www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Průnik 3 a 4 rozměrných prostorů

Jiné užití, než pro osobní potřebu, tohoto textu a obrázků i jejich částí
je možné pouze s písemným 
souhlasem vydavatele.

Tomáš Pfeiffer
ČASOPROSTOR + GRAVITACE

PRŮNIK 
3 A 4 ROZMĚRNÝCH PROSTORŮ

K pochopení této problematiky nám nejlépe poslouží Möbiova páska jako prostorový symbol. Vznikne tak, že konce proužku papíru přetočíme o 180° a slepíme. Takto vytvořený útvar má jen jednu plochu a jednu hranu. Vyjadřuje nekonečnost v našem zdánlivě konečném třírozměrném prostoru, který vzniká dělením nulového bodu do dvojnosti – duality. Dvojnost – dualita je tak zákonitě obsažena v čemkoliv, co v časoprostoru existuje, a je podmínkou jeho pozorování v čase, jak vyplývá ze Zezulkovy Tvůrčí čtyřky.


Obrázek č. 14 – Klasické zobrazení Möbiovy pásky

Obrázek č. 14 – Klasické zobrazení Möbiovy pásky

Při výkladu čehokoli se nacházíme vždy mezi dvěma hranicemi – póly dané zákonitosti (události), kterékoli oblasti. Každé nalevo má i napravo, jak nahoře, tak i dole. Na druhé straně při pohledu do vesmíru všemi směry dohlédnete vždy jen cca 14 miliard světelných let, jako by vesmír vznikl v místě pozorovatele, což jistě není pravda, protože je nekonečný. Uplatní se zde právě horizont poznání způsobený zakřiveným prostorem. Dále nelze dohlédnout, stejně jako rychlost světla není nad svou mez vnímatelná a je považována za konečnou, stejně tak rovnice E = mc2 ignoruje nevědomky existenci horizontu poznání atd. Heisenbergova teorie neurčitosti i Einsteinova teorie relativity ve fyzice jsou tedy přímým důsledkem i důkazem existence horizontu poznání.

Pochopení této zákonitosti umožňuje vytvořit teorii jednotného pole. Horizont poznání se vztahuje například i na frekvenci elektromagnetického pole, biologického pole i kterékoliv jiné veličiny, kterou budeme chtít zahrnout ve sjednocení do této teorie jednotného pole. Pochopení intervalu horizontu poznání otevírá také novou možnost cestování v čase i prostoru a tvoří tak můstek mezi 3 a 4 rozměrnými prostory.

Lze si zdůvodnit, že vícerozměrné prostory jsou vždy obsaženy v prostoru čtyřrozměrném, který je konečný ve vztahu k nekonečnu. Toto přesně popisuje samu podstatu fraktální geometrie.

 
 
 
 
Tomáš Pfeiffer – ČASOPROSTOR + GRAVITACETomáš Pfeiffer – ČASOPROSTOR + GRAVITACE
Vydal © Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha, Soukenická 21,
110 00 Praha, Česká republika, 13. 12. 2018, www.dub.cz, ISBN 978-80-85238-31-0
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě nebo překládána do jakéhokoliv jazyka bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Grafická úprava včetně obrazů fraktální geometrie, obrazová díla © Tomáš Pfeiffer
Dostupné online na www.dub.cz
© Tomáš Pfeiffer, 2018
  

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies