www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
A přece drží

A přece drží

 
Přihlášení k odběru videí na YouTube:


Navzdory všem současným představám a fyzikálním dogmatům předměty z nejrůznější hmoty drží na tělech dobrovolníků.
Musíme si tak chtě-nechtě klást otázku: co je to za sílu která tyto jevy dovolí?
 
 
Dobrý den, vážení televizní diváci.
Mé jméno je Tomáš Pfeiffer a vítám vás na půdě Duchