioenergie lze lépe a uceleněji vysvětlit řadu dosud nevysvětlených jevů (např. když drží lidem na hrudi různé předměty jako lžíce, toto je reálný opakovatelný jev, který ale zatím nebyl uspokojivě vysvětlen).

ŽÁDNÝ VÝZKUM DOSTATEČNĚ NEPROKÁZAL ÚČINNOST LÉČBY BIOENERGIÍ
 • Vše je jednou poprvé.

 • V počátcích rozvoje nových oborů je normální, že tyto obory teprve hledají správný účinný způsob léčby. Medicína v počátcích rozvoje také neměla takovou účinnost jako dnes.

 • Některé výzkumy ukazují nezanedbatelnou účinnost, která je minimálně důvodem pro další a lepší výzkumy.

 • Kvalitních výzkumů s kvalitními a silnými léčiteli není mnoho, proto na tom nelze stavět ani odmítání.

 • Žádný výzkum např. v oblasti farmacie zatím nenalezl léčbu příčiny rakoviny, a přesto se dále dělají výzkumy stejným směrem, stále se to zkouší. Tak podobně i výzkumy CAM by se měly dále zkoušet.

NĚKTERÉ VÝZKUMY UKÁZALY JEN ZLEPŠENÍ NÁLADY, ALE FYZIKÁLNĚ NA NEMOC NEMĚLY VLIV
 • Jakákoliv úleva pro pacienta je dobrá.

 • Nikdo neříká, že by měla biotronika léčit vše, ale může vhodně doplňovat medicínské postupy jen v určitém spektru nemocí, podobně jako např. lázně.

 • Zatím nebylo provedeno dostatek kvalitních výzkumů s kvalitními a silnými léčiteli, takže zatím nelze dělat definitivní závěry.

VYHOZENÉ PENÍZE ZA ZBYTEČNÝ VÝZKUM
 • Na základě ohlasů je u biotroniky velká pravděpodobnost úspěchu.

 • I na základě některých stále lepších výzkumů duchovní léčby ze světa je možné uvažovat o tom, že zde je pravděpodobnost úspěchu.

 • Když by se nejdříve udělala menší pilotní studie na několika pacientech před větší studií, tak ta pilotní studie by nebyla drahá. Když by to bylo potřeba, tak můžeme sami finančně přispět na tento výzkum.

KDYŽ JE BIOTRONICKÁ ENERGIE NEHMOTNÁ, TAK JÍ NELZE ZKOUMAT ANI NIJAK STÁTEM REGULOVAT
 • Lze zkoumat změny, které se dějí s pacientem.

 • Lze zkoumat i názory biotroniky, hodnotit např. názory biotroniky na jednotlivé nemoci, můžeme se také podívat na to, že mnoho názorů biotroniky již věda postupně potvrdila, lze se zamýšlet i nad myšlenkami filosofie, z které biotronika vychází, protože biotronika je praktickým užitím filosofie v oblasti léčby.

 • Nejdříve je třeba zmapovat situaci, poznat a prozkoumat lépe jednotlivé obory, kategorizovat a pak teprve může následovat právní úprava. Regulace pak může probíhat ve spolupráci s komorou biotroniků, která nese odpovědnost za ustavené biotroniky, podobně jako je lékařská komora. Neříkejme dopředu, že to nejde, ale pojďme o tom společně diskutovat a hledat možná řešení, aby bylo pacientům co nejvíce pomoženo.

ZANEDBÁNÍM LÉKAŘSKÉ PÉČE MŮŽE BÝT OHROŽEN ŽIVOT PACIENTA
 • Biotronika nikdy neodvádí pacienta lékaři, neodrazuje od lékařské péče. Pokud by byla nějaká spolupráce medicíny s biotronikou, byl by pacient primárně pod kontrolou lékaře.

 • Zanedbáním doplňkové péče se neulehčí pacientovi zvládání nemoci, jak ukazuje řada výzkumů.

JE TO NESLUČITELNÉ S MEDICÍNOU ZALOŽENOU NA DŮKAZECH
 • Biotroniku lze také zkoumat a podložit ji výzkumem a důkazy, ale musí být výzkum povolen.

 • Biotronika může spolupracovat s lékařskou medicínou a nemusí se tak stát přímou součástí lékařské medicíny založené na důkazech. Jen by se začlenila do celkového zdravotnictví jako jeden z oborů vedle medicíny a jiných oborů. A časem třeba i ty důkazy přijdou a pak bude metodou také založenou na důkazech.

 • Věda hledá zatím ne moc úspěšně léčbu na řadu nemocí, a když přijde někdo a nabídne své poznání možné léčby včetně praktických výsledků a projeví svůj zájem o ověření, tak to opakovaně odmítá a navíc se to snaží někdy až likvidovat podobně jako kdysi inkvizice, proč? Vždyť je to přeci úžasná příležitost pro možnou pomoc nemocným a pro nové poznání.

 • „MUDr. David Sackett, kanadský lékař, který je široce považován za jednoho z předních průkopníků „na důkazech založené medicíny“, vyjádřil vážné obavy ohledně těch výzkumníků a lékařů, kteří považují náhodné a dvojitě zaslepené testy za jediný prostředek, jak zjistit, jestli je léčba účinná, nebo ne. Aby bylo možné něco takového tvrdit, musel by člověk uznat, že prakticky všechny chirurgické procedury jsou „nevědecké“ nebo „neprokázané“, protože náhodnými dvojitě zaslepenými testy jich prošlo jen pár. Aby byla léčba označena za „účinnou“ nebo „vědecky prokázanou“, je třeba mnohem komplexnějšího vyhodnocení toho, co funguje, a co ne.“
  Zdroj: Dana Ullman. Švýcarská vláda o skvělém fungování homeopatie [online]. Úspěšná léčba [cit. 2016-06-14].
  http://www.uspesna-lecba.cz/co-se-vas-tyka/svycarska-vlada-o-skvelem-fungovani-homeopatie/

DOLOŽENÉ DOKLADY JSOU JEN DĚKOVNÉ DOPISY
 • Toto není pravda. Nejsou tam jen děkovné dopisy, ale i lékařské zprávy dokládající uzdravení. Můžeme to doložit znovu.

 • Samozřejmě to ještě nejsou ověřené důkazy účinnosti, ale jsou to dostatečné podklady k zahájení výzkumu nebo zpočátku aspoň k většímu zájmu o tento obor, který by mohl pomáhat potřebným.

DOLOŽENÉ DOKLADY NESTAČÍ, MUSÍ JE POSOUDIT LÉKAŘSKÁ KOMISE
 • Souhlasíme. Proč nebyla tato lékařská komise sestavena na základě předaných dokladů ministrovi zdravotnictví? Co můžeme udělat proto, aby doložené doklady posoudila lékařská komise?

DOPORUČENÍ WHO JSOU JEN DOPORUČENÍ
 • Dle průzkumu agentury STEM/MARK v ČR by 85 procent lidí uvítalo uznání nekonvenční medicíny.

 • Nárůst nemocnosti a nízká účinnost v medicíně u některých nemocí by měla logicky vést i k nárůstu zájmu o výzkum všeho, co ještě nebylo dostatečně prozkoumáno, zvláště pokud jsou na to dobré ohlasy.

BIOTRONIKŮ JE VELMI MÁLO
 • Jakmile bude o biotroniku větší zájem a vytvoří se jí lepší podmínky k práci, přijde více biotroniků.

 • Biotronik může v celkovém působení působit na mnoho lidí současně, např. přes televizní obrazovku. Je to možné proto, že nedává svoji sílu, ale napojuje se k univerzálnímu zdroji, kde je dostatek energie pro všechny.

NENÍ ZVEŘEJNĚNO, JAK LÉČBA PROBÍHÁ
 • Metoda léčby nemůže být zveřejněna z důvodu možného zneužití či chybného použití.

 • Přesto biotronika vysvětluje mnohem více, proč to funguje a jaké jsou příčiny a léčba mnoha nemocí, než vysvětlují mnozí jiní, a praktickými výsledky to dokládá. Dává též vysvětlení mnoha jevů, pro která věda zatím nemá vysvětlení.

 • Zveřejnění způsobu léčby není tak důležité, podstatné je, zda to pacientům pomáhá.

NĚKTEŘÍ LÉČITELÉ ŠARLATÁNI JEN VYDĚLÁVAJÍ NA NEŠTĚSTÍ DRUHÝCH
 • Někteří ano, ale biotronika nikdy, je vždy zdarma. Přednášky jsou za dobrovolné vstupné.

TOMU NEVĚŘÍM
 • Pouhá víra ve vědeckém a lékařském přístupu nestačí, je třeba to prověřit řádným výzkumem.

 • Jen věřit nebo jen nevěřit nestačí, je třeba také vědět, ověřit to, zdůvodnit, proč to tak je nebo není.

BIOTRONICE NEMŮŽEME DÁT V MÉDIÍCH TOLIK PROSTORU, ABY NEDOŠLO K PROSAZOVÁNÍ IDEOLOGIE
 • Křesťanský magazín by se dal také vnímat tak, že prosazuje jednu ideologii, a přesto se dále vysílá.

 • Při biotronickém působení nemusí člověk uvěřit nějakým duchovním myšlenkám, aby se uzdravil, ani se o to nemusí zajímat, ale je pravdou, že kladný přístup působení usnadňuje.

 • Nyní ale neřešíme návrat biotroniky do televizního pořadu, ale vytvoření lepších podmínek pro práci biotroniky pro druhé, aby se o tom více diskutovalo, více se to zkoumalo a pak se případně zařadila biotronika do zdravotnictví jako jeden z nemedicínských oborů pomoci člověku.