www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek
CAM14 - TŘI ZPRÁVY Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Souhrn <<< Příloha č. 14 >>> Seznam

TŘI ZPRÁVY Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Komplementární a alternativní medicína
CAM – pro zdravější Evropu


Přeloženo z: http://www.cam-europe.eu/cancer-and-the-contribution-of-cam.php

citace z článku


CAM: Rakovina a přínos CAM

"Dne 27. března 2012 se konalo zasedání zájmových skupin poslanců Evropského parlamentu „Poslanci Evropského parlamentu proti rakovině“ a „Poslanci Evropského parlamentu pro CAM“, zaměřené na téma Rakovina a přínos komplementární a alternativní medicíny.

Cílem setkání, které bylo společnou iniciativou zájmové skupiny CAM - „Poslanci Evropského parlamentu pro CAM“ a zájmové skupiny MAC - „Poslanci Evropského parlamentu proti rakovině“, bylo informovat a vést diskusi o tom, jakou roli může hrát CAM při léčbě onkologických pacientů. Rakovina zůstává jedním z naléhavých zdravotních problémů evropských občanů a průzkumy dokládají, že více než jedna třetina onkologických pacientů v Evropě využívá komplementární a alternativní medicínu (CAM) z důvodů zvýšení schopnosti těla čelit nemoci, pomoci vyrovnávat se s vedlejšími účinky konvenční léčby, k posílení zdraví a zmírnění fyzických a/nebo duševních obtíží.

Setkání předsedal europoslanec Sirpa Pietikäinen, EPP Finsko (Evropská lidová strana - European People's Party, EPP).
Na jednání MAC-CAM byli přizváni tito řečníci:
Doc. Dr. Harald Matthes, ředitel Komunitní nemocnice Havelhöhe v Berlíně, Německo
Prof. Dr. Gustav Dobos, vedoucí katedry komplementární a integrační medicíny na Univerzitě v Duisburg-Essenu, Německo
Paní Heidi Brorson z Norské onkologické společnosti, Oslo, Norsko
Europoslanec Alojz Peterle, EPP, Slovinsko."

"Dr. Matthes došel k závěru, že pacientům nejlépe poslouží kombinace konvenční medicíny a CAM, že přibývá důkazů o účinnosti CAM v léčbě onkologických pacientů, ale že je zde naléhavá potřeba dalšího výzkumu v této důležité oblasti.

Pan profesor Dobos
ve své prezentaci představil model integrativní onkologie, jeho cíle a metodiku. Uvedl řadu vědeckých studií, které demonstrují účinnost několika jednotlivých typů CAM na vedlejší účinky chemoterapie, úzkost, únavu, depresi, motivaci změnit životní styl, na kvalitu života a na přežití onkologických pacientů."

"Společné jednání CAM-MAC vyústilo ve shodu, že si moderní onkologie ve stále větší míře potřebuje osvojit model, ve kterém by se uplatnilo to nejlepší z obou přístupů, přičemž by jejich synergie byla aplikována na každého pacienta individuálním způsobem.

Zasedání CAM-MAC se zúčastnilo asi 40 hostů, včetně europoslanců a delegátů Komise a dalších evropských institucí, jakož i zdravotnických profesních a nevládních organizací."

Prezentace a dokumenty ke stažení:

http://www.cam-europe.eu/cam-interest-group-meetings.php


Zdroj: EUROCAM. CAM – for a healthier Europe: Cancer and the contribution of CAM [online]. 2012
[cit. 2016-07-13]. http://www.cam-europe.eu/cancer-and-the-contribution-of-cam.php
Komplementární a alternativní medicína
CAM – pro zdravější Evropu


Přeloženo z: http://www.cam-europe.eu/cam-an-investment-in-health.php

citace z článku


CAM: Investice do zdraví

"Dne 27. června 2013 se konalo společné zasedání poslanců Evropského parlamentu, zastupujících zájmové skupiny „Poslanci Evropského parlamentu proti rakovině“ a „Poslanci Evropského parlamentu pro CAM“. Zasedání nazvané „CAM: Investice do zdraví“ se odkazovalo na pracovní dokument „Investování do zdraví“, který byl připraven útvary komise.

Napříč orgány EU panuje obecná shoda, že EU čelí rostoucí zdravotní krizi. Kombinace stárnoucí populace, stoupající výskyt chronických onemocnění jako jsou rakovina, diabetes a srdeční choroby, rostoucí zátěže duševních poruch a problému v podobě antimikrobiální rezistence, k tomu všemu se přičítá tlak na realizaci úsporných opatření v oblasti zdravotnictví. Takováto situace vyvolává otázku, zda lze uplatnit jiný přístup ke zdravotní péči než současný model, zaměřený na chorobu a farmacii, který se jeví jako nákladnější než kdy jindy. Konference probíhala v těchto souvislostech.

Setkání CAM-MAC („Poslanci Evropského parlamentu proti rakovině“ - MEPs Against Cancer, MAC) se zúčastnilo asi 60 osob, včetně europoslanců a delegátů Komise a dalších evropských institucí, jakož i zdravotnických profesních a nevládních organizací. Konferenci spolupořádali a předsedali europoslanci Alojz Peterle (Slovinsko), který osobně podstoupil léčbu rakoviny pomocí CAM, a Sirpa Pietikäinen (Finsko).

Jako jasné znamení, že Evropská komise bere CAM vážněji, vystoupil v hlavním zahajovacím projevu evropský komisař pro zdraví, pan Tonio Borg. Ve svém projevu přednesl: „Je důležitým principem farmaceutické legislativy Unie, aby pacienti měli přístup k léčivým přípravkům dle svého výběru. To zahrnuje inovativní léčiva, stejně jako tradiční bylinné a homeopatické léčivé přípravky…. Postavení pacientů posiluje. Více se dostávají do řídící pozice – postupně se ujímají péče a kontroly nad svým zdravím. Pacienti často vědí, která léčba na ně zabírá a jaká zdravotní péče je efektivní pro jejich zdravotní stav. To může zahrnovat užití komplementární medicíny.“"

"Další řečníci představili současné studie týkající se ekonomické stránky CAM. Tyto studie zdá se podporují tvrzení, že široké využívání a integrace CAM by mohly potenciálně vést k úsporám nákladů pro zdravotnické systémy. Zejména jedna studie, která těžila z rozsáhlé databáze holandských pojišťoven, podle všeho dokazuje, že pacienti, jejichž praktický lékař ve své praxi užívá CAM, žijí delším a zdravějším životem, přičemž jsou méně nákladní co do celkové zdravotní péče, a to především díky sníženému užívání farmaceutických přípravků a nižší četnosti sekundárních konzultací. Rovněž byly předloženy důkazy o účinnosti a úsporách nákladů v rámci prezentace, která vychází z průkopnického zdravotnického modelu uplatňovaného v Toskánsku, Itálii, kde rozšířená integrace CAM v nemocničních zdravotních službách má pozitivní dopad na péči o pacienty a přináší také první důkazy o snižování nákladů. Toskánský region je aktivně zapojen do projektu Evropského partnerství pro boj proti rakovině (European Partnership for Action Against Cancer, EPAAC) a v souvislosti s CAM prezentuje přínos komplementární péče o onkologické pacienty v projektových debatách.

Europoslanci Peterle a Pietikäinen ve svých závěrečných řečech vyzvali Komisi EU a členské státy, aby braly vážněji potenciální přínos, který CAM přináší zdravotní péči v EU. Konkrétně vyzvali EU, aby více investovala do výzkumu účinnosti a nákladové efektivnosti CAM a podnikla kroky k uspořádání velmi zmateného a inhibičního regulačního prostředí, jež je v současnosti vytvořeno pro produkty, poskytovatele a pacienty."

Prezentace ke stažení:

http://www.cam-europe.eu/cam-interest-group-meetings.php


Zdroj: EUROCAM. CAM – for a healthier Europe: CAM: An investment in health [online]. 2013 [cit. 2016-07-13].
http://www.cam-europe.eu/cam-an-investment-in-health.php
Komplementární a alternativní medicína
CAM – pro zdravější Evropu


Přeloženo z: http://www.cam-europe.eu/news2.php?id=136605166994

citace z článku


CAM v onkologické péči – Evropská zpráva
Zveřejněno: 16. července 2015

"Nedávná metaanalýza (2012) udává, že využití CAM v onkologické péči narůstá od odhadovaných 25% v sedmdesátých a osmdesátých letech, přes více než 32% v devadesátých letech, až na 49% po roce 2000."

"Dokument „Komplementární a alternativní medicína (CAM) v onkologické péči“ je jedním z výstupů EPAAC, Evropského partnerství pro boj proti rakovině. EPAAC je iniciativa spuštěná v roce 2009 Evropskou komisí s podporou mnoha partnerů a je spolufinancována Evropskou unií. Tento dokument vznikl na základě usilovné práce Evropské komise, členských států a příslušných Ministerstev zdravotnictví, sdružení pacientů, klinických lékařů a výzkumných pracovníků, průmyslových organizací a občanské společnosti. Záměrem bylo řešit problém rakoviny účinným a jednotným způsobem v rámci Evropské unie."

Dokument lze stáhnout zde:
http://www.epaac.eu/images/END/Final_Deliverables/D5_Complementary_and_alternative_medicine_CAM
_in_cancer_care_development_and_opportunities_of_integrative_oncology.pdfZdroj: EUROCAM. CAM – for a healthier Europe: CAM in cancer care – a European report [online]. 16. 7. 2015 [cit. 2015-10-16].
http://www.cam-europe.eu/news2.php?id=136605166994