www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Průlom v hodnocení celostní a alternativní medicíny

Meduňka na aktuální téma

Co nového v celostní a alternativní medicíně?
Biotronik Tomáš Pfeiffer, kterého naši čtenáři znají mj. z pravidelného vánoční­ho harmonizačního působení prostřed­nictvím našeho časopisu, se nyní aktivně zapojuje do obhajoby metod celostní a alternativní medicíny, neboť obraz o nich je v našich masmédiích často zkreslený, ba dokonce záměrně negativní. Ve vyspělém světě jsou přitom zkoumány objektivně. 

Průlom v hodnocení celostní a alternativní medicíny

Ve středu 18. 7. byla petičnímu výboru Senátu Parlamentu ČR předána petice s 40 722 podpisy za zachování biotroniky. Tento počet dává možnost veřejného slyšení před touto komorou. Proč je to důležité? Česká veřejnost je již dlouho udržována v nevědomosti zejména tím, jak – zvláště v poslední době – česká média podávají často jednostranný a zkreslený obraz. Hlavní média široce komentují kauzy, které s metodami celostní a alternativní medicíny (CAM) nemají ve skutečnosti nic společného a často jsou jen politováníhodným dokladem lidské slabosti. A tak se o těchto metodách vytváří negativní obraz.

Tomáš Pfeiffer, ředitel profesní komory v Evropském parlamentu
Tomáš Pfeiffer, ředitel profesní komory v Evropském parlamentu

Profesní komora Sanátor, jejímž ředitelem jsem, se vzhledem k tomuto místnímu tlaku (např. jsou žádány pouze negativní zkušenosti s léčiteli, přirovnávání léčitelů k lehkým ženám první republiky či vyslovení názoru, že léčitelé by se měli zodpovídat z krádeže) obrátila na nadnárodní struktury. Z uvedeného je totiž jasné, že k dialogu už nemůže dojít.

Zúčastnili jsme se zasedání na půdě Evropského parlamentu, konference ministrů zdravotnictví v Ostravě a setkání pracovní skupiny EUROCAMU, což je největší zastřešující asociace CAM (Complementary and Alternative Medicine v Evropě). Zde jsme navázali významné kontakty se zástupci WHO, předními odborníky této oblasti na národních úrovních i s mluvčím EUROCAMU. Videozáznam jejich vyjádření najdete na www.sanator.cz a také na www.dub.cz. Naše komora se stala členem Platformy pro Evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi. Překvapující byl postoj mnoha světových autorit, které bez výjimky podporovaly zařazení CAM do národních zdravotních systémů. Tyto zkušenosti ukázaly na informační vakuum v naší zemi.

Proto jsem od původní snahy pracovat jen pro biotroniku upustil a začal stále více chápat, že mým úkolem je pracovat i pro ostatní obory CAM, čili také pro ostatní kolegy. Jedním z výsledků je publikace Alternativní medicína (CAM) ve světě aneb o čem se mlčí, která je první soubornou vědecky zaměřenou publikací o CAM, přinášející i přijaté základní politické dokumenty. Autorem je kolektiv naší komory. Za posledních 20 let prošly metody celostní a alternativní medicíny ve světě obrovským vývojem. Nabízíme vám jen několik informací z knihy Alternativní medicína (CAM) ve světě a názor si udělejte sami. Více se dozvíte na www.sanator.cz

Zlatým standardem v nejrelevantnějším hodnocením medicínských postupů je vědecká databáze Cochrane, slov není třeba, viz tabulka v rámečku. Veřejnost ve vyspělých zemích využívá CAM stále více a zájem o komplementární a alternativní medicínu (CAM) se za posledních 25 let v celosvětovém měřítku exponenciálně navýšil. U nás se však máme stydět třeba za to, že navštívíme homeopata?

Všem stejným metrem, prosím!

Medicína od CAM vyžaduje kvalitní důkazní základnu prokazující její účinnost a bezpečnost, jsou tu však důležitá „ale“:

1) Je sama konvenční medicína vždy založena na důkazech?
V databázi PubMed jsou pouhá 3% z téměř 450 000 citací v oblasti výzkumu uváděna jako randomizované kontrolované studie (RCT). (Zdroj: Technická zpráva Organizace pro vědu a technologie NATO 2017).

2) Konvenční léčiva jsou v praxi často předepisována mimo registrované (testované) indikace. Téměř 75% pediatrických léků je předepisováno mimo registrované (tj. testované) indikace. (Zdroj: Technická zpráva Organizace pro vědu a technologie NATO 2017). Jsou tedy děti pokusná morčata?!

3) Konvenční medicína je vysoce nákladná a rizikovější, než byste čekali. Náklady na zdravotní péči v USA mají do roku 2024 dosáhnout 20% HNP. Úmrtí způsobené chybným lékařským zásahem je třetí nejčastější příčinou úmrtí v USA.
(Zdroj: Technická zpráva Organizace pro vědu a technologie NATO 2017).
„Možná, že jsme svědky toho, že je vyžadován dvojí standard, který očekává, že modality CAM musí být založeny na důkazech, přičemž ve skutečnosti většina konvenčních léčeb na nich založena není.“ (Zdroj: 
Technická zpráva Organizace pro vědu a technologie NATO 2017).

 

CAM

Medicína obecně

(Možný) pozitivní účinek

37,2%

44,4%

Pravděpodobně bez účinku

4,8%

0,98%

Pravděpodobně škodlivé

0,69%

7%

Nedostatečná průkaznost

56,6%

47,8%

 

Počet seriózních výzkumů v oblasti CAM

A pak že neexistují důkazy! Zcela zásadně vzrostl počet seriózních výzkumů RCT, systematického přezkoumání a meta-analýz v oblasti CAM. Dle databáze PubMed bylo do roku 2015 uskutečněno přes 18 400 randomizovaných kontrolovaných studií v oblasti CAM. V posledních letech se počet citací souvisejících s CAM navyšoval o 25 % ročně. Databáze Cochrane eviduje 4000 RCT v oblasti CAM.

Výrazně vzrostl počet provedených seriózních výzkumů – aktuálně 18 400 randomizovaných kontrolovaných výzkumů v oblasti CAM v databázi PubMed, 4000 v databázi Cochrane.

Celostní a alternativní metody v nemocnicích

Když pacient trpí, je třeba zakopat válečnou sekeru. V praxi se rozvíjí také spolupráce CAM a vědecké medicíny. Např. ve Velké Británii je pod záštitou královské rodiny provozována Královská londýnská nemocnice integrativní medicíny, v italském Toskánsku se v praxi zkoušejí modely spolupráce medicíny a CAM v rámci lékařských týmů. V Evropě je provozováno 47 center integrativní onkologie (metody CAM jsou zde využívány jako podpůrné terapie při léčbě rakoviny).

Při prestižních univerzitách – např. Harvard, Yale, Stanford – jsou zakládána akademická lékařská střediska pro integrativní medicínu (počet členských center amerického Konsorcia akademických lékařských center integrativní medicíny se zvýšil z 8 v roce 1999 na 70 v roce 2018).

Ve vyspělých státech fungují desítky zdravotnických center integrativní medicíny, kde spolupracuje vědecká a alternativní medicína (CAM), často při prestižních univerzitách, jako je Harvard, Yale či Stanford.

 

Situace v České republice

Kdo nic neví o seriózní alternativní medicíně (CAM), je snadnou obětí skutečných šarlatánů. Co na to veřejnost? Podle průzkumu agentury STEM/MARK s uznáním alternativní medicíny 85% obyvatel naší země souhlasí. Metody CAM využívají podobně jako ostatní Evropané, ovšem z naprostého nedostatku spolehlivých informací mohou být mnohem spíše obětí podvodníků.


Fotografie z předání petice Senátu Parlamentu ČR
Fotografie z předání petice Senátu Parlamentu ČR

Výzkum probíhá jen minimálně a bez státní podpory, kvalitní odborné časopisy pro CAM neexistují. Laická ani lékařská veřejnost nemá k dispozici objektivní informace v češtině o stavu rozvoje a výzkumu, o zkušenostech ze zahraniční klinické praxe, o možnostech a limitech jednotlivých metod CAM, o jejich spolehlivých poskytovatelích v ČR atd. Žádná vysoká škola neposkytuje vzdělání v CAM na bakalářském, magisterském nebo doktorském stupni, pouze několik málo vysokých škol poskytuje studentům informace v oblasti CAM formou volitelných seminářů. Co se týká postoje politických reprezentací, neexistuje žádná státní podpora rozvoje. CAM je ignorována nebo jsou vyvíjeny pouze snahy omezovat tuto oblast bez ohledu na celosvětový vývoj a bez hlubší znalosti problematiky.

Co z toho vyplývá?

To, že je nutné vytvořit prostor pro racionální rozvoj alternativní medicíny (CAM) také v České republice.

Na pozadí celosvětového vývoje v oblasti zdravotnictví je zřejmé, že sektor komplementární a alternativní medicíny (CAM) je u nás zcela zanedbanou, opomíjenou, a dokonce zcela mylně chápanou oblastí, a to přes velký zájem ze strany veřejnosti. Je v národním zájmu České republiky věnovat pozornost zkušenostem, které naši zahraniční kolegové získali za posledních 25 let, kdy se v jejich zemích CAM postupně rozvíjely (včetně modelů právního zakotvení, vzdělávání, certifikace apod.) a zvážit možnosti využití potenciálu CAM ve prospěch občanů České republiky. Znamená to učinit v tomto směru první praktické kroky. S tímto cílem byla vytvořena i informační publikace Alternativní medicína (CAM) ve světě, která – jak věříme – bude užitečným zdrojem aktuálních informací o této různorodé sféře péče o zdraví, a přispěje tak k dalšímu rozvoji komplementární a alternativní medicíny (CAM) v naší republice. Děkuji za vaši laskavou pozornost.

Tomáš Pfeiffer, ředitel profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, člen Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi.

Použité zdroje: Odkazy lze nalézt v knize Alternativní medicína (CAM) ve světě, (zdarma na www.dub.cz a www.sanator.cz).

časopis Meduňka, 28. 8. 2018

 
  
 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies