www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Mezinárodní kongres zdraví (Medium 8/2021)

Mezinárodní kongres zdraví

MŮŽETE SE HO ZÚČASTNIT V 3D PODOBĚ

Mezinárodní kongres zdraví

V Evropě i ve světě stále více roste poptávka po tradičních léčebných metodách. V Evropě používá více než 100 milionů lidí nějakou formou metody řazené do TCIM – tradiční, komplementární a integrativní medicíny. Česká republika je místem zrodu unikátního projektu v oblasti péče o zdraví pod heslem: „Zdraví nezná hranic – hledejme, co nás spojuje“ , a sice Mezinárodní kongres zdraví Praha 2021, který se uskuteční poprvé v Evropě v unikátním 3D interaktivním online prostředí ve dnech 10. – 12. září 2021 www.mkz2021praha.cz 

 

Ptali jsme se Tomáše Pfeiffera, ředitele institutu pro TCIM, který projekty realizuje, čím jsou obě aktivity přínosné pro veřejnost.

Co bylo impulsem pro Váš unikátní projekt?

Začal jsem se zajímat, jak je to se stavem TCIM (CAM) v Evropě a ve světě. Byli jsme přizváni do řady významných mezinárodních organizací, stali jsme se např.  členem ANME, což je největší Asociace pro přírodní medicínu v Evropě, EU Health Policy Platform při Evropské komisi a dalších. Získali jsme přístup k nejzásadnějším informacím z oblasti alternativy a vydali jsme je souhrnně v knize Alternativní medicína ve světě ( volně ke stažení na www.itcim.cz), která je považována za nejucelenější, plně vědecky indexovanou publikaci o TCIM. Najdete zde například, kolik universit přednáší alternativu jako obory nebo jako kurzy, v kolika zemích jsou výzkumná centra, jaká je míra využití metod TCIM atd. Dozvíte se například, že v Americe je v nemocnicích rozšířeno používání alternativy jako jeden z léčebných nástrojů, postupy doporučuje pro vyšší efektivitu péče NATO a další. Má-li vzniknout vztah mezi alternativou a medicínou, je třeba, aby se oba partneři poznali. Jejich spolupráce je naprosto nezastupitelná. Mnohdy bohužel vidíme z obou dvou táborů velmi vyhraněná stanoviska. Je to hluboký oboustranný omyl, protože v životě se má užívat to, co funguje nejlépe ku prospěchu pacienta. 

Jaký je hlavní cíl kongresu?

Potkal jsem významné osobnosti z celého světa, které uvítaly naši myšlenku vytvořit strukturu oborů TCIM jako celku, umožnit vzájemnou spolupráci a lepší komunikaci, a to i s medicínou EBM. Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha podporují kapacity z University v Cambridge ve Velké Británii, Cornellovy univerzity v USA,  Lékařské univerzity ve Štýrském Hradci, zástupci významných celoevropských svazů z Německa, Rakouska, představitelé TCIM z Dánska, a samozřejmě i z České republiky.  Praha tak začíná cestu k tomu, aby se stala významným celosvětovým centrem v této oblasti. Kongres je určen zdarma každému, kdo se věnuje zdraví a zajímá se o něj, tedy odborné i laické veřejnosti.  

Nová WIKI

Účelem kongresu je pomoci v prezentaci oborů TCIM, rozvíjení spolupráce mezi medicínskými obory a alternativou a napomáhání lepší informovanosti v oblasti terapií TCIM a holistické léčby. Hlavním cílem kongresu je spuštění do plného provozu nové wiki TCIM – Platforma 2020 Praha – www.platforma2020praha.cz, která umožní spojit úsilí oborů patřících do TCIM. Nemá vznikat nějaký nový svaz, ale svobodný prostor ke sdílení, který je pro všechny. V neposlední řadě má být Platforma 2020 Praha místem bezpečného setkávání se zástupci vědy tak, aby se naplnily společné cíle pomoci potřebným, zlepšení kvality života, snižování nemocnosti, lepší osvěty. Vždyť jen nemoudrý zahrabává léčivé prameny jen proto, že nevěří, že jsou, ač je sám může někdy potřebovat. 

Co si tedy máme představit pod pojmem Platforma 2020 Praha?

 

Jde o celosvětovou bezplatnou informační databázi, která je přístupná všem a zaplňuje mezeru, která zde doposud byla, kdy každý obor se sice vyvíjel, ale spolupráce navzájem, ať už v jádru jedné metody nebo mezioborové, nebyla. Aby se TCIM mohla posunout, musí vytvořit strukturu jako celek. Platforma 2020 Praha funguje na principu wikipedie, kde je možno po registraci představit svůj obor, publikovat výsledky své práce, kazuistiky, prezentovat své aktivity. Obsahuje řadu sekcí – knihovnu, vzdělávání, TCIM ve zdravotnictví, oblast mediální, legislativní a další.  Cílem je vytvoření relevantního informačního prostoru zahrnujícího všechny obory TCIM, aby mohl každý, odborník i laik, získávat a využívat informace v oblasti TCIM terapií a holistické léčby. 


Kdo a jak se může přihlásit do kongresu nebo do Platformy 2020 Praha?

Kongres je v plně interaktivní online 3D podobě, nabízí prostor s velkým informačním potenciálem a každému je volně přístupný z pohodlí domova. Budete moci se svobodně pohybovat, osobně si vybírat, s kým se chcete setkat, komunikovat přes videohovor nebo chat, ve třech sálech se můžete zúčastnit hlavního programu, který je simultánně tlumočen v angličtině, němčině a češtině, diskutovat v meeting roomu, navštívit virtuální stánky. Vše bude na internetu plně interaktivní ještě další 3 měsíce, což je významné i z hlediska velkého informačního dosahu. 

Na kongres se můžete už nyní přihlásit zdarma jako návštěvník nebo jako aktivní účastník, případně se zde můžete prezentovat jako vystavovatel, a to na www.mkz2021praha.cz

Taktéž je možné se přihlásit i do Platformy 2020 Praha (www.platforma2020praha.cz), kde můžete být registrovaným aktivním členem nebo návštěvníkem, který zde získává potřebné informace. Je také možnost stát se sympatizantem, podělit se o své zkušenosti, dostávat novinky z oblasti TCIM a další. Těším se na setkání.

TCIM

časopis Medium, 1. 8. 2021

 
  
 
       
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies