www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Podpořte rozvoj biotroniky podpisem petice. Lidem se otevírá nová možnost fungující léčby

Podpořte rozvoj biotroniky podpisem petice. Lidem se otevírá nová možnost fungující léčby


TOMÁŠ PFEIFFER, biotronik, nechává dětské návštěvníky sáhnout si na pradávný nástroj – vodnářský zvon.
Mladá Boleslav – V poslední době přinesla média informace o záměrech ministra zdravotnictví, který se rozhodl, že zpřísní pravidla pro léčitele. Výsledkem by měla být ochrana vážně nemocných lidí, kteří hledají pomoc v alternativní léčbě, a přitom mohou narazit na šarlatány, kteří zneužijí jejich situace. Byla například zřízena e-mailová adresa, na kterou lze zasílat negativní zkušenosti s léčiteli. Na to také reagoval odvysílaný pořad v televizi, kam jsem byl jako host také přizván a měl podtitul „Tváří v tvář problému. Ministr varuje pacienty před šarlatány“. Rád bych se vyjádřil k tomuto současnému tématu, jelikož je to oblast, která se mne dotýká a jíž se mnoho let věnuji. Pořad, podle mého názoru nesloužil ke konstruktivnímu pohledu na léčitelství a byl veden dosti tendenčně.
 
Účinná biotronika
I přesto zde vystoupila moje bývalá pacientka, která potvrdila účinnost biotroniky. Poté, co absolvovala kompletní bohužel neúčinnou onkologickou léčbu, byla zcela vyléčena biotronikou. Ve studiu byli celkem tři pacienti se stejným osudem. Nikoho ze zástupců vědy to ovšem nezajímalo, dokonce jeden z nich se pokusil věc lacině shodit ze stolu tvrzením, že za svou praxi pozoroval dva případy spontánního uzdravení z rakoviny!! Za celou svou praxi!! – jenom ve studiu seděli tři vyléčení lidé!!! Nicméně reakce pana ministra byla, že nevěří. V závěru pořadu se mi podařilo předat panu ministrovi dokumentaci o výsledcích biotroniky na konkrétních případech. Doufám, že ze strany pana ministra bude vůle si toto prostudovat. Přitom zde existuje nemedicínský obor, který své výsledky již mnohokrát prokázal. Obor se jmenuje biotronika a založil ho po roce 1945 český filozof Josef Zezulka. Během své několik desítek let trvající praxe prokazatelně pomohl mnoha lidem a to i v případech závažných onkologických onemocnění. V roce 1982 se Josef Zezulka zúčastnil i výzkumného projektu v nemocnici ve Vimperku, kde pod dohledem lékařů dosáhl mnoha excelentních výsledků, které byly zaznamenány odbornými lékaři do příslušné lékařské dokumentace a v naskenované podobě jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.dub.cz.

Když jsem přebíral práci po panu Zezulkovi, domníval jsem se, že nebude až tak složité biotroniku za nových podmínek prokázat a ustavit jako obor do zdravotnictví. Vždyť jsem se denně přesvědčoval o účincích na pacientech a připadalo mi nemožné, aby někdo to, co objektivně pomáhá, blokoval. Do zdravotnictví patří dle mého názoru i další obory léčby. Výzkum biotronické léčby nebyl medicínou proveden, v minulosti jsem žádal Českou lékařskou komoru o umožnění biotronické léčby na některé klinice na několika pacientech, kteří mají například takovou lokalizaci nádoru, že jej medicína nemůže léčit, či v mezidobí u těch, kteří cekají na léčbu. Tak by byla zohledněna etická hlediska. Lékař by pak mohl výsledek zhodnotit svým postupem a rozhodnout o dalším. Dostal jsem bohužel zamítavé stanovisko zdůvodněno, cituji: „celou radou neřešitelných etických a odborných problému…“ Čeká nás jistě dlouhý a obtížný proces, ale na jeho konci by mělo být přijetí biotroniky jako objektivně působící metody léčby. Proto jsem rozhodl, že se pokusím, aby se touto problematikou skutečně někdo odpovědně začal zabývat. Za tímto účelem vznikla i petice na podporu biotroniky. Jejím cílem je podpořit možnost začlenění biotroniky do nemedicínských zdravotních oborů, jako doplněk klasické medicínské léčby.

Nemedicínský obor
Biotronika je nemedicínský obor sloužící k pomoci pacientům při chorobách způsobených bioenergetickou nedostatečností. Petice je sestavena pod záštitou Nadačního fondu Bytí pro životní filozofii a léčbu biotronikou. Podpisem této petice je vyjádřena podpora biotronice a současné podpora svazu SANÁTOR – jako profesního spolku pro vzdělávání v biotronice, jež byl založen již v roce 1991. Obracíme se na státní orgány s návrhem a žádostí, nechť:
• je biotronika Josefa Zezulky umožněna jako možný doplněk klasické medicínské léčby,
• jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj biotronického oboru, aby se stal veřejně dostupný,
• profesnímu spolku SANÁTOR – svaz biotroniků, nechť je dána státními orgány možnost podílet se na začlenění a ustavení biotroniky do struktury nemedicínských oborů sloužících ke zlepšení kvality života občanů České republiky.

Také jako podpora k této petici, bude možno doložit radu průkazných výsledků – zkušeností s biotronikou. Poprosil jsem ty, kterým bylo pomoženo biotronikou, formou výzvy, aby napsali tyto léčebné zkušenosti a to nejlépe doplněné i lékařskými zprávami. Pomozte i ve vlastním zájmu zachovat biotroniku i pro další generace. Pokud byste měli zájem, pomozte nám sebrat dostatek podpisů, můžete se zaregistrovat jako pomocníci sbírání podpisů.

Co je biotronika:
• Biotronika je nemedicínský obor sloužící k pomoci pacientům při chorobách způsobených bioenergetickou nedostatečností.
• Jde o oblast životních sil, které jsou vázány na živou hmotu a které, na rozdíl od těch anorganických sil, mají poněkud jiné vlastnosti.
• Toto slovo se poprvé objevuje po roce 1945, kdy jej vymýšlí a ustavuje pan Josef Zezulka pro obor léčby, který strukturuje do biotronické patologie, nauky o vitálních silách, nauky o jejich použití při zásahu a zejména do filozofie, která je jeho základem.
• Biotronika je filozofií a vlastní léčba praktickou její aplikací, která vychází z poznatku, že clovek sestává ze tří základních částí. Hmoty, ducha a vitality.
• Je-li příčina onemocnění ve hmotě, je hmotné podání léku nejúčinnější, je to doména medicíny. Porucha v psyché má být ovlivněna zejména psychickou silou, tedy psychoterapií, ve vážných případech hlubokou hypnózou, která v této podobě není dnes prováděna. Porušené vitální systémy buněčné, orgánové i celotělové pak náleží biotronice.
zdroj:www.dub.cz


TOMÁŠ PFEIFFER, Boleslavský deník, 14. 10. 2014

 
  
 
       
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies