www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Zrození nové WIKI (Medium 3/2021)

Zrození nové WIKI

Zrození nové WIKI

Současná doba přináší velmi intenzívně potřebu chránit zdraví své i zdraví ostatních. Vyvstala společenská poptávka i po alternativních přístupech při posuzování zdraví a nemoci a z toho plynoucí nutnost začít rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi medicínskými obory a obory tradiční, komplementární a integrativní medicíny (TCIM) a tak přispívat ke zlepšení kvality života. 

Místem zrodu celosvětového projektu, jehož význam přesahuje hranice našeho území, se stala Praha. Loni zde byl za účasti odborníků z celého světa, pod záštitou hlavního města Prahy, úspěšně zahájen Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha (www.mkz2020praha.cz), který se vzhledem ke koronavirové krizi uskutečnil v online podobě a jehož hlavní část se koná opět v Praze ve dnech 11. – 13. 6. 2021

Na kongresu byl poprvé představen unikátní informační nástroj Platforma 2020 Praha - WIKI TCIM  (https://platforma2020praha.cz), kde je možno se po zaregistrování zdarma připojit, představit svůj obor a předložit odborníkům i veřejnosti seriózní informace a výsledky své práce v dané oblasti. Jako příklad lze uvést ajurvédu, akupunkturu, aromaterapii, biotroniku Josefa Zezulky, homeopatii, chiropraxi, kineziologii, masážní terapie, tradiční čínskou medicínu a mnoho dalších (přehled na: https://platforma2020praha.cz/p/start).  Otevírá se tak cesta, jak na jednom místě nalézt ověřené zdroje z oblasti TCIM a celostního přístupu ke zdraví a napomoci k lepší informovanosti odborné i široké veřejnosti.

Na tyto aktivity navázala v lednu videokonference Platforma 2020 Praha (celý záznam videokonference naleznete zde), kterou zahájil Tomáš Pfeiffer, ředitel Institutu pro TCIM, jenž je zároveň také členem významných evropských asociací zabývajících se oblastí zdraví. Informoval o WIKI TCIM – Platforma 2020 Praha a aktivitách s ní souvisejících. Upozornil na skutečnost, že všechny zásadní orgány Evropy i světa podporují trend začleňování oborů TCIM do oblasti péče o zdraví, v České republice však doposud scházel prostor pro výzkum a prezentaci práce všech oborů TCIM jako celku, chybí také vzájemnost, spolupráce a lepší komunikace s medicínou založenou na důkazech (EBM – Evidence-based Medicine), jak je dnes běžné v zahraničí, kde jsou obory TCIM přednášeny i na některých univerzitách. Úspěšnost TCIM i další významná fakta jsou shrnuta v průlomové publikaci Alternativní medicína ve světě  - O čem se mlčí (www.dub.cz/cs/alternativni-medicina-cam-ve-svete). Tomáš Pfeiffer zmínil i rozsah nové WIKI TCIM, která zahrnuje několik sekcí: knihovnu, oblast vědy a výzkumu, vzdělávání, TCIM ve zdravotnictví, legislativu, média, svaz sympatizujících a sekci organizace.

Přítomné v úvodu pozdravil zastupitel hlavního města Prahy Ing. Miloš Růžička. „Je velká disproporce mezi nabídkou a poptávkou, je třeba posouvat hranice lidského poznání a věřím, že Platforma 2020 Praha bude autoritou, partnerem, kterému se bude otevírat prostor ve zdravotním systému a bude se dále rozvíjet i na mezinárodním fóru.“ 

Na konferenci vystoupila i MUDr. Hana Váňová z Homeopatické lékařské asociace, která ocenila vznik Platformy 2020 Praha a mimo jiné uvedla, že se do Platformy 2020 Praha také rádi připojí, protože k tomu, aby se lidé mohli rozhodnout, potřebují být především pravdivě informováni o všech metodách. 

Profesorka Anna Strunecká, známá svým bestsellerem Doba jedová, vyjádřila nesmírnou poctu, obdiv a poděkování za obrovskou práci, která byla v Platformě 2020 Praha udělána. „Věřím, že se podaří vytvořit most, aby byla překonána obtížná doba covidová a že platforma pomůže při hledání optimálního zdraví. Jsem ochotna udělat pro platformu, co bude v mých silách.“ 

Všechny zúčastněné pozdravila i MUDr. Ludmila Bendová, která má více jak 20 let zkušeností s čínskou medicínou. I podle ní potřebujeme nacházet společnou řeč, abychom se mohli svobodně rozhodovat. 

Poslankyně Parlamentu České republiky Miloslava Rutová připomněla heslo Mezinárodního kongresu zdraví 2020 Praha: „Zdraví nemá hranice, hledejme, co nás spojuje“. Podotkla, že nejsme konkurenti, ale je třeba rozvíjet spolupráci - pro dobro všech.

Účastníky videokonference pozdravil  Prof. Dr. Madan Thangavelu, vědecký pracovník univerzity v Cambridge, který vyzdvihl celosvětový význam Platformy 2020 Praha a Mezinárodního kongresu zdraví 2020 Praha. 

„Hlavními cíli tohoto kongresu jsou ustavení rovného přístupu a vzájemného respektu mezi akademickými skupinami a obory TCIM, poskytnutí bezpečného prostoru pro vzájemnou komunikaci mezi různými zájmovými stranami, vytváření programů prevence a udržitelného rozvoje zdraví a zdravotnictví snižováním nákladů, což je velmi důležité, podpora usnesení z velkých organizací, jako je Světová zdravotnická organizace, Rada Evropy, Evropská komise nebo Evropský parlament, a také zapojení  zájmových stran do těchto projektů, které byly navrženy velkými mezinárodními a  evropskými organizacemi, a především pak pomoc k lepšímu pochopení celé oblasti zdraví versus zdravotnictví a toho, jak můžeme být schopni toto prezentovat občanům různých světových národů a poslancům tak, aby se k nám připojili a dozvěděli se více o tom, jak tento plánovaný kongres napomůže chápání zdraví versus zdravotnictví."

Za zmínku jistě stojí také reakce na Platformu 2020 Praha z WHO

„Prošel jsem sdílenými detaily. Opravdu mě těší vidět tuto velmi dobře strukturovanou databázi, kterou jste vytvořili. Gratuluji Vám a všem, kteří s Vámi spolupracovali a podporovali Vás. Doufám v častější komunikaci.“

Tomář Pfeiffer dodává: „V současnosti je skutečně důležité propojení našich společných aktivit, abychom se mohli navzájem poučit, zvýšit kredit oborů TCIM. Všichni se potřebujeme, všichni jsme si rovni, naplňujeme celek, tento svět, tento vesmír. V tuto chvíli se léčí významná část populace na celém světě metodami alternativními. Proto i z hlediska medicíny vyvstává potřeba znát obory TCIM kvůli součinnosti s medicínskou léčbou, což se dá chápat jako jeden ze stavebních kamínků na naší cestě, kdy se, obrazně řečeno, přehrady začnou rozpouštět, začneme se vnímat jako lidé, kteří chtějí v rámci svých oborů pomáhat, budeme se vzájemně ctít, informovat a spolupracovat ku prospěchu všech.“ 

časopis Medium, 1. 3. 2021

 
  
 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies