www.DUB.cz
UNIVERZITA
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek

PREAMBULE

KDO JSME

UNIVERZITA

Společenství
J. Z.

AKTUALITY

KNIHOVNA

PŘEDNÁŠKY

KONCERTY

ŘÍP

VÝSTAVY

VELETRHY

Bioconstruct

J. Z.

Sanátor – svaz biotroniků J.Z.

Biotronika Josefa Zezulky

T. P.

Nadační fond

Cesty do Indie

Kontakty
 
E-OBCHOD
 

Zeptali jsme se:

Zeptali jsme se
Nedávno jsem viděla zajímavou televizní reportáž z Vaší přednášky z Mladé Boleslavi. Název přednášek je „Tvore lidského stupně, staň se člověkem“. Můžete mi průběh přednášek přiblížit, proč vlastně jsou a co mohu očekávat, když Vaši přednášku navštívím?
Přednášky vznikly na základě zájmu veřejnosti, jsou pořádány v rámci Duchovní univerzity Bytí po celé České republice. Probíhají formou dotazů, a to buď písemných, nebo ústních. Vždy kladu důraz na to, aby si posluchači udělali vlastní názor a o otázkách i odpovědích přemýšleli. Odpovídám tak, jak jsem byl učen, a říkám jen své názory, nikomu je nenutím. Posluchači se ptají na to, co je zajímá.

Čeho se otázky na Vašich přednáškách týkají?
To je opravdu velmi různé a pestré. Dotazy jsou z oblasti aktuálního dění, toho, co se nás dotýká nebo trápí, dotazy osobní, filosofi cké, z oblasti zdraví či dosud neprobádaných a tajemných oblastí života. Je to opravdu široké. Konkrétní otázky je zbytečné zveřejňovat, buďte zvídaví a ptejte se. Vždyť touha po poznání je to, co nás posouvá dál. Na přednáškách se snažím ukazovat nevšednost světa kolem nás a možnost tušení střípků toho, co je nám zatím skryto. Tímto vás srdečně zvu, přijďte se podívat. Na závěr přednášek probíhá biotronické působení formou rozloučení. Vstupné je dobrovolné.

Když je to univerzita, tak dostanu nějaké vysvědčení?
Je to spíš celoživotní vzdělávání, není o nějakých hmotných potvrzeních, to potvrzení nám vystavuje život. To, co je podstatou filosofie pana Josefa Zezulky, kterou se, nejen na přednáškách, snažím předávat, je přemýšlení o životních zákonitostech, snaha je poznávat a měnit se. V duchovní univerzitě je 0. stupeň, který je přístupný všem, a 1. stupeň, kde je již podmínkou promyšlení přístupu k životu – tedy vegetariánství.

Infolisty 3/2010

  

Doporučit stránku e-mailem (0)    
      


KNIHOVNA