www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek
CAM02 - PŘEHLED VÝZKUMNÝCH CENTER CAM V CELÉM SVĚTĚ

Souhrn <<< Příloha č. 2 >>> Seznam

PŘEHLED VÝZKUMNÝCH CENTER CAM V CELÉM SVĚTĚ


VELKÁ BRITÁNIE

CANCER RESEARCH UK
- http://www.cancerresearchuk.org
- https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer_Research_UK
- http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancers-in-general/
treatment/complementary-alternative/research

- největší organizace pro výzkum léčby rakoviny mimo USA, evropský lídr ve vývoji nových léků proti nádorovým onemocněním, zaměřují se i na výzkum doplňkové a alternativní medicíny (CAM – Complementary and Alternative Medicine) včetně výzkumů léčby životní energií

RCCM – RESEARCH COUNCIL FOR COMPLEMENTARY MEDICINE
- http://www.rccm.org.uk
- https://en.wikipedia.org/wiki/Research_Council_for_Complementary_Medicine
- charita založená v roce 1983, která se věnuje vysoce kvalitnímu výzkumu CAM založeného na důkazech

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON – Výzkum komplementární a integrované medicíny
- http://www.southampton.ac.uk/camresearchgroup
- https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Southampton
- výzkumná skupina komplementární a integrované medicíny na lékařské fakultě univerzity v Southamptonu, jedno z hlavních míst v Anglii pro primární výzkum CAM, kombinují výzkum CAM s konvenční medicínou už od roku 1995

PENINSULA MEDICAL SCHOOL – EXETER
- http://sites.pcmd.ac.uk/compmed
- http://www.cam-cancer.org/About-the-Collaboration/Peninsula-Medical-School-Exeter-UK
- mezinárodně uznávané centrum pro klinický výzkum komplementární medicíny

UNIVERSITY OF YORK – Complementary Medicine Evaluation Group
- http://www.york.ac.uk/healthsciences/research/health-policy/research/#tab-3
- zaměřují se na vyhodnocení klinické a nákladové efektivity doplňkových terapií, které se používají pro udržení zdraví, prevenci chorob a léčbě špatného zdravotního stavu; jejich hodnotící výzkum je prováděn v souladu s nejvyššími standardy s použitím randomizované kontrolované studie a systematických přehledových studií, publikovaných v běžných špičkových lékařských časopisech

NFSH Charitable Trust Ltd - The Healing Trust
- http://www.thehealingtrust.org.uk
- http://www.thehealingtrust.org.uk/research
- největší a nejstarší federace duchovních léčitelů ve Velké Británii, společnost byla založena v roce 1954, mají přes 50 léčebných center po celé Velké Británi, provádí i výzkumy, které mají zveřejněné na svých stránkách

THE HAVEN - Breast Cancer Support Centres
- http://thehaven.org.uk/our-research
- http://thehaven.org.uk/our-research/haven-research-publications (publikované výzkumy)
- bezplatná služba pro pacientky s rakovinou prsu - nabízí širokou škálu emocionální, fyzické a praktické podpory, která zahrnuje více než 40 doplňkových terapií, poradenství, poradenství v oblasti výživy, cvičení, finanční poradenství a podpůrné skupiny, provádí i vlastní výzkum

Poznámka: Ve Anglii je běžná spolupráce lékařů a léčitelů. Někteří léčitelé jsou zváni ke spolupráci do ordinací praktických lékařů. Již v roce 1988 byla založena organizace pro lékaře a léčitele (The Doctor-Healer Network) kde se pravidelně scházejí lékaři, zdravotní sestry i ostatní zdravotnický personál s přírodními léčiteli a jinými alternativními terapeuty. Společně se snaží přijít na to, jak pomoci pacientům spojením co nejširšího spektra přístupů. http://rozkvet.cz/texty/zpravodajrozkvet062014.htm


NĚMECKO

UNIVERSITY OF DUISBURG-ESSEN – lékařská fakulta
- https://www.uni-due.de/naturheilkunde/87-0-Home.html
- výzkum a výuka v oblasti medicíny založené na důkazech a komplementární medicíny
- zkoumají např. čínskou medicínu a ajurvédu, vztah mysli a těla, zaměřují se na onkologii

UNIVERSITY OF FREIBURG – zdravotní centrum
- http://ims.uniklinik-freiburg.de/index/clinics/naturopathie.html
- centrum pro doplňkovou medicínu, jedna z největších institucí v Evropě s pacienty z celého světa
- lékaři z centra jsou odborníci pro konvenční i doplňkovou léčbu
- vedle výzkumu poskytují i léčebné a diagnostické služby (homeopatie, akupunktura, čínská medicína, fototerapie atd.), ve výzkumu se zaměřují na potenciál látek rostlinného původu při léčbě rakoviny a poruch imunitního systému

COMPETENCE CENTRE FOR COMPLEMENTARY MEDICINE AND NATUROPATHY - München
- http://www.kokonat.med.tum.de
- http://www.muemo.med.tu-muenchen.de
- kompetenční centrum (KoKoNat) pro výzkum alternativní medicíny a přírodního léčení, jedno z předních světových center pro zajištění kvalitního výzkumu v oblasti přírodní a komplementární medicíny, 20 let historie, zaměřují se více na čínskou medicínu
- nabízí i poradenství v léčbě rakoviny alternativními metodami

KLINIKUM NUERNBERG - KLINIKA ONKOLOGIE A HEMATOLOGIE
- http://www.agbkt.de
- od roku 1989 studijní skupina s cílem zkoumat a hodnotit účinnost a bezpečnost doplňkové a alternativní medicíny v péči o pacienty s rakovinou

CHARITÉ - Universitätsmedizin Berlin
- http://paedonko.charite.de/forschung/ag_integrative_medizin
- pracovní skupina v oddělení dětské onkologie, výzkumy na jedné z největších univerzitních nemocnic v Evropě
- http://epidemiologie.charite.de/en/research/complementary_and_integrative_medicine_research_unit
- Prof. Dr. med. Benno Brinkhaus – výzkum CAM


NORSKO

NAFKAM – národní výzkumné centrum doplňkové a alternativní medicíny
- http://www.nafkam.no
- provádí výzkum alternativní medicíny, včetně léčby rakoviny
- na fakultě medicíny v univerzitě Tromsø, financováno norským ministerstvem zdravotnictví
- http://nafkam-camregulation.uit.no – podrobné informace o regulaci doplňkové a alternativní medicíny v různých státech


DÁNSKO

DANISH CANCER SOCIETY
- http://www.cancer.dk
- http://www.cam-cancer.org/About-the-Collaboration/Danish-Cancer-Society
- výzkum doplňkové a alternativní medicíny, prevence a podpora pacienta s rakovinou


ŠVÝCARSKO

INSTITUTE OF COMPLEMENTARY MEDICINE
- http://www.naturheilkunde.usz.ch
- výzkumy komplementární a integrační medicíny ve fakultní nemocnici v Curychu, včetně výzkumu léčby rakoviny

IKOM – Institut Komplementární Medicíny v Univerzitě v Bernu
- http://www.ikom.unibe.ch
- integrují konvenční a alternativní medicínu v péči o pacienta, ve výzkumu i výuce
- zabývají se hlavně čínskou antroposofickou medicínou, homeopatií, nervovou terapií a čínskou medicínou

BELGIE

ECH – European Committee for Homeopathy
- http://www.homeopathyeurope.org/Research
- Evropský výbor pro homeopatii (ECH) reprezentuje všechny lékaře s dodatečnou kvalifikací v homeopatii, organizovaných ve 40 sdruženích v 25 evropských zemích
- pracuje na výzkumu homeopatie


AUSTRÁLIE

NICM – NATIONAL INSTITUTE COMPLEMENTARY MEDICINE
- http://www.nicm.edu.au
- národní institut komplementární medicíny pro výzkum alternativní medicíny

ARCCIM – Australské výzkumné centrum pro doplňkovou a integrační medicínu v Sydney
- http://www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/arccim
- první středisko na světě pro kritický výzkum a prosazování CAM

NIIM – Národní Institut Integrativní Medicíny
- http://www.niim.com.au
- největší lékařský institut integrační medicíny v Austrálii, jak výzkumem v oblasti doplňkových a integračních terapií, tak vzděláváním v této oblasti pro veřejnost i lékařskou komunitu

PRACI – Practitioner Research and Collaboration Iniciative
- http://praci.com.au
- asi největší síť výzkumných pracovníků na světě pro výzkum komplementární medicíny, výzkumný projekt národního i mezinárodního významu


INDIE

S-VYASA Deemed University - The School of Integrative Medicine
- http://svyasa.edu.in/academics/the-school-of-integrative-medicine/
- vedle výuky se zaměřují na výzkum doplňkových terapií, zkoumají především jógu a vztah mysli a těla, vliv mysli na fyziologické procesy v těle
- zkoumají i životní energii - http://svyasa.edu.in/bio-energy-laboratory

NIAMR - National Institute of Alternate Medicine & Research - Acupuncture Cam Therapy Institute India
- http://www.acupuncturecamtherapyinstitute.com
- http://www.acupuncturecamtherapyinstitute.com/complementary-alternative-medicine.htm
- http://www.acupuncturecamtherapyinstitute.com/niamr.htm
- Národní institut alternativní medicíny je provozován pod záštitou Mezinárodního himálajského institutu akupunktury a komplementární medicíny, nachází se ve městě Dehradun v Uttaranchal|Uttarakhand v Indii, provádí zde kurzy ajurvédy, akupunktury, akupresury, astrologie, jógy, alternativní medicíny a také dělají výzkum a vývoj v alternativní medicíně


USA

NCCIH – NATIONAL CENTER FOR COMPLEMENTARY AND INTEGRATIVE HEALTH
- http://nccih.nih.gov
- https://en.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Complementary_and_Integrative_Health
- vědecký výzkum komplementární a integrační medicíny
- např. zkoumají vliv meditace a jógy na zmírnění bolesti, ale i akupunkturu, ajurvédu, čínskou medicínu, léčení dotykem a mnoho dalších
- první z 27 institutů a středisek, které tvoří National Institutes of Health (NIH) v rámci amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb

OCCAM – OFFICE OF CANCER COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
- http://cam.cancer.gov/cam
- https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Cancer_Complementary_and_Alternative_Medicine
- úřad pro výzkum komplementární a alternativní medicíny v léčbě rakoviny
- byl založena v říjnu 1998 pro koordinaci a posílení činnosti National Cancer Institute (NCI) v oblasti doplňkové a alternativní medicíny (CAM)

SAMUELI INSTITUTE
- http://www.samueliinstitute.org
- http://www.samueliinstitute.org/research-areas
- https://en.wikipedia.org/wiki/Samueli_Institute
- výzkum účinnosti doplňkové a alternativní medicíny
- např. se zabývají akupunkturou, jógou, přírodními produkty apod.

MSKCC – MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER
- http://www.mskcc.org
- http://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/research-clinical-trials
- http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/complementary-therapies-ease-way-during-treatment-and-recovery
- https://en.wikipedia.org/wiki/Memorial_Sloan_Kettering_Cancer_Center
- mezinárodní lídr v oblasti komplementární (integrační) onkologie – péče, vzdělávání a výzkum

SIO – SOCIETY FOR INTEGRATIVE ONCOLOGY
- http://www.integrativeonc.org
- multi-disciplinární profesní organizace pro integrační onkologii, nezisková, umožňuje komunikaci, vzdělávání, výzkum, od roku 2003

UMIM – University of Michigan Integrative Medicine Research Center
- http://www.med.umich.edu/umim/research/cam.html
- provádí inovativní a pečlivý výzkum celostní léčby člověka, integrační a alternativní medicíny se snahou o vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými obory
- výzkumné centrum bylo založeno v roce 2007, předtím bylo známé jako Complementary and Alternative Research Center (CAMRC)

The Center for Integrative Medicine - University of Maryland School of Medicine
- http://www.compmed.umm.edu
- http://www.compmed.umm.edu/research_over.asp
- centrum pro výzkum integrační a alternativní medicíny v rámci univerzity v Marylandu, vyhodnocují při výzkumu vědecký základ alternativních terapií

The Complementary and Integrative Medicine Program - Department of Medicine at Mayo Clinic
- http://www.mayo.edu
- http://www.mayo.edu/research/centers-programs/complementary-integrative-medicine/
complementary-integrative-medicine-program/overview

- program na klinice Mayo pro výzkum komplementární a integrační medicíny snažící se reagovat na rostoucí zájem pacientů o různé nekonvenční léčebné metody

MD Anderson Cancer Center - Integrative Medicine Program - The University of Texas, Houston
- http://www.mdanderson.org
- program pro výzkum integrační medicíny na univerzitě v Houstonu
- studují např. akupunkturu, meditaci, jógu při léčbě rakoviny, dále sledují využití rostlin a dalších přírodních látek v léčbě, dále zkoumají vliv fyzické aktivity, výživy a stresu na zdraví

Oregon Center for Complementary & Alternative Medicine in Neurological Disorders (ORCCAMIND)
- http://www.ohsu.edu/xd/research/centers-institutes/neurology/orccamind/about/index.cfm
- zkoumá bez předsudků alternativní medicínu v oblasti neurologie, např. potravinové doplňky, jógu, akupunkturu, meditaci apod.

U.S. Department of Veterans Affairs
- http://www.research.va.gov/topics/cam.cfm
- organizace pomáhající veteránům zvládat stres, chtějí vyplnit místo chybějícího výzkumu doplňkových a alternativních léčebných metod a zjistit, které jsou účinné a bezpečné

University of North Carolina School of Medicine - Program on Integrative Medicine
- http://www.med.unc.edu/phyrehab/pim/research
- http://www.med.unc.edu/phyrehab/pim/education/fellowship-in-research-in-integrative-medicine
- výzkum komplementární, alternativní a integrační medicíny v Ústavu fyzikální medicíny a rehabilitace a Neurologické klinice

HEALING BEYOND BORDERS
- http://www.healingbeyondborders.org/index.php/research-integrative-health/research
- http://www.healingbeyondborders.org/index.php/research-integrative-health/research/about-our-research
- provádí výzkum metody Healing Touch (léčivý dotek), na stránkách mají přehled výsledků výzkumů

Johns Hopkins Medicine (Johns Hopkins University of Medicine & The Johns Hopkins Hospital)
- http://www.hopkinsmedicine.org/cam
- jedna z největších nemocnic na světě
- spojuje lékaře a vědce z Johns Hopkins University of Medicine s organizacemi a zdravotnickými pracovníky v nemocnici The Johns Hopkins
- věnují se i výzkumu doplňkové a alternativní medicíny

UC San Diego – Center for Integrative Medicine
- http://cim.ucsd.edu/research
- centrum vedle péče o pacienty se věnuje i výzkumu doplňkové a alternativní medicíny

IMI – Integrative Medicine Institute
- http://www.integrativemed.org/html/research.html
- výzkum integrační medicíny od roku 1992

HTWF – Helaing Touch Worldwide Foundation, Inc. – Houston
- http://www.htwfoundation.org/resources-a-news/research
- nezisková společnost založená v roce 1997, metoda Healing Touch (léčivý dotek) je široce respektována a stále více přijímána, a to nejen ve Spojených státech, ale v mnoha zemích po celém světě, zavázali se k šíří světla po celém světě
- provádí výzkum např. na Wake Forest University School of Medicine, Stanford University Medical Center

WAKE FOREST School of Medicine
- http://www.wakehealth.edu/Research/Center-for-Integrative-Medicine
- http://www.wakehealth.edu/Center-for-Integrative-Medicine
- Centrum pro integrační medicínu v rámci nemocnice a vzdělávacího centra Wake Forest, provádí výzkum komplementární a alternativní medicíny

UNIVERSITY OF MINNESOTA - Center for Spirituality & Healing - Minneapolis
- http://www.csh.umn.edu/discover/index.htm
- provádí také výzkumy v oblasti CAM, zaměřují se na snižování stresu, čínskou medicínu apod.

KANADA

IN-CAM Research Network
- http://www.incamresearch.ca
- IN-CAM je spolupracující a interdisciplinární výzkumná komunita v Kanadě pro získávání znalostí pomocí výzkumu doplňkové, alternativní a integrační medicíny ve snaze zlepšit zdravotní péči a zdraví Kanaďanů

UNIVERSITY OF CALGARY - Canada Research Chair in Complementary Medicine
- http://www.ucalgary.ca/marjaverhoef/researchprogram
- http://www.ucalgary.ca/marjaverhoef/researchstaff
- výzkum doplňkové a alternativní medicíny


IZRAEL

NMRC – The Louis L. Borick Natural Medicine Research Center – Hadassah Medical Center
- http://www.hadassah-med.com/medical-care/clinics/the-natural-medicine-research-center
- zaměřují se na výzkum tradiční čínské medicíny, tibetské medicíny a snižování stresu

THE ISRAELI SOCIETY FOR COMPLEMENTARY MEDICINE
- http://www.cam.org.il/inner.asp?page=English
- Izraelská společnost pro komplementární medicínu, založena v roce 2002

Rambam Health Care Campus
- http://www.rambam.org.il
- https://www.rambam.org.il/EnglishSite/AboutRambam/Publications/NewsandEvents/Pages/Don%E2%80%99t-worry,-Do-Reiki.aspx
- http://www.spiritualarts.org/blog/spiritual-healing/spiritual-healing-for-cancer/
- jedna z nejprestižnějších izraelských nemocnic, kde se také zkoumají blahodárné účinky alternativních terapií u pacientů s rakovinou


JIŽNÍ KOREA

KIOM – Korea Institute of Oriental Medicine
- http://www.kiom.re.kr
- http://www.cam-cancer.org/About-the-Collaboration/Korea-Institute-of-Oriental-Medicine
- institut pro výzkum orientální medicíny, spolupracuje s WHO (Světová zdravotnická organizace)
- Myeong Soo Lee, Ph.D. – hlavní vědecký pracovník institutu
- http://www.acupunctureresearch.eu/symposium-speakers/myeong-soo-lee-ph-d


MEZINÁRODNÍ

ISCMR – International Society for Complementary Medicine Research
- http://www.iscmr.org
- Mezinárodní společnost pro výzkum alternativní medicíny (ISCMR) je mezinárodní profesní, multidisciplinární, neziskovou vědeckou organizací, která se věnuje podpoře výzkumu doplňkové a integrační medicíny a poskytuje platformu pro výměnu znalostí a informací pro posílení mezinárodní komunikace a spolupráce

THE CENTER FOR REIKI RESEARCH – Centrum pro výzkum Reiki
- http://www.centerforreikiresearch.org/Downloads/HospitalListTable.pdf
- zde je zajímavý seznam 76 nemocnic, lékařských klinik a hospiců, kde je Reiki nabízena jako normální součást péče (většinou USA, ale i Kanada, Velká Británie, Argentina, Belgie, Egypt, atd.), zde je o tom více - http://www.thehealingpages.com/benefits-of-reiki-in-hospitals

Vysvětlivky: CAM – zkratka pro Complementary and Alternative Medicine, tedy komplementární (používá se současně s medicínskými postupy) a alternativní (nahrazuje medicínský postup) medicína

  

 
     
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.