www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto

BIOTRONIKA

Rozhovor s Tomášem Pfeifferem

Co je biotronika, jak jste se k ní dostal?

Biotronika je nemedicínský obor sloužící k pomoci pacientům při chorobách způsobených bioenergetickou nedostatečností. Jde o oblast životních sil, které jsou vázány na živou hmotu a které, na rozdíl od těch anorganických sil, mají poněkud jiné vlastnosti. Toto slovo se poprvé objevuje po roce 1945, kdy jej vymýšlí a ustavuje pan Josef Zezulka pro duchovní obor, který strukturuje do biotronické patologie, nauky o vitálních silách, nauky o jejich použití při zásahu a zejména do filozofie, která je jeho základem. Biotronika je filozofií a vlastní duchovní působení praktickou její aplikací, která vychází z poznatku, že člověk sestává ze tří základních částí. Hmoty, ducha a vitality. Je-li příčina onemocnění ve hmotě, je hmotné podání léků nejúčinnější, je to doména medicíny. Porucha v psyché má být ovlivněna zejména psychickou silou, tedy psychoterapií, ve vážných případech hlubokou hypnózou, která v této podobě není dnes prováděna. Porušené vitální systémy buněčné, orgánové i celotělové pak náleží biotronice. V mnoha případech je choroba způsobena více činiteli, zde je pak nutná spolupráce příslušných oborů.

Vitální síla je energetický projev živé hmoty, je to organická energie vázaná na živou hmotu, která dosud stála spíše v pozadí zájmu vědy, ta se plně soustředila na zkoumání energií anorganických, jako jsou různá záření, elektřina, radiace, magnetismus atd. Vitální síla je odpovědná zejména za řízení pochodů a procesů v buňce, orgánu a celém těle, jak již bylo uvedeno výše. Biotronika je samostatným oborem, který má svá přesná pravidla a zákonitosti. Nemá žádné vedlejší účinky, ošetřuje komplexně celý organizmus nebo orgán či skupinu buněk. Působení probíhá tak, že nejprve se z postiženého místa odebere poškozená biologická plazma a pak posiluji toto místo vitální silou – biotronickým působením. Biotronik pracuje vždy nezištně a musí mít i další vlastnosti, které jsou podmínkou této práce.
Neslouží jako náhrada medicíny, ale pomáhá tam, kde má možnost. To může být i po ukončení například medicínských terapií. Principy biotroniky jsou součástí nejmodernějších výzkumů. Teprve v posledních letech se totiž potvrzuje to, co biotronika bere v úvahu již dávno, a je to vliv určitých látek na vznik zhoubného nádoru v těle. Rakovinotvorně v našem těle působí například látky, které obsahují tolik oblíbené uzeniny.
Snažím se pokračovat v odkazu svého učitele Josefa Zezulky. Setkání s ním bylo pro mě osudové, byla to nenásilná a vlastně geniální výuka v oblasti filosofie Bytí a biotroniky, tedy v oborech, které pan Josef Zezulka vytvořil a zavedl do praxe. Těsně před opuštěním svého hmotného těla si mě pan Josef Zezulka zavolal a udělal něco, co se stalo pro mne závazkem, slibem a životním naplněním na celý další čas. Řekl: „Tomáši, předávám Vám Biotroniku i filosofii Bytí – nyní je povedete Vy. Předávám Vám poznané, abyste je nesl a ochraňoval. Až se naplní čas i Vám, předáte dalšímu.“ Pak řekl větu, která mi dodnes v hlavě i srdci zní: „Předávám Vám tu naši Společnou věc.“ A neměl na mysli samozřejmě nic osobního.

Co všechno vlastně obsahuje vaše práce?

Od roku 1990 běží přednášky po celé ČR. Témata přednášek určují vlastně návštěvníci sami, a to svými dotazy. Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých oblastí života, jako je biotronická prevence, filosofie a jiné. Zamýšlíme se nad otázkami a záhadami života. Nejsou tu žádná omezení věkem, pohlavím, národností, ani jakákoliv jiná. Okruh otázek, které se v Univerzitě Bytí objeví, je nesmírně široký. Jsou to otázky osudu, smyslu života, nauka o vznikání, tedy celkově otázky filosofie Bytí, a to i s dopady do hmotných oborů. Důležitá je osobní svoboda a nadšení, myslím to dobré nadšení, ne fanatismus naučených pouček. Vstupné je dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne biotronické působení formou rozloučení.

Od roku 2007 je to koncertní činnost. Hraji na netradiční nástroj, Vodnářský zvon. Historie Vodnářského zvonu sahá velmi daleko, písemné zmínky jsou z období dynastie Ming tak 500 let zpět a dle jiných zpráv mnohem dále. Nástroj má mnoho význačných vlastností a podle lámaistické tradice jeho rezonance působí blahodárně na buňky těla. Hraje se na něj mokrýma rukama, které se přikládají na madla, a tím je zvon rozezníván. Nedílnou součástí koncertu je i unikátní velkoplošná filmová projekce, která je promítána na parabolické plátno. Obraz tak citlivě doplňuje zvuk. V závěrečné části koncertu probíhá prohlídka Vodnářského zvonu a máte tak možnost se zblízka podívat na rezonanční obrazce vznikající při hře na vodní hladině.

Dále pokračuji ve své hlavní činnosti, a to biotronice. Snažím se o větší informovanost v oblasti prevence, která je v péči o zdraví to nejdůležitější. Při oslabení organismu může zhoubné bujení propuknut v každém z nás. Rakovina je o neschopnosti organismu hlídat svůj buněčný pořádek, a aby k tomu nedošlo, je třeba dodržovat určitá preventivní opatření. Například kancerogeny lze rozdělit na primární, což jsou chemické látky, které pak v buňce působí jako chemické jedy, a sekundární, jež buňku dráždí pouze mechanicky, příkladem je třeba azbest.

Od roku 1993 je v Praze budován a provozován naším Nadačním fondem Bytí dům Biotronické centrum sociální pomoci se zaměřením na přednáškovou činnost Univerzity Bytí a zdravotní prevenci zejména onkologickou a biotronickou. Nachází se zde i sál JZ a konají se tu pravidelné přednášky a výstavy.
Je sídlem Duchovní univerzity Bytí, založené 30. 3. 1994, jejíž přednášky pro veřejnost jsou zaměřeny na životní filosofii Bytí J.Z.

Upozornění
Biotronika neslouží v žádném případě jako náhrada medicínské léčby a nikdy neodvádí onkologického pacienta lékaři. Biotronika se vnímá jako možný budoucí doplněk klasické medicínské léčby. Cesta k tomuto stavu jistě ještě nějakou dobu potrvá. Je to věc dalšího dialogu.

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies