www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Alternativní medicína (CAM) ve světe - O nás

Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky - O nás

Vážený čtenáři,
velmi pomalu začínám chápat plný význam následujících řádků. Před očima defilují roky Zezulkovy, i později mojí historie spojené s biotronikou a její filosofií, začínající Zezulkovým probuzením právě přesně před 70 lety na velikonoce roku 1945. Krátce poté zavádí Josef Zezulka název biotronika pro specifický duchovní obor. Po roce 1955 začíná používat biotroniku a biotronickou metodu již jako ucelený duchovní obor. Na počátku v podmínkách státního marx-leninismu – nepřijatelné a podezřelé konání, které se za dlouhých 70 let stává v podmínkách svobodného demokratického státu realitou. Snad J.Z. odněkud shora pozoruje tento děj s jeho příznačným úsměvem i obrovskou radostí a nadějí pro budoucí rozvoj oboru i spolupráci s obory příbuznými.

Náboženská svoboda patří mezi základní práva a svobody a je zajištěna mezinárodními úmluvami i ústavními zákony naši země. Ještě nikdy v historii naší novodobé státnosti nebyla tak široká jako nyní. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na tomto procesu podíleli.

I proto vám nyní mohu představit dvě nově vzniklé samostatné právnické osoby, založené dle zákona o církvích a náboženských společnostech, evidované jako právnické osoby náboženské společnosti Společenství Josefa Zezulky:

Biotronika Josefa Zezulky


Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky

Posláním uvedených právnických osob je ku prospěchu celku, generací současných i budoucích, pracovat v náboženské nauce – životní filosofii Bytí a její součásti biotronice tak, jak je přinesl a ustavil zakladatel náboženské nauky přinašeč Josef Zezulka, a uskutečnit a naplnit tak jeho odkaz.

Posláním je náboženskými duchovními obřady, duchovními setkáváními, duchovní službou, modlitbou za uzdravení, biotronickým duchovním působením, mší, péčí o duchovní život, osvětou, edukační činností, filosofickou duchovní pomocí a ostatními duchovními úkony napomáhat potřebným při oslabeních způsobených bioenergetickou nedostatečností.

Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky je profesní organizací – komorou, biotroniků Josefa Zezulky, posláním je sdružovat, školit, vzdělávat a ustavovat do praxe adepty v biotronice Josefa Zezulky, garantovat odbornost biotroniků ustavených v biotronice Josefa Zezulky, spolupracovat s jinými duchovními naukami, organizacemi, medicínskými a ostatními příbuznými obory.
Ve své činnosti tak navazuje na činnost organizace SANÁTOR – svaz biotroniků, založené dne 13. 5. 1991.
Každý biotronik Josefa Zezulky musí být ustaven do praxe profesní komorou Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky. V opačném případě jeho činnost nijak nesouvisí s biotronickou metodou vytvořenou přinašečem Josefem Zezulkou a jedná se o jiný obor. Biotronika a biotronická metoda v té podobě, jak ji přinesl a ustavil biotronik Josef Zezulka, je odborně garantována pouze touto profesní komorou.

Tomáš Pfeiffer sanátor
žák a pověřený pokračovatel Josefa Zezulky
Biotronika Josefa Zezulky, Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky
Soukenická 21, Praha 1, PSČ 110 00, e-mail: sbjz@dub.cz, sbjz@seznam.cz, tel.: +420 222 311 141
www.dub.cz

Alternativní medicína (CAM) ve světě

Tisková konference 2016

Profesní komora Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky

Alternativní medicína (CAM) ve světě – rozpor „tady a tam“ je doslova explozivní.

Tisková zpráva, Praha 30. 11. 2016 a Brno 1. 12. 2016

Za hojné účasti redaktorů časopisů, novin a televizních stanic se konaly dne 30. 11. 2016 v 11 hodin v Presscentru Syndikátu novinářů na Praze 1 a dne 1. 12. 2016 v 10:30 hodin v Klubu zastupitelů v Brně, tiskové konference: Alternativní medicína (CAM) ve světě – rozpor „tady a tam“ je doslova explozivní. Zástupci médií se tak poprvé mohli seznámit s nejzajímavějším výběrem překladů ze zahraničních materiálů o stavu alternativní medicíny ve světě, publikovaných uznávanými autoritami jako je Světová zdravotnická organizace (WHO), Rada Evropy, EUROCAM, CAMbrella, a z dalších uznávaných vědeckých zdrojů, jako je např. databáze PubMed (MEDLINE). Tyto poznatky, řádně indexované, byly soustředěny do informační publikace „Alternativní medicína (CAM) ve světě,“ vydané profesní komorou svazu biotroniků Josefa Zezulky. Obsah je k dispozici na www.dub.cz.

Slova se ujal Tomáš Pfeiffer, prezident komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky: „Zatímco v České republice je pohlíženo na alternativní medicínu s despektem, svět je nyní zcela jinde. Shledal jsem rozpor ‚tady a tam‘ jako explozivní.“ V zahraničí se CAM (Complementary and Alternative Medicine) – doplňková a alternativní medicína, nejen provozuje v nemocnicích – v Norsku 64% nemocnic, v USA ve více než 42% nemocnic. Přednáší se na lékařských fakultách – více než 50% lékařských fakult USA, ale i zkoumá a výsledky výzkumů – včetně randomizovaných dvojitě slepých klinických studií – se publikují v recenzovaných odborných časopisech.

Porovnání účinnosti CAM a medicíny obecně.

Na základě analýzy přezkumů randomizovaných kontrolovaných studií v databázi Cochrane bylo zjištěno, že pozitivní nebo možné pozitivní účinky má CAM v 37,2% a medicína obecně ve 44,4%. Pravděpodobně škodlivá je CAM v 0,69% a medicína obecně v 7%. Přestože takto nelze přesně, dle mého názoru, obě medicíny porovnávat, výsledek je jistě překvapující.

Úspěch duchovní léčby.

Systematický přehled 23 randomizovaných studií duchovní léčby zahrnujících 2774 pacientů do roku 2000, kde 57% studií prokázalo pozitivní účinek. Další výzkum ukázal, že pacienti s diagnózou rakoviny, kteří používali CAM, hlásili vyšší úroveň přínosů než ti, kteří CAM nepoužívali. Jednotlivci používající energetické léčení hlásili podstatně větší užitek než ostatní, kteří jej neužívali. Existují i výzkumy vlivu bioenergie např. na rakovinové buňky v miskách (in vitro) nebo na lepší růst rostlin, které prokazují účinnost této bioenergie. Výzkumy byly zveřejněny v recenzovaných vědeckých časopisech. Jak je možné, že tak zásadní výzkumy prokazující bezdotykové ovlivnění, např. buněk, zapadnou a nejsou vyzdviženy k větší pozornosti? Další výzkumy ukazují, že CAM může uspořit až 30% nákladů na zdravotní péči.

Stoupá počet vědeckých časopisů o CAM i jejich citovanost.

V roce 2013 existovalo 358 aktivních vědeckých časopisů o CAM. CAM je přednášena na lékařských fakultách v mnoha zemích po celém světě. Podle průzkumu je vzdělávání v CAM k dispozici ve 42% lékařských fakult v zemích EU15 a ve 20% fakult „nových“ členských zemí EU. V Americe je přednášena ve více než 50 procentech lékařských fakult (v roce 2015).

Zájem o CAM roste u lékařů a pacientů. CAM je stále více používána i v nemocnicích.

V EU více než 100 milionů lidí (20%) využívá CAM. V roce 2010 více než 42% dotazovaných nemocnic v USA nabízelo jednu nebo více terapií CAM. Dokonce 20% amerických akademických lékařských center využívá integrační medicínu (kombinaci konvenční medicíny a CAM). Mezi nimi jsou např. Harvard Medical School, Yale University. V Evropě je 47 integračních onkologických center. V Norsku nabízí CAM 64% nemocnic. Pařížské nemocnice přijaly plán pro začleňování CAM do jejich služeb. Spolupráce lékařů s léčiteli je běžná v dalších zemích (např. ve Velké Británii) a užívá se zde i léčba životní energií. Švýcarsko plánuje uznat některé metody CAM od května 2017 jako legitimní medicínu, která bude proplácena zdravotními pojišťovnami. Dle agentury STEM/MARK žádá 85% obyvatel ČR zařazení CAM do zdravotní péče.

Velmi narůstá zájem vědy o CAM.

V EU existuje asi 112 výzkumných center pro CAM, často na univerzitní úrovni. Vyplývá to z údajů výzkumného projektu CAMbrella, který byl financovaný Evropskou komisí a proběhl v letech 2010-2012 a který mapoval situaci CAM v Evropě. Závěrem CAMbrelly je doporučení, aby jednotlivé státy EU více zkoumaly CAM a začleňovaly do zdravotních systémů jednotlivých zemí. Jedním ze závěrů CAMbrelly je také to, že „vědecká předpojatost brání svobodné výměně myšlenek, konceptů, léčebných technik a porovnávání klinických výsledků“. Totéž doporučuje všem členským státům po celém světě i Světová zdravotnická organizace (WHO) v dokumentu Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014-2023. V Evropském parlamentu probíhají setkání různých lékařských, léčitelských a dalších organizací se zájmem o CAM sdružených v asociaci EUROCAM. CAM se začíná například používat ve vojenských systémech zdravotní péče v NATO.

Kontakt: Tomáš Pfeiffer, představitel komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, Soukenická 21, Praha 1, 110 00, e-mail: sbjz@dub.cz, web: www.dub.cz, tel.: +420 603 723 713.
Tiskové konference se konaly ve spolupráci s Nadačním fondem Josefa Zezulky.

Prezentace z tiskové konference.

Alternativní medicína ve světě.

 

Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2016

  

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies