www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Profesní curriculum vitae

Jiné užití, než pro osobní potřebu, tohoto textu a obrázků i jejich částí
je možné pouze s písemným 
souhlasem vydavatele.

ZEZULKOVA BIOTRONIKA

PROFESNÍ
CURRICULUM VITAE

Josef Zezulka,
Praha – narozen 30. 3. 1912

Lidé doposud zkoumali zejména anorganické energie, jako elektřinu, magnetismus, různá záření atp. Existují ale také energie vlastní živé hmotě – organické. Ty umožňují pochody a procesy v živém těle.

Bioenergii má v sobě vše, co žije, rostlina, živočich, i člověk. Lze ji za určitých okolností předat druhému a ovlivnit tak jeho zdravotní stav. To je obor biotronické léčby. Mimo to může mít člověk i další zvláštní schopnosti, jako například jasnovidnost, schopnost telekineze atp.

Zvláštní schopnosti člověka je možno rozdělit na dva druhy:

1) Senzibilové – proutkaři, pendlaři, jasnovidci atd. Ti nechávají na sebe působit. Pracují vlastně jako přijímač.

2) Aktivisté – magnetizéři a sanátoři. Jejich opak, silní vysílači.

 

Platí zásada, že je‑‑li někdo senzibil, nemůže působit zároveň jako aktivista a naopak aktivista nemá pracovat jako senzibil. Platí přísloví – „na dvou židlích se sedět nedá“, a pokud se tak děje, je to vždy na úkor kvality.

Senzibilové se musí při práci vnitřně zklidnit a naladit, aby ani podvědomě neovlivnili výsledek a přečetli správnou informaci. Tento obor má celou řadu vývojových stupňů. Nejnižší je detekce anorganických jevů (geopatogenní zóny, voda apod.), nejvyšší – diagnostika lidských chorob a měření schopností léčitelů a magnetizérů. I zde platí, že diagnostik nehledá geopatogenní zóny, obrazně řečeno, podobá se to otupení pracně vybroušeného ostří nástroje.

Aktivisté se dělí na tři základní skupiny:

1) Chlácholiče – zde, stejně jako když maminka chlácholí dítě, dojde k zmírnění obtíží, zde nemluvíme o léčbě. Každý člověk má totiž svou zásobu energie, sloužící jeho životním funkcím, plus rezervu pro nepředvídatelné výdaje. Je doplňována spánkem, dechem, potravou atd. Léčitelská schopnost je dar průtoku bioenergie, zde se vlastní energie používá jen k usměrňování, léčebná energie jde ale mimo vlastní bioenergetický systém. Léčitel nedává ze sebe. Chlácholič ano, proto tuto ztrátu musí kompenzovat nějakým cvičením, mystickým, jógickým či jiným. To ale nestačí, nemůže výrazným způsobem ovlivnit vážnější bioenergetické poruchy.

2) Magnetizéři mají již počáteční průtok, neznají ale složení síly, předávají ji neladěnou tak, jak protéká. Proto se jim některé skupiny chorob daří léčit lépe a jiné hůře, dle osobního zabarvení.

3) Sanátoři již poznávají a ladí síly dle toho kterého onemocnění. Intensita a kvalita průtoku se zvyšuje úměrně k filosofickému vyspívání. Jsou školeni v léčitelském názoru na choroby, učí se i anatomii, fyziologii, patologii atd. tak, aby byli schopni komunikovat s lékařem. To vše pod dohledem učitele. Jedině zkušený sanátor totiž smí ustanovit nového léčitele, nikdo jiný na to nemá právo, stejně např. lékař musí projít promocí.

Biotronika léčí choroby vzniklé na podkladě bioenergetické nedostatečnosti, například diabet (mimo juvenilní formy), nádorová onemocnění, získané poruchy imunity, sklerózu multiplex – zde se dá choroba většinou již jen zastavit a vylepšit to, co se zhoršovalo naposled. A další.

Vývoj

V roce 1945 jsem v sobě objevil zvláštní vlastnosti. Za prvé dar ducha – schopnost napojení se přes podvědomí k nadvědomí a poznávat tak podstatnou pravdu Bytí, aniž bych se cokoli učil ze stávajících filosofií. Za druhé léčitelský dar. V letech 1949–50 jsem řešil své první případy, od 1953 jsem se zapojil do prvního výzkumu.

Jak moje probuzení proběhlo? Seděl jsem v kuchyni, byly Velikonoce, a protože obchod s cukrovinkami, kde jsem pracoval, měl zavřeno, měl jsem volno. Seděl jsem a přemýšlel. Najednou jako by se mé vědomí začlo rozevírat. Najednou jsem pochopil, že svět a živočišstvo si na tom vzájemně stojí jinak, než si lidé myslí. Mnohé je jinak. Bylo to náhlé osvícení. Jako by se ve mně rozevřela paměť a já si vzpomněl na něco, co jsem zapomněl. Co jsem již dříve prožil a nezapamatoval si.

Hledal jsem tedy někoho, kdo mi k tomu něco řekne. Našel jsem velmi kvalitního jasnovidce, který mi objasnil základy. Řekl – máš dva dary, dar léčitelský a dar ducha. Nebudeš nikde nic číst, poslouchat, ani mě ne, svým druhým darem budeš rozvíjet jak filosofii, tak léčitelství. Byl jsem v jeho společnosti jenom několikrát, ale dal mi stoprocentní důkaz. Například mi přesně udal datum, kdy budu zatčen a uvězněn jako politický vězeň, a když jsem byl propuštěn, čekali mě doma dva manželé z té společnosti. Podívali se na hodinky a řekli: „Jdeš přesně.“ Bylo to v osmačtyřicátém, měl jsem za sebou dva měsíce vězení. Ten jasnovidec, nebo duch, nebo jak chcete, se projevoval přes jednu ženu. Řekl mi další a další věci, které mě čekají. Potom jsem tedy začal léčit naplno. Před tím jsem jenom sem tam někomu pohledem pomohl. V maličkostech, co tak kdo potřeboval. Potom jsem darem ducha rozvíjel filosofii i léčitelství. Poznal jsem například, proč lidé mají cukrovku – což lékaři nevědí. Když jsem byl malý kluk, říkalo se, že cukrovka je nemoc z dobrého jídla, z dobrého bydla. Tenkrát maso jedli vícekrát týdně jen ti bohatší. Pankreas se totiž podílí na přeměně rostlinných bílkovin na živočišné. Je to ten orgán, který z nás dělá vegetariány. Když se dostatečně nevyužívá, protože požíváme rovnou živočišné bílkoviny – mrtvoly, jeho funkce se snižuje, orgán zakrňuje. Proto potom masitá dieta může zakrýt nedostatek bohužel za cenu ještě rychlejší devastace.

Člověk není dravec. Na maso si zvykl během historicky dávné doby pravděpodobně z magických důvodů – aby byl silnější, aby lépe viděl či měl statečnější srdce. Postupně se mu z masa stala „normální“ potrava. Stavba těla a zažívací trakt je vyloženě býložravecký.

Filosofie

Pokud člověk má být léčitelem, nesmí působit negativně, síly, kterými léčí, procházejí skrze něj a on je vlastní kvalitou zabarvuje.

Je samozřejmé, že nemůže vraždit, nebo být příčinou vraždy jenom proto, aby se najedl mrtvol – potom by jeho síla byla špatně, negativně zabarvená. Čistota je prvotní předpoklad úspěšné léčby.

Diagnóza

Nejsem diagnostik, jsem aktivista. Zjišťuji chorobu tak, že mi o ní pacient sám řekne, předloží lékařskou zprávu.

Kdysi jsem skupině vědců na ministerstvu zdravotnictví předváděl léčitelství s takovým úspěchem, že se již jednalo o zřízení léčebny. Těsně před realizací byl pan ministr Vlček odvolán, to bylo někdy v letech 1968–69. Nový ministr zdravotnictví slíbil, že nás bude volat a budeme pokračovat, jenže Prokopec byl proti. Celý výzkum se zlikvidoval a o léčitelství se mlčelo. Naše skupina se rozešla.

Léčba

Pacient udá diagnózu, ta se na základě stesků a výsledků léčby upřesňuje. Při zásahu je síla laděna dle té které choroby tak, aby docházelo k vyrovnání silových poměrů v těle a nastolil se opačný proces než ten, který vedl k onemocnění.

