www.DUB.cz
UNIVERZITA
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek

VELIKONOČNÍ SLAVNOST NA HOŘE ŘÍP

Nadační fond Josefa Zezulky vás zve na setkání na Řípu

Slavnost, konaná vždy 30. března od 12 hodin na hoře Říp, je již dlouholetou tradicí. Na tuto horu, která je v evropském kontextu významným důležitým krajinným silovým centrem a dodnes zůstává národním symbolem, přicházeli lidé ve všech kulturách a dobách.

30. březen – Den otevřeného nebe – je duchovním svátkem, kdy jsme blíže více než kdy jindy tajemstvím víry a vědění. Každoročně se zde scházejí lidé z celé republiky, aby společně prožili vzácné okamžiky.

Letos je tento den obzvláště výjimečný, neboť je velikonočním Velkým pátkem, navíc v roce 100. výročí vzniku naší republiky.

Slavnost Dne otevřeného nebe se úzce váže s výročím probuzení přinašeče pana Josefa Zezulky v jeho 33 letech. Stejná konstelace se nyní opakuje.

Tradici již 24. ročníku Dne otevřeného nebe založil jeho pověřený pokračovatel Tomáš Pfeiffer. Slavnosti se můžete zúčastnit i vy, vstup je volný. Z celé republiky se vypravují speciální autobusy, informace naleznete na stránkách www.dub.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Druhá část slavnosti pokračuje kulturním programem v domě Biotronické centrum sociální pomoci v Praze, Soukenická 21, od 15.00 hodin.

Bude představen unikátní projekt – výsledek 23leté práce, která přesahuje rámec České republiky. Dosud nikdo, ve světovém měřítku, něco podobného nevytvořil. Tento projekt je spojením umění a nejvyspělejší nejmodernější techniky. Vznikl tak naprosto výjimečný duchovní prostor poprvé představený veřejnosti. Zároveň připravujeme bohatý kulturní program.

Vystoupí Panochovo kvarteto, violoncellista Jiří Bárta, držitel ceny Thálie tenorista Jan Vacík, skladatel a klavírista Jiří Pazour, Alikvotní sbor Spektrum a sbor Bioton.

Nadační fond Josefa Zezulky, který tuto akci pořádá, vás tímto zve na toto tradiční setkání. Společné věci jsou otevřeny pro všechny, bez rozdílu.

Informace na www.dub.cz, nebo e-mail: info@dub.cz,
tel: 222 311 141, 603 723 713.

Tomáš Pfeiffer
 
 
ŘÍP FOTO - HISTORIE ZÁSADY DUCHOVNÍ CESTY ZÁZNAMY PROJEVŮ
 
SLAVNOST DNE OTEVŘENÉHO NEBE

 ODJEZDY AUTOBUSŮ 

Informace na tel. 603 723 713

 

Z cyklu výletů - Modla