www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek
CAM05 - NĚKTEŘÍ RESPEKTOVANÍ VĚDCI TAKÉ DOPORUČUJÍ VÝZKUM CAM

Souhrn <<< Příloha č. 5 >>> Seznam

NĚKTEŘÍ RESPEKTOVANÍ VĚDCI TAKÉ DOPORUČUJÍ VÝZKUM CAM

THE GUARDIAN

(britský deník, který se se řadí za Daily Telegraph a The Times
na třetí místo mezi seriózními britskými deníky)


George Lewith, 29. listopadu 2012 09:57

(G. Lewith je profesorem zdravotnického výzkumu na Southamptonské univerzitě v Anglii.)


Proč je třeba zkoumat využití komplementární medicíny

Přeloženo z: http://www.theguardian.com/healthcare-network/2012/nov/29/
complementary-alternative-medicine-research-regulation

citace z článku


"100 milionů lidí v Evropě využívá alternativních léčebných metod, neexistuje však žádný společný přístup k jejich regulaci v EU."

"Množství dostupných průzkumů mezi pacienty nasvědčuje tomu, že většina Evropanů chce mít přístup k CAM. Lidé chtějí, aby byly k dispozici jednoduché informace týkající se bezpečnosti a účinnosti a aby produkty a praktici podléhali transparentní regulaci.
CAMbrella, projekt financovaný EU, jenž zkoumal využití a legislativu vztahující se k poskytovatelství CAM v Evropě, vydává ve čtvrtek zprávu, ve které apeluje na zvýšení investic do této oblasti zdravotní péče."


"Spojené království disponuje jedním z nejvíce organizovaných přístupů k registraci a regulaci pro nelékařsky kvalifikované praktiky, kteří jsou poskytovateli většiny z těchto klinických intervencí. Ve zbývajících zemích EU, zejména pokud jde o Německo a Francii, jsou tyto léčebné metody téměř vždy součástí lékařské praxe, a to jak na komunitní úrovni, tak v nemocnicích."

"Nedostatek kvalitního výzkumu, či dokonce jeho úplná absence v některých nových členských státech EU ve Východní Evropě, představuje hlavní problém."

"Je velmi obtížné poskytnout nebo uzákonit zdravotnické služby v takové různorodé populaci bez řádných informací. Kvalitní, bezpečná a na důkazech založená zdravotní péče by měla být dostupná v celé EU a měli bychom mít možnost dostávat srovnatelnou péči v celém Společenství.
Zatímco ve Spojených státech, Číně, Austrálii a Indii mají jasný, vládou financovaný strategický přístup k výzkumu CAM, v rámci EU tomu tak není. CAM je zanedbanou oblastí výzkumu s malou akademickou podporou a potřebuje aktivně povzbudit."


"Aby těchto cílů bylo dosaženo, měl by být zřízen úřad EU pro výzkum CAM. Musíme uchopit každou příležitost ke zlepšení a rozvoji našich zdrojů v oblasti zdravotní péče a zároveň podporovat a zlepšovat přístupy k sebepéči, a to především v oblasti chronických dlouhodobých problémů, které ve stárnoucích populacích mohou spotřebovávat ohromné množství prostředků."

"George Lewith je profesorem zdravotnického výzkumu na Southamptonské univerzitě (v Anglii)."

Zdroj: LEWITH, George. Why we need to research the use of complementary medicine [online]. The Guardian, 29. 11. 2012. [cit. 2015-06-07].
http://www.theguardian.com/healthcare-network/2012/nov/29/complementary-alternative-medicine-research-regulation