Mám také schopnost předávat sílu na dálku, několikrát jsem demonstroval léčbu celému sálu najednou, spojil jsem si je a všichni cítili zářící teplo a úlevu. Toto bylo demonstrováno např. v sále Unitářů v Praze.

U jednotlivců jsem také působil na dálku, např. z Prahy do Kalifornie. Tento zásah byl zároveň fotografován Kirlianovou fotografií. Vedoucí výzkumu mně napsal, že se experiment úžasně podařil a že posílá fotografie. Nikdy jsem je nedostal, pošta ze Západu mi prostě nedocházela.

Při léčení dodržuji tyto zásady:

– léčím zdarma a pouze v okruhu svých známých, ne pro veřejnost

– neberu záruku za pacienta, nemocný ať vyhledá lékaře

– nemluvím proti lékařským praktikám a nezrazuji od nich

– používám pouze biotronické metody, léky ani nic jiného nepředepisuji. Jenom dietu při rakovině, která ale musí být velmi přísně dodržována, protože pacienti jsou přecitlivělí na tyto látky.

 

Pro zajímavost ji uvedu. Až bude mít biotronika to místo, které by mít měla, budeme moci říci například těhotným ženám, aby se této diety držely – potom zmizí vzmáhající se rakoviny u dětí, ale i ostatním může sloužit jako prevence. Dieta má za úkol pokud možno odstranit ze stravy kancerogeny (buněčné jedy), rakovina je z velké části ztráta schopnosti tyto látky detoxikovat. Proto i nepatrné nedodržení může velmi ohrozit nebo znemožnit léčebný proces. Sama dieta ale neléčí, jen léčbu umožňuje. Toto nikdy nemohl zjistit lékař, který nemůže ovlivnit proces, proto se snaží likvidovat následky choroby – nádor. To je léčba pouze paliativní, zde se zachraňuje, ale neléčí.

Dieta

Zakázáno:

Kouření. Vynechat vše, co je uzené (např. uzené maso, salámy, šunka, uzený sýr atd.), vše pražené, i odvary z praženého (např. káva, melta, kakao, čokoláda atd.). Vše smažené. Vše pečené. Co je nutné požívat jako pečené (např. chléb), odkrojit kůrku. Nutné ostatní pečivo, např. housky, jen bledé, nevypečené a co nejméně. Vynechat konzervy s kyselinou benzoovou, vyhýbat se koncentraci výfukových plynů. Chránit se všeho, co obsahuje dehet (například masti). Neslunit se.

Doporučeno:

Potrava syrová (např. ovoce, zelenina, mléko, máslo atd.). Pokud se jakákoli potrava připravuje v kuchyni, tak pouze vařením nebo dušením. Zásada je, aby potrava, než jde na oheň, obsahovala vodu.

Tato dieta posloužila za základ i mnohým jiným, jejich autoři něco pozměnili a vydávají ji za vlastní.

 

U rakoviny by bylo nejlépe, aby nebyla zaléčena cytostatiky či ozářením, což zatím není možné. Takto zasažené buňky již jen obtížně reagují na léčbu. U včas zahájené léčby je možné někdy zastavit rakovinný proces do týdne.

S léčbou jsem již skončil, léčil jsem dost dlouho. Nikdy jsem nepřemýšlel o odchodu z této země, patřím sem. Tento národ má velkou budoucnost. Lidé budou myslet jinak než doposud. Totéž platí i o větších celcích – národech. Přichází pomalu doba „Vodnáře“. Doba, která tak těžce přichází a byla již dávno prorokována, bude tou nejlepší dobou pro vývoj lidí. Tak jako v čtyřiadvacetitisíciletém zvěrokruhu bylo posledních šest tisíc let dobou duchovní zimy, tak nadcházející období je jarem a létem.

 

Josef Zezulka

© TP

 
 
 
 
Zezulkova Biotronika

ZEZULKOVA BIOTRONIKA, uspořádal Tomáš Pfeiffer
Vydal © Tomáš Pfeiffer, vydavatelství Dimenze 2+2 Praha, Soukenická 21, 110 00 Praha, Česká republika 30. 3. 2015
www.dub.cz, ISBN 978-80-85238-73-0 
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě nebo překládána do jakéhokoliv jazyka bez předchozího písemného souhlasu vydavatele.
© Tomáš Pfeiffer, 2015

  

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies