www.DUB.cz
UNIVERZITA
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek
CAM - SEZNAM PŘÍLOH

OBSAH

SOUHRN
  1. Seznam 112 výzkumných center CAM v EU dle CAMbrelly

  2. Stručný popis světových výzkumných center CAM včetně Evropy

  3. Nárůst výzkumů CAM a vědeckých publikací o CAM

  4. Stoupající počet vědeckých časopisů o CAM

  5. Proč je třeba zkoumat využití komplementární medicíny (The Guardian)

  6. Článek o výuce CAM i na lékařských fakultách

  7. Důvody pro využití CAM v Evropě (dle asociace EUROCAM)

  8. Uznání CAM by uvítalo 85 % Čechů

  9. WHO – Strategie pro tradiční medicínu 2014-2023

  10. Evropský výzkumný projekt CAMBRELLA v EU v letech 2010-2012

  11. Návrh výzkumného plánu CAM pro EU do roku 2020 na základě projektu CAMbrella

  12. Usnesení Evropského parlamentu A4-0075-1997 o nekonvenční medicíně

  13. Usnesení Rady Evropy 1206-1999 o přístupu k nekonvenčním medicínám

  14. Evropský parlament – 3 zprávy o CAM ze zasedání

  15. Evropský parlament – závěry z konference a výzva k akci

  16. NATO stále více používá CAM

  17. Některé úspěšné výzkumy duchovní léčby

  18. Rostoucí zájem lékařů i pacientů o CAM, nárůst CAM v nemocnicích

  19. Protokoly z výzkumu biotroniky v nemocnici ve Vimperku

  20. Ohlasy na biotroniku (paní Vernerová, paní Heldová a další)

  21. Další doklady o léčbě a doporučení

  22. Další ohlasy na biotroniku (125 ohlasů)

  23. Zdravotní ohlasy z koncertů Vodnářského zvonu Společná věc (19 ohlasů)

  24. Petice na podporu biotroniky

  25. Vědou uznané objevy Josefa Zezulky

  26. Chceme stále opakovat stejné chyby vědy?

  27. Úryvek ze Stanoviska ČLK + Medicínská etika a CAM + Tradiční čínská medicína

  28. Ekonomické výhody CAM

  29. Antimikrobiální rezistence a možný přínos CAM

  30. Jeden z názorů léčitele (článek J.Z. o léčbě rakoviny)

  31. Co je to biotronika?

  32. Reakce biotroniky na některé názory skeptiků

  33. Názory biotroniky na příčinu a léčbu některých nemocí

  34. Stuttgartská deklarace o integrativním zdraví a medicíně 2016

  


KNIHOVNA