www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
TIBET
Jiné užití, než pro osobní potřebu, tohoto textu a obrázků i jejich částí
je možné pouze s písemným 
souhlasem vydavatele.

TIBET

TIBET - Poselství pro Československo

Poselství
pro Československo

(výňatek)

 

přijaté telepaticky z Tibetu
r. 1977

 

© Tomáš Pfeiffer 

Opět k vám promlouvám z onoho velebného klidu tam, odkud jsem již dříve promlouval k vám v osudových chvílích této planety. Jak jsem již předešle řekl, váš národ je původem z předků slunného orientu, ze země, která leží pod střechou světa. Proto znám dobře váš národ i jeho poslání, jelikož pouta utkaná předivem věků stále trvají. 

Vraťme se ještě jednou do minulosti národa a sledujme nit dějin, jejich události, které nás poučily o tom, že jste vyvoleni k velikému úkolu v dějinách světa. Váš malý nárůdek v moři nepřátel procházel vždy kritickými údobími svého vývoje a procházel i utrpením, a to proto, aby uzrál pro svůj příští vedoucí úkol v kultuře ducha. Již několikrát byl na pokraji záhuby, byl by zničen, avšak jinak bylo psáno v knize osudu a nesměl zahynout, protože má své předurčení. Nezahyne, protože jméno Praha, pocházející z indického slova „Pragaja Deva“, znamená „Setkání Bohů“, a tak se Praha má stát střediskem obrodného hnutí světových dějin ve smyslu duchovního vývoje. 

A tak první válka zrodila vaši samostatnost, druhá očistila vaši zemi od zrádných cizáckých živlů. Dnešní doba, kterou prožíváte, má sloužit k rozpoznání kladů a záporů světového názoru i vlasteneckých kvalit a současně ke krystalizaci ryzích charakterů ve vašem národě. 

Ale otevřete oči a pozorně se dívejte. Zachovejte naprostý klid a důvěru v příští dny! Ať postihne tuto planetu jakákoliv přírodní katastrofa, zůstaňte tam, přesně tam na tom místě, kam vás vaše karma postavila. Neutíkejte nikam! Vaše karma ví lépe než vy, kde jste v bezpečí! Civilizace se žene nezadržitelně vpřed a nastane doba, kdy žádná prestiž té či oné strany, té či oné velmoci, ale láska a úcta k člověku budou vládnout a duchovní hodnoty budou zdobit hlavy vašich hodnostářů.

V šíři příčin se vynořil Višňův (Kristův) věk a spěje ke své realizaci. Procesem pročišťování a prověřování se připraví váš národ do příští éry - éry slovanské.

Tímto očistným procesem prochází v současné době i váš největší bratr východní, který se v nejbližších letech přetvoří v nejčistší demokracii světa. Buďte silní a klidní, současně však opatrní i před nejlepšími přáteli, neboť lidská slabost není vzácností. Idea, za kterou šli vaši velikáni a kterou hlásal i jeden z největších synů vaší vlasti (pozn.: TGM), spěje ke svému uskutečnění. Je to idea čistého lidství, osobní i duchovní svobody, osvobození ženy a muže. Jen tato idea zaručí chod vašich národů směrem vpřed a vzhůru, ve spolupráci a soužití, pak teprve pochopíte pravý význam slova Bratrství. 

Jste národem, který je nejbohatší na duchovní hodnoty v celé Evropě, a proto musíte růst, protože oči celého světa budou upřeny k vaší zemi jako k duchovnímu srdci. To je zákon!

 

Buďte klidní! Na hodinách světa se ručička blíží k hodině dvanácté a ve vzduchu se rýsuje katastrofa. Tato planeta však nesmí být zničena, jelikož její zánik by ochromil celou sluneční soustavu. Nebude však ušetřeno její duševně choré lidstvo, které usiluje o její zničení atomovou zbraní. A tak se zeměkoule otřese jako kůň, který ze své srsti smetá hejna ovádů...

 

Vliv mnohých zcela zanikne, protože původní učení Ježíše Krista bylo znečištěno. Nový zákon bratrství a demokracie se zaskví v plné čistotě a jasu. 

 

Zachovejte k celému světu lásku!

 

Přejte všem lidem klid a mír, o kteréžto statky jsou zatím lidé ochuzeni. 

Přejte všem hladovějícím nasycení a těm, kdo hynou z nedostatku práce, přinášejte pomoc. 

Vašemu úkolu žehnají ti, kdo bdí - vaši bratři z Himalájí. 

 

---

Pozn.: jedná se o poselství z duchovní Bílé Lože (Agartha) v Tibetu; zprávy o jednotlivých státech v proměnách na fyzické pláni vynechány.

---

 

K předešlému textu Analysa struktur duše podávám ještě kvantitativní přehled v současnosti:

 

Nyní je stav duší: 

I. skup. duchovní 20%

II. skup. věřící 51%

III. skup. ateisté 29%

 

Nyní je v stávajícím lidstvu 66,6% temných sil. Nezapomeňte, že temné síly se mohou projevit u lidí všech tří skupin. Nemusí být všichni duchovní lidé dobrými, nemusí ani nejsou dobrými všichni věřící (i démoni věří v Boha), ale zase naopak ne všichni ateisté musí být zlými. Dobrý ateista (mravní a neškodící druhým) může dosáhnout vyšší duchovní stupeň posmrtný nežli věřící člověk, který je zlý, disharmonický a vyvíjí vnitřní negace.

 

---

 

Až uslyšíte různé zprávy ze světa, buďte vždy klidní a vyrovnaní. 

Vše, co přichází a přijde, přijímejte tak, jak to přijde, a snažte se vše řadit do souvislostí s vývojovým procesem nutným pro růst duší. 

 

POKOJ S VÁMI!

 
 
 
 
 
  

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies