www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Sanátor Tomáš Pfeiffer v indické TV 24News (rozhovor)

Sanátor Tomáš Pfeiffer v indické TV 24News (rozhovor)

1. 3. 2019 indická TV 24News

 
Přihlášení k odběru videí na YouTube:
 
 
Pane Pfeiffer, vítáme vás tady ve studiu a chceme se zeptat, jaké je Vaše zaměření vašeho léčivého působení.

(0:40) Já pracuji v oboru Biotronika, což je obor, který využívá biologických sil, které jsou vlastní každému tělu.
Je to totiž tak, že hmota, každá hmota, má svůj silový projev a v případě biologických hmot je to jedna strana, a v případě nebiologických hmot je to druhá strana. A já pracuji v biologické části, kde se snažím opravovat ta těla nemocných v té silové části. Používám tedy biologickou energii.


Chtěli bychom vědět, jaké byly důvody k tomu, že jste se začal orientovat na toto pole působení.

(1:20) Myslím, že pro to je nejlepší výraz "destiny" (osud). Moje životní cesta byla dlouhá, je mi dnes 65 let a jeden z prvních duchovních lidí, kteří mne ovlivnili, byl Šrí Ramana Mahariši. To byl můj první učitel a později pan Josef Zezulka, který byl vlastně tím, kdo rozvinul moji práci a také mne k ní přivedl. On řekl:"Vy máte k tomu tu schopnost". Sám bych to nikdy jaksi nezačal provádět. Byl jsem technikem, jsem původem letecký konstruktér a v té době jsem byl spíše skeptik k těmto oborům. Postupem času jsem získal dostatek zkušeností, které mi umožnily v této oblasti se lépe orientovat.


V Indii máme spoustu léčebných postupů a variant a nás by zajímalo v případě biotroniky, jaký benefit přináší právě tato oblast, případně jestli existují nějaké vedlejší účinky biotroniky?

(2:27) Vedlejší účinky biotroniky - negativní - nejsou známy. Je to biololgická energie, která je vlastní každému organismu. Pokud se týká možných benefitů, pak každé poznání, které rozšiřuje nějakou oblast, je určitě něčím, co nás musí zajímat pro současnost i pro budoucnost. Vidíme vývoj v oblastni některých nemocí, které se daří zvládat, v některých naopak nikoliv. Dost možná, že v budoucnu objevíme vlastně ten velký potenciál oborů jako je ajurvéda nebo případně biotronika, které mohou velmi pomoci v některých speciálních případech.
V současnosti se zapojuje můj obor do celoevropských struktur jako je svaz ANME, Asociace Ajurvédy, Celoevropská asociace ajurvédních svazů a další, a pracujeme k tomu cíli, aby tyto obory mohly postupně nacházet pomoc u medicíny ve svém rozvoji.


Takže ano, rakovina. Jaké máte Vy vlastní zkušenosti s léčbou rakoviny?

(3:57) Mé vlastní zkušenosti jsou pozitivní. Můj obor se touto chorobou zabývá a existují záznamy pacientů, kteří byli zachráněni i z velmi, velmi, těžkých stavů. V některých případech zde nebyla použita ani medicínská léčba, i když ona vždy musí být brána v potaz. Jsou to pro mne ty nejhezčí chvíle, když vidím pacienta, který směřuje ke konci života a přitom se znovu revitalizuje. Jeden z mých nejtěžších pacientů byl člověk, který měl nádor žaludku, který nebyl léčitelný a byla udělána histologie a pacient byl poslán domů. Nádor byl veliký. Po léčbě došlo k plnému zastavení nemoci a pacient se mnou dále žil 23 let.


Je zde nějaký způsob, nějaká univerzita, vysoká škola nebo jakákoliv instituce, jakým způsobem se naučit způsob tady této léčby?

Jak vidíte budoucnost alternativních postupů vedle medicíny? Jestli v současné společnosti je dostatek vůle a změny přemýšlení v tom, aby alternativní způsoby se mohly zařadit vedle medicíny do standardní zdravotní péče.

(5:08) Je to podobné jako v uměleckých oborech. Musíte mít nadání, a pak to nadání můžeme rozvinout. Není-li nadání, není cesta. U nás jsme založili Duchovní universitu BYTÍ, která se za biotroniku o tuto věc stará. Je tu mnoho jiných oborů, které řeší zase po svém svoji cestu. Tedy v České republice je to tak, že kdo chce jít touto cestou se přihlásí do univerzity a začíná studium, které vyústí u některých, pouze některých, v možnost, aby začli aktivně působit.

Naše Profesní komora SANÁTOR vydala pravděpodobně nejsouhrnnější publikaci, která se týká oblasti alternativ. V ní nacházíme mnoho informací, vědeckých informací a také mnoho vyjádření těch nejprestižnějších organizací, jako je WHO, nebo jako jsou orgány Evropské unie, a dalších, a všechny tyto orgány doporučují členským státům, nenařizují, ale doporučují, aby zařazovaly tyto obory do svých národních zdravotních systémů. V Americe například začíná být začleňována alternativní metoda do vojenských zdravotních systémů v rámci NATO a tento proces se děje v různých částech světa. Je to velmi, velmi, zatím, disbalanční. Někdy vítězí ten názor, jindy jiný.

(7:26) Například nejprestižnější studie Cochrane databáze dnes registruje 4.000 výzkumů v této kvalitě a ostatní databáze kolem 18.000 výzkumů. Ten posun je velký i v oblasti citací a publikační činnosti. Ukazuje to na to, že zájem o alternativu začíná velmi stoupat. Není to tak, že by měla jaksi nahradit medicínu, ona potřebuje její pomoc, ale je to tak, že alternativa může přinést zvláště pomoc tam, kde u medicíny to někdy nebývá snadné, jako jsou chronické nemoci, a jiné.


Vy, jako biotronik, jaká je vaše spojitost s Indií, s indickou kulturou?

(8:22) Jsem velkým přítelem Indie. Mám velmi silný vztah k Indii. Jezdím sem již řadu let vždy v závěru roku a beru s sebou i přátele z Univerzity, z naší Duchovní univerzity, bývá to tak mezi 50ti, 60ti až 100 lidmi a vykonáváme duchovní pouť po celé Indii, zvláště jižní, a Kerale. Tento rok se chytáme vystoupit na Sabarimalu a je nás mnoho co půjdeme a velmi se těšíme. Já už jsem zde byl, čili půjdu podruhé, a je to tak, že studuji indickou kulturu, ale také náboženství a svým způsobem mne velmi zajímá i indická léčba, tedy ajurvéda, protože historie Indie je asi tak 50x delší než mého národa, i když se říká, že my pocházíme z Indie, že jsme přišli od vás k nám, na ten západ, a je to asi pravda, některá slova máme společná dodnes.


Jaký je váš názor na zdravotní systém v Indii?

(9:48) Musím říci, že jsem ho bohužel musel i sám vyzkoušet, protože jsem zde prodělal horečku Denge a kombinovanou ještě s dalším onemocněním, kdy jsem se pohyboval na hranici života a smrti. A musím říci, že zdravotní systém zafungoval standardně, v pořádku, a že nejenom díky lékařům mé výpravy, ale i indickým lékařům, jsem tady s vámi.


Jaké je Vaše sdělení k Indické společnosti ohledně životního stylu, jak vůbec přistoupit k životu?

(10:24) No, to sdělení má dvě strany, tu kladnou, a tu zápornou. Ta kladná je obdiv k tisíciletým zkušenostem vtěleným do "south india style and other styles" - výživu, kterou zde používám, a to záporné je v tom, že indičtí lidé ještě velmi často dost dobře nejsou vzděláni v oblasti řekněmež nebezpečí chemie a dalších. Vidím zde, jak se běžně pálí odpadky z plastů, které ovšem vytvářejí velmi velmi nebezpečné látky, které se rozšiřují do širokého okolí. Celosvětový problém jsou také přídatné látky v potravinách, které vznikají z různých agropostupů, agrochemikálií, a které ne vždy jsou zcela pro zdraví prospěšné. No, na druhou stranu indičtí lidé jsou vystaveni i řekněmež velkému tlaku někteří, je tu mnoho chudých lidí a tito lidé musí řešit svůj život každý den, "every day", a to je obdivuhodné, jak ta společnost dokáže tyto problémy řešit. Čili musím z mnoha ohledů se před indickým životním stylem poklonit a také sem tam něco, zvláště z pohledu rakoviny je to velmi důležité, a myslím si, že v Indii je to problém, který velmi narůstá stejně jako v celém světě.


(část rozhovoru chybějící ve videu)
Kromě toho, že jste biotronik, tak jste členem AMNE a Evropské ajurvédské asociace a jak vlastně vidíte svoji roli tady v těchto organizacích?

Myslím si, že v této chvíli je velmi nutná jednota všech těchto oborů "complementary and alternative medicine" a že tato vzájemnost umožňuje vlastně snadnější dosažení pomoci lidem skrze tyto obory, a svoji roli vidím v tom, abych tomu procesu napomáhal. Tedy nejenom pro biotroniku, ale i pro ostatní obory.

Odkazy:

"Neexistují žádné vedlejší účinky pro biotroniku, výsledky biotroniky při léčbě rakoviny." (automatický překlad článku do češtiny)

Originál článku na twentyfournews.com (jazyk malajálamština)
 
 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies
 
TELEVIZNÍ POŘADY