www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek
CAM33 - NÁZORY BIOTRONIKY NA PŘÍČINY A LÉČBU NĚKTERÝCH NEMOCÍ

Souhrn <<< Příloha č. 33 >>> Seznam

NÁZORY BIOTRONIKY NA PŘÍČINY A LÉČBU NĚKTERÝCH NEMOCÍ


NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ

Druhou nejčastější příčinou úmrtí v naší republice jsou nádorová onemocnění. Jejich výskyt hrozivě stoupá včetně novorozeneckých a dětských. Ještě před několika desítkami let nebylo třeba budovat dětská specializovaná pracoviště pro toto onemocnění. Společně s nárůstem dospělých nemocných to znamená, že tato choroba nebyla zvládnuta jak v prevenci, tak léčebně. Pan Josef Zezulka, zakladatel biotroniky, vypracoval léčebný systém této nemoci i popsal její patogenezi. Dovolím si vás nyní s jeho myšlenkami seznámit.
Rakovina, nebo jak říkali staří - morbus Prométheí - Prométheova choroba, je nemoc způsobená přílišným používáním ohně. Ten totiž produkuje jeden z nejsilnějších karcinogenů - dehet. Samozřejmě mezi karcinogeny patří celá řada dalších látek, které člověk vyrábí a používá.
Tato choroba má dvě hlavní příčiny, které se na jejím vzniku podílejí. Je-li za prvé naše detoxikační schopnost soustavně přetěžována přílišným množstvím kancerogenů, dojde po různě dlouhém čase k jejímu oslabení až zhroucení. Pak se karcinogen, který je vlastně buněčným jedem, dostane až k samé buňce, která se pak vymkne kontrole organismu a začíná proces bujení. Za druhé musí být zároveň oslabena morfologická centra v našem mozku. Jsou to ta centra, která odpovídají za tvar našeho těla. Podílejí se na hojení ran a jsou odpovědná za vznik benigních novotvarů - proto je zvýšený výskyt například různých znamének a výrůstků na kůži i příznakem zvýšeného rizika vzniku nádorového procesu.


ZEZULKOVA ANTIKARCEROGENNÍ DIETA
Zakázáno:
Kouření - Vynechat vše, co je uzené (např. uzené maso, salámy, šunka, uzený sýr atd.). - Vše pražené, i odvary z praženého (např. káva, melta, kakao, čokoláda atd.). - Vše smažené. - Vše pečené. Co je nutné požívat jako pečené (např. chléb), odkrojit kůrku. Nutné ostatní pečivo (např. housky) jen bledé, nevypečené, a co nejméně. - Vynechat konzervy s kyselinou benzoovou. - Chránit se všeho, co obsahuje dehet (např. masti).
Doporučeno:
Potrava syrová (např. ovoce, zelenina, mléko, máslo atd.). Pokud se jakákoliv potrava upravuje v kuchyni, tak pouze vařením nebo dušením. Zásada je, aby potrava, než jde na oheň, obsahovala vodu.
Tato dieta musí být dodržována velmi důsledně, protože pacienti, kterým je dána, jsou přecitlivělí na látky, obsažené v zakázaných potravinách. Nepatrné nedodržení může velmi ohrozit nebo znemožnit léčebný proces.

Dnes, kdy se výskyt kancerogenů mnohonásobně zvýšil a útočí na nás z mnoha stran, je důležité každé, byť malé zmenšení jejich příjmu. Není naprosto na místě rezignace, někdy vyjádřená slovy: žijeme v tak zamořeném prostředí, že už je to jedno, zda kouříme, co jíme atd. Naopak, každé snížení je důležité. Přestože musíme dýchat, jíst a pít, a tak jisté množství těchto látek přijmout, je možno pouhou úpravou životosprávy si výrazně snížit riziko vzniku rakoviny. Mezi nejhorší kancerogeny patří dehet ve všech podobách. Proto se vyhneme potravinám, které jej obsahují. Nejhorší potravinou vůbec jsou uzeniny. Zde maso, které je samo o sobě problematickou potravinou, je syceno v kouři dehtem, aby se nekazilo. Je tedy tak jedovaté, že jej ani bakterie nežerou. To je podstata konzervace dehtem. Člověk toto nepromyslí a jí zvláště v posledních desetiletích uzeninu i několikrát denně. To ale bohužel není zdaleka všechno. Potraviny, které se vyrábějí pražením, obsahují dehet rovněž. Jsou to například káva, kakao, melta, kde se přírodní zrna praží, až začnou hnědnout a černat. To se v nich začíná tvořit dehet. Pak je člověk rozemele a vyluhuje je do roztoku, jako v kávě či kakau, nebo použije prášku - například v čokoládě. Děti někdy pak dostanou dle názoru rodičů nebo prarodičů "to nejlepší" - šunku, čokoládu. Snad nejsmutnější kapitolou jsou dětské rakoviny. Ty jsou naprosto zbytečné. Zde vytvářejí maminky často svým nerozumným chováním svému dítěti tuto chorobu. Proč kouří, pijí kávu a jedí uzeniny během těhotenství? Cožpak je nenapadne, že dítě v jejich těle se nemůže odpojit od krevního oběhu maminky a musí tak trpně snášet všechny její rozmary? Ještě nenarozené děti jsou tedy zasahovány jak alkoholem, tak jinými látkami, včetně kancerogenů, bez možnosti obrany teprve se rodícího organismu i imunitního systému. Je to neomluvitelné a je to zločin sobectví. V dospělosti si sami můžeme vybrat svůj životní styl a nést i sami následky. Proč by nevinné dítě mělo nést důsledky nemyšlení matky? Snad jednou přijde doba, kdy se lidé budou dívat na život ve všech jeho podobách s posvátnou úctou a budou se snažit o více rovnováhy ve svých postojích a činech. Dalšími škodlivinami tvořícími člověku možnost vzniku rakoviny je vše, co prochází kuchyňskou úpravou ohněm bez přítomnosti vody. Tedy vše pečené a smažené. Neměla by tedy tato úprava převažovat, nebo je možné tmavý až zčernalý povrch odkrojit, jako například kůrku chleba.
Další skupinou kancerogenů jsou látky, které se používají k chemické konzervaci potravin. Například kyselina benzoová je silný kancerogen. Je-li přidána k potravině, učiní ji nepoživatelnou pro mikroorganismy. Potravina se nekazí. Je to ale konzervace opět nezrušitelná. Zde jíme konzervační látku společně s potravinou, což je přirozeně nevyhovující. Naopak konzervace sušením, mražením, sterilizováním či s použitím přírodních látek je neškodná. Naše potrava má ale obsahovat co nejvíce čerstvých potravin, které nejsou ani kuchyňsky upravovány a zachovávají si tak celou škálu živin - ty, které dnešní věda zná, i ty, co ještě nikoli. Rakovina je proces, který je následkem chorobně změněných funkcí organismu. Proto rakovina jako nemoc začíná někdy rok i déle před první zvrhlou buňkou nádoru. Odstraníme-li tedy nádor, nevyléčili jsme rakovinu, ale pouze odstranili její následek. Vedle zásahu na vlastní nádor je tedy nutné působit na ty poškozené funkce organismu, které vůbec dovolily, aby něco tak nepřirozeného, jako je rakovinná buňka, mohlo v těle vzniknout, ale hlavně dále se množit. Proto pouhé odstranění či rušení nádoru není možno vydávat za léčbu rakoviny, ale pouze za zachraňování před následky této choroby. Pan Zezulka jako první mluvil o rakovině jako o procesu vzniklém na podkladě bioenergetické nedostatečnosti, kdy dochází k nerovnováze některých orgánových center. Důsledkem je pak mimo jiné například ztráta obranyschopnosti vůči kancerogenům. Ty pak, místo aby byly vyloučeny vně těla, se dostávají až k buňce. Zde se pak uplatňuje dráždění, jako například chronický patologický proces, žaludeční vředy či libovolné jiné místo (třeba i jen mechanicky drážděné hrubým oděvem nebo buňky drážděné ionizujícím zářením atp.). Právě dráždění způsobí zvýšenou koncentraci kancerogenu v tomto místě a nádor po splnění několika dalších podmínek vzniká zde. Mechanismus jeho dalšího šíření je pak dán jeho lokalizací a agresivitou procesu. I rakovina, jako vše, má své dimenze. Jsou velmi agresivní, rychle rostoucí nádory i velmi pomalé, sotva doutnající, které mohou trvat i řadu let. Lidé vyslovili již mnoho teorií vysvětlujících tuto nemoc. Jednou se soudilo, že příčinou jsou viry, jindy byl za viníka označen imunitní systém nebo samotná zvrhávající se buňka a její genetický kód. Logičnost Zezulkova popisu úlohy kancerogenu i morfologických center mozkových a dalších poznatků, které zde nebylo možno pro přílišnou odbornost uvést, je udivující. Pro mnoho lidí je ale neuvěřitelné, že tento člověk dokázal opakovaně průkazně léčit rakovinu, a tak prakticky doložit své názory. Za čtyřicet čtyři let jeho praxe byly léčeny snad stovky lidí s touto diagnózou. Byli to většinou "obyčejní lidé", ale i slavné osobnosti. Byli mezi nimi lékaři i profesoři medicíny.

PORUCHY IMUNITY

Další skupinou chorob, které nás mohou postihnout a jejichž význam zvláště v poslední době začíná stoupat, jsou poruchy imunity. Mají celou řadu podob od počátečních, takřka neznatelných, až po získanou ztrátu imunity, tedy stav, který může vést až ke smrti. Zamysleme se nad některými příčinami.
Náhlý rozvoj současné technické civilizace, která postavila na vrchol chladný rozumový přístup zbavený pokud možno přístupu citového, způsobil z " geologického " hlediska enormě rychlou změnu prostředí, ve kterém člověk žije. Začaly se masově produkovat a používat látky a energie umělého původu, které příroda nikdy nevytvořila, a tedy rostliny, zvířata, ani lidé na ně nebyli a ani nemohli být adaptováni. Člověk začal dostávat do rukou prostředky a síly, které umožnily přemísťovat celé hory, kácet stromy s dosud nevídanou rychlostí, zvyšovat výnosy plodin na polích, a tak dále. Tím byly vytvořeny podmínky pro život většího množství lidí, čímž se mohla opět zdůvodňovat například nutnost zajištění obživy, a tak i další zásahy do koloběhu přírody. A nároky byly stále větší. Šílená spirála spotřeby pro spotřebu s často nesmyslnými požadavky lidstva tak řezala větev, na které sedíme. Každý život, ať rostlinný, živočišný či lidský, má stejné právo na existenci, což lidstvo ve svém obdivném zahledění do sebe sama přestalo chápat. V myslícím principu lidí se ztratila rovnováha rozumu a citu, tedy moudrost. Člověk, místo aby sloužil svou schopností rozumu - okolí otročil. Zcela zákonitě s tím, jak se začaly zhoršovat životní podmínky ostatním, začalo pomalu docházet i na člověka. Stoupající množství kancerogenů, vznikajících převážně při spalovacích procesech, působí nevídaný rozvoj rakovin, nepřirozený hluk a vibrace i stres ničí naši nervovou soustavu. Potraviny, kterých musí být stále více, pro stále více lidí, musí být vyráběny za pomoci umělých hnojiv a pesticidů. Tím se do nich dostávají nežádoucí látky. Zde je vazba i na stoupající počet genetických postižení populace, stále více těhotenství je rizikových. Navíc vznikají změny na globální úrovni, jako je oteplování atmosféry, otevírání nebe úbytkem ozónu a některé další, které věda doposud neodhalila. Například vliv odpadu na oběžné dráze kolem Země, na její silovou strukturu. Zdá se, jako by dějinný pokus, založený na filozofii člověka bojujícího a přemáhajícího přírodu rozumem, byl u konce. Zdá se, že nacházíme limity vývoje jednostranné technické civilizace a hlavně množství nás lidí jako živočišného druhu, na Zemi. Ta se nám stala malou. Problém je v tom, že zatím jiná není k dispozici, stejně jako tak velký odpadkový koš. Chceme-li odvrátit hrozící katastrofu, je nutné podle názoru pana Zezulky začít okamžitě se snižováním lidské populace. Máme dvě možnosti. Prvá znamená uplatnění samoregulačních přírodních zákonů, některé jsem výše naznačil, včetně válek a nepokojů vyvolaných společenskými ději v degenerovaném přemnoženém lidstvu. Nebo začátek postupného dobrovolného procesu. Je přece možné, aby dva lidé měli jen jedno dítě, a tak došlo během několika generací k jejich podstatnému snížení. Možností provedení je několik, například zákonem, kdy by na další děti nebyly již vypláceny přídavky a u více by bylo nutno odvádět určitou částku do státní pokladny, jako jistou formu daně.

Dojem, že naše povídání z předchozího dílu tak docela nesouvisí s postižením lidské imunity, může u někoho jistě vzniknout. Přesto je zde, dle mého názoru, vazba velmi silná. Jsou to často právě chemické látky uměle vytvářené člověkem, které útočí na dítě ještě před narozením, a není náhodou, že maminky na severu Čech mají v těhotenství tak často potíže. Navíc samy někdy zhoršují situaci ještě kouřením, alkoholem, kávou, nevhodnou stravou atp. Ale ani po narození to dítě nemá snazší. Tvořící se imunitní systém nového člověka tak nemá čas na vlastní zformování. Proto pomůže někdy prosté odvezení dítěte do čistého prostředí třeba u moře. Imunitní systém si pak má možnost na pár dnů ulevit a někdy díky jeho upevnění je dosaženo ústupu obtíží i na dlouhou dobu. Stav, kdy významná část našich dětí je nucena navštěvovat alergologii, by měl způsobit naše zamyšlení. Nesprávná funkce imunitního systému sahá od přemrštěné reakce na škodlivinu až po naprostou ztrátu obranyschopnosti. Chemické látky ale nejsou jediné, které se na poškozování imunitních pochodů podílejí. Dalšími jsou různá elektromagnetická pole i některá jiná nepřirozeně zesílená záření v našem okolí, například způsobená postupnou ztrátou ozonového štítu Země. Před několika lety proběhly v tisku zprávy o pozorovaném onemocnění lidí, kteří začínali pracovat s výkonnějšími počítači, dětí, které si hrály s modely řízenými rádiem i některých dalších lidí bydlících například v dosahu letištních radarů. Příznaky byly podobné, zvýšená únavnost, časté rýmy, mírně zvýšené teploty, žaludeční nevolnosti a ještě některé další. Již tehdy byl v podezření jako viník elektromagnetický smog. Vždyť počítač používá kmitočty krátkovlnného vysílače přímo pod rukama operátora, nehledě na blízkost obrazovky, dětský ovladač hračky je velmi slabý vysílač, ale je přímo v ruce a tělo tvoří protipól, digitální hodinky, ač nesmírně slabý zdroj, jsou opět přímo na těle. Zezulka vyslovil názor, že tak jako je nádorový proces podmíněn zejména chemickými kancerogeny, tak jsou porucha až vysazení imunitního systému vázané zejména na tato nepřirozená záření. Pohled na získanou ztrátu imunity je tedy odlišný od medicíny. Ale o tom až v příštím díle.

Získaná ztráta imunity nazývaná AIDS se počala objevovat poměrně před nedávnou dobou. I když to není tak zcela pravda, protože minimálně v jednom případě je prokázáno, že takto onemocněl někdo dlouho před osmdesátými léty. Byl to případ rodiny žijící na severu Evropy, kdy téměř všichni její členové onemocněli neznámou chorobou, velmi se podobající AIDS. Tehdy lékaři odebrali vzorky krve, které uložili a v kterých se až dnes prokázal virus HIV. Obecně je prezentován názor, že právě on je příčinou tohoto onemocnění. Pan Zezulka vyslovil názor, že tomu tak není, že je naopak následkem tohoto onemocnění. Neboť změněné podmínky v těle dovolí existenci tohoto viroidu, který ač může být přenášen za určitých okolností do vnímavého jedince, vzniká často v samotném těle odnikud nepřenesen. Vyslovil názor, že porucha až ztráta imunity vzniká obrazně řečeno ztrátou morálky vojáků imunitního systému podmíněnou poruchou bioenergetického systému řízení těchto našich obránců. Imunitní buňky pak procházejí kolem nepřítele, a přesto nezaútočí ani nevyšlou zprávu dalším. Nikdo dnes nedokázal, že je to způsobeno samotným virem HIV, ten zde může být, a možná byl již velmi dávno, jako následek vadné imunitní policie. Vždyť nefungující obranou je vytvořen prostor pro cokoli. Plísně, viry, bakterie, kvasinky, zkrátka v takovém organismu můžeme najít téměř cokoli. Doporučení lékařů o prevenci přesto mají smysl a účinnost, i když mechanismus je podle názoru pana Zezulky někdy jiný, než soudí lékaři. Zamysleme se, čím ještě by takzvané rizikové skupiny mohly této nemoci vyhovovat. Je to právě silná sexuální aktivita, která způsobuje nadměrné oslabování našeho vitálního systému, kde se při samotném aktu přesune energie ze spodní i horní části těla do onoho místa, kde se buďto vybije bez užitku, nebo se spolupodílí na vzniku nového života. Jak homosexuálové, tak prostitutky se v této oblasti velmi vyčerpávají, ostatně podobně se vyčerpávají i přistěhovalci z Haiti, kteří v USA tvoří rovněž rizikovou skupinu. Další jsou narkomani. U nich je droga velkým úderem pro uspořádanost všech životních procesů, včetně vitalitních. Navíc je usnadněn přenos viru krevní cestou do vysoce vnímavé skupiny lidí. Naopak je velmi nápadné, jak například málo zubních lékařů je virem HIV nakaženo, vždyť jejich práce je krvavou chirurgií a z lékařských oborů jsou nejméně chráněni. Rovněž velmi nápadné je, že tato choroba je vázána na některá velká města ve velmi rozvinutých zemích a naopak na krajiny, kde technika našla větší uplatnění teprve nedávno. Například v Africe, kde jsou již místa, kde absolutní přírůstek obyvatelstva byl zastaven z důvodu této nemoci a kde významná část populace chorobou AIDS trpí. Jedno z možných vysvětlení uvedu příště.

Biotronika soudí, že choroba AIDS, ale i mnohé nižší stupně imunitních poruch mají velmi těsnou vazbu na výskyt elektromagnetického smogu. Tak jako nádorové procesy mají převážnou příčinu v příliš velkém množství chemických kancerogenů, tak zde je zasahováno do pochodů a procesů imunitní buňky nepřirozeným zářením. Jedná se o civilizační chorobu, daň, kterou platíme za explozi různých vysílačů a jiných zdrojů v okolí člověka. Například počítačů, které pracují s kmitočtem krátkovlnného vysílače těsně pod rukama operátora. Zde se jakoby naplňovala vize Karla Čapka, kdy v jeho hře RUR roboti slouží, ale pak si začínají vybírat krutou daň. Ale je to i celá řada dalších technických pomůcek, mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony, dětské hračky řízené na dálku slabým vysílačem, září i vlastní rozvody elektrické energie v bytech. Navíc významné procento lidí začíná bydlet v domech ze železobetonu, který tvoří kolem místnosti kovovou Faradayovu klec, která je nepropustná dovnitř, ale i ven. Tak je zesilováno vyzářené elektromagnetické pole uvnitř odrazy od stěn, což situaci ještě zhoršuje. Možná, že toto je jeden z důvodů, proč tolik "sídlištních" dětí má imunitní problémy. Obecně lze říci, že hladina elektromagnetického smogu je nejvyšší ve velkoměstech technicky nejrozvinutějších zemí. Zde navíc je člověk vzdálen přirozenému přírodnímu prostředí. Jedná se vlastně o pouště z betonu a asfaltu. Tomu odpovídá i výskyt AIDS ve velkých amerických velkoměstech. Toto jakoby popírá rozšíření AIDS v Africe a některých zemích třetího světa. V těchto místech je to způsobeno tím, že tito lidé až do nedávna žili v poměrně těsném kontaktu s čistým prostředím. Nejsou tedy ani tak minimálně adaptováni jako jiní. V posledních letech se hromadně začínají přesouvat do měst a mění tak zásadně životní styl. I zde začínají být budovány masové televizní a rozhlasové vysílače. Navíc vlivem změněné charakteristiky ochranných obalů Země dochází k zhoršování na celoplanetární úrovni, tedy i v Africe. Pokusím se tedy shrnout: AIDS je čistě bioenergetickou chorobou, kterou podporuje nadměrné vysilování v sexuální oblasti, kde je naše vitalita vybíjena, vadí vše, co oslabuje tělesnou vitalitu, obecně tedy drogy, trvalý nedostatek spánku i stravovací návyky. Někteří lidé musí dostávat nutně pravidelné transfuze a léky z krevních derivátů, to ovšem zatěžuje jejich imunitní systém. Hlavní příčinou je však vliv záření, zejména elektromagnetických polí na život. Nejen lidský, můžeme očekávat, že i nižších živočichů. Pod prevenci lze tedy zahrnout nejen sexuální zdrženlivost, a vše, co doporučuje lékař, ale zejména vzdalování se, pokud to jen bude možné, právě těmto zdrojům elektromagnetických vln. Nemusíme chodit daleko. Tolik oblíbená sluchátka na uších, digitální hodinky, mikrovlnné trouby, počítače, bezdrátové telefony atd., výčet by mohl být dosti dlouhý. Možná, že právě tato teorie je vysvětlením pro případy, kdy příznaky plně odpovídají nemoci AIDS a přitom žádný vir HIV není nalezen, nebo případy, kdy se zdravým rodičům narodí dítě a onemocní přesto, že se nemělo kde nakazit. To lze jen velmi těžko stávající teorií vysvětlit.

REVMATOIDNÍ NEMOCI

Cholesterol není podle mého názoru jedinou škodlivinou, která se nám dostává při konzumaci živočišných bílkovin. Člověk není dravec ani mrchožrout, a tak není přirozeně schopen tento typ potravy zpracovat. Při trávení masa vznikají metabolity - sole, které tělo neumí beze zbytku vyloučit. Výsledkem je jejich ukládání zejména do mezikloubních prostorů, zde pak jako krystalky vydírají povrch kloubních hlavic a tvoří výrůstky, vzniká tak artróza. A nejen tam, ukládají se i do svalů. Tato místa jsou zvýšenou měrou náchylná k tvorbě zánětů. Revmatismus není ze studené vody či průvanu, jak se lidově traduje, to nepřízeň okolního prostředí nastartuje zánět v místě nejmenšího odporu, tedy tam, kde je chronické dráždění těmito úsadami. Vadí iontová nerovnováha i neznatelného průvanu pod oknem, stejně jako silové změny atmosféry při přechodu fronty či bouřce. Uplatňuje se i přechod mezi konstruktivní částí roku (jaro, léto) a destruktivní (podzim a zima). Proto na jaře a na podzim bývají revmatické choroby výrazně zhoršeny. Projeví se i oslabení organismu například při nachlazení. Imunitní systém vnímá tato místa jako cizorodou látku a příslušně reaguje. Na druhé straně lidé, kteří nejedí maso od narození, revmatismus ani zanášení cév cholesterolem neznají, zvláště pokud jsou vegetariány i jejich rodiče. Tato skupina chorob není pro život tak bezprostředně nebezpečná jako choroby cévní, zato dokáže velmi znepříjemnit život často chronickými obtížemi. Dovolím si zde připomenout opět shodu výskytu nemoci a toho, že na začátku století se maso jedlo jednou či dvakrát týdně, dnes denně i několikrát.

CUKROVKA

Další nemocí, na jejíž patogenezi se podílí podle biotronického názoru konzumace živočišných bílkovin, je cukrovka - diabet, což je porucha produkce inzulinu v těle. Slinivka břišní je totiž právě tím orgánem, který z nás dělá býložravce. Podílí se na přeměně rostlinné stravy na živočišnou stavbu našeho těla. Dravci přijímají přímo živočišné bílkoviny, a proto mají zcela odlišný typ trávení. Budeme-li tedy přivádět my do našeho těla živočišné bílkoviny, bude tato funkce pankreatu nepotřebná. V těle vše, co není používáno, odumírá - atrofuje. Tak je to i s buňkami produkujícími inzulin v pankreatu. Pokud daný jedinec dlouhodobě a zejména v několika generacích nepoužívá produkční schopnosti pankreatu díky své nepřirozeně změněné potravě, dojde nakonec ke vzniku dědičně podmíněného diabetu. Zde je náprava nejtěžší, protože nemoc je již zapsána v samotném genetickém kódu. Všimněte si, že lékař vám doporučí jako dietu při tomto onemocnění co nejvíce masité stravy. Je to logické, protože ztrácíme schopnost být býložravcem. Všimněme si také, jak i zde zvýšený výskyt této nemoci odpovídá změně stravovacích schopností od začátku tohoto století, kdy se maso jedlo jednou či dvakrát týdně, a také její malou četnost u národů, které vyřadily živočišné bílkoviny alespoň poměrně z jídelníčku. Jistě vás, zejména pokud jste takto postiženi, napadne otázka: Nedoporučujete maso, ale já je díky nemoci musím jíst. Jak se zachovat? Myslím, že nejvhodnější potravinou v takovém případě je sója, která má dokonce o několik procent stravitelných bílkovin více než samotné maso. Má ale jednu velkou výhodu. Při jejím trávení nevznikají škodlivé vedlejší produkty a zejména nejsou masitou dietou ztráceny poslední zbytky produkce inzulinu v Langerhansových ostrůvcích. Je sice pravdou, že na zvýšeném výskytu diabetu se podílí i prodloužení života pacienta substituční léčbou, účinnější vyhledávání nemocných a podobně, ale za hlavní příčinu považuje biotronika složení stravy a množství konzumovaných živočišných bílkovin.

Postup léčby a dosahované výsledky
Biotronický zásah je cílen na zvýšení produkční schopnosti inzulinu organismem, nebo alespoň obnovení zbytku produkce. Je působeno na buňky, které jej produkují, vedle celkového působení na celý tělesný silový systém. Pokud nejsou Langerhansovy ostrůvky vyvinuty z genetických příčin jako u juvenilní formy, není ovšem co potencovat k vyšší činnosti a léčba není možná. Rovněž tam, kde je již dlouhodobě podáván inzulin, což je v některých případech jedině možná léčba, nemá biotronika úspěch, jelikož je nahražena vlastní tělesná produkce a postup atrofování produkčních buněk je zde urychlen. V případě, že se jedná o vhodný typ diabetu pro biotronickou léčbu, je výsledek díky pravidelným kontrolám u lékaře snadno dokladovatelný. Lékař pak často sám na základě těchto kontrolních vyšetření sníží nebo vysadí podávání inzulinu a ostatních léků, protože on jediný může na podkladě přesného laboratorního výsledku toto udělat. Doufám, že jednou bude možná těsná spolupráce s ošetřujícím lékařem tak, aby si i on sám mohl získat přehled o možnostech biotronické léčby diabetu.

Tomáš Pfeiffer

Zdroj: Časopisy BYTÍ. Prevence. 6/1995 až 14/1996, Tomáš Pfeiffer – Dimenze 2+2 Praha.
  

 
     
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.