www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Motto

Josef Zezulka, zakladatel biotronikyV bytostném vývoji dojde jednou člověk až tak daleko, kdy počíná chápat, že celé naše bytí i to, co kolem sebe vnímáme, je jen výsek něčeho většího, co našemu nedokonalému vnímání uniká. Pozorujeme-li zpětně, jak procházel život na naší planetě, můžeme sledovat, jak se vyvíjela mentální složka živočichů, od nejnižšího až po člověka.

Všimneme si, že pozorovací a rozumové schopnosti jsou u nás jen poměrně rozvinuty, sice více než u ostatních tvorů, ale přece jsou velmi nedokonalé. Jejich vývoj nedospěl ještě tak daleko, abychom poznali a ztotožnili se s celým faktem života. Svými nedokonalými smysly chápeme jen nepatrný díl podstaty života. Mnozí lidé – dle své vyspělosti – tuší a jiní si dokonce uvědomují, že je mnohem víc, než co můžeme pochopit, a že naše nedokonalost nám velmi mnoho zakrývá.

Ti potom začínají hledat a zajímat se o životní zákony, aby jejich poznáváním se přibližovali k životní pravdě. Poznávají účelnost vývoje a jeho zákonitosti. Ve snaze poznat sami sebe v lidské podstatě a poznat své místo v životní osudovosti, počínají hledat prameny k poznání, které nám zde zanechali ti, kteří znali a poznávali za hranicemi smyslového vnímání. Počínají se zajímat o duchovní vědy, aby někteří z nich později, z hlubokého poznání, pochopili potřebu vlastní změny, aby hlubším pochopením smyslu bytí zaujímali jiný, dokonalejší vnitřní postoj ke všemu, co jest. Této snaze potom říkám duchovní cesta – hluboké poznávání – nebo též kultura ducha.

J.Z.


Tomáš PfeifferTéma letošního roku je zasvěceno filosofii.

Filosofie je také hledání a nacházení, je o pohledu na svět. Kdo hledá opravdu srdcem – dostává odpovědi. Jsou dávány potichu, a jen v naší vnitřní tichosti a pokoře; je-li dáno, můžeme je zaslechnout.

Jednou z podob světa je i schopnost odstranit bariéry – pokusme se vnímat vzájemnost všeho a všech. Bytostných podob a jejich vlastností, projevů může být mnoho – opravdu velká pestrost, přesto to vše je jedním celkem.

Lze si jen přát, aby se nám – přes tu mnohost světa – dařilo nacházet jeho řád a jednotu, abychom se stávali tímto řádem a jednotou k prospěchu všeho živého.

Vždyť stále platí Platónovo „Šťastný ten, kdo hledá štěstí své ve štěstí druhých“.

Těším se na setkávání s vámi
Tomáš Pfeiffer

Infolisty 4/2011

  

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies
 

KNIHOVNA