www.DUB.cz
UNIVERZITA
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek
Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky –  profesní komora Sanátor

Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky – profesní komora Sanátor

Profesní komora Sanátor je nezisková nestátní organizace, jejímž zakladatelem a ředitelem je Tomáš Pfeiffer. Vedle sdružování, výcviku, vzdělávání a ustavování biotroniků Josefa Zezulky do praxe, se tato česká organizace již po desetiletí pokouší zvýšit povědomí o oblasti CAM (z angl. Complementary and Alternative Medicine, tj. komplementární a alternativní medicína) v České republice skrze přednáškovou i publikační činnost. Za potenciální přínos považuje PK Sanátor spolupráci CAM a konvenční medicíny, což je také jedna z hlavních myšlenek dokumentu Světové zdravotnické organizace „Strategie WHO pro tradiční medicínu“, která mj. doporučuje integraci CAM do národních systémů zdravotní péče. PK Sanátor v nedávné době rozšířila své aktivity o účast na konferencích mezinárodního významu (např. 6. Ministerská konference WHO pro životní prostředí a zdraví, konference EUROCAM v Bruselu a další) a stala se řádným členem Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi.

Společnými silami tým profesní komory Sanátor neustále monitoruje aktuální situaci v oblasti CAM a pokouší se tak hledat nová řešení v oblasti péče o veřejné zdraví, prevence a zdravého životního stylu. Zjištěné skutečnosti, vlastní stanoviska a postoje na témata týkající se oboru Biotronika Josefa Zezulky i oblasti CAM prezentuje ředitel PK Sanátor, Tomáš Pfeiffer, v rámci své přednáškové činnosti napříč celou Českou republikou. PK Sanátor již přinesla veřejnosti informace od světových autorit, jako jsou WHO (např. Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014–2023), NATO (publikace Vědecko-výzkumné skupiny NATO s názvem Intervence integrativní medicíny pro armádní personál), Evropský parlament (např. jednání a workshopy pořádané zastřešující organizací EUROCAM a dalšími zájmovými skupinami v oblasti CAM, včetně členů Evropského parlamentu), Rada Evropy (např. rezoluce z roku 1999, týkající se evropského přístupu k nekonvenční medicíně), Evropská komise (např. celoevropský výzkumný projekt CAMbrella v rámci 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj), i z řady vědeckých databází, jako jsou např. Cochrane Database of Systematic Reviews, PubMed/MEDLINE, Science Direct a další.

Výše uvedená fakta shrnuje publikace PK Sanátor s názvem Alternativní medicína (CAM) ve světě, která byla poprvé veřejně prezentována na tiskové konferenci PK Sanátor v listopadu 2016. Od té doby se stala PK Sanátor aktivním participantem na konferencích evropského i světového významu. Cílem PK Sanátor je přinést nejnovější informace na poli CAM také do České republiky a napomoci tak rozšířit relevantní údaje o oblasti, jejíž pomoc využívá až 100 000 000 Evropanů. Je nejen v zájmu PK Sanátor tyto informace dále šířit a poskytovat tak české společnosti nový úhel pohledu na danou věc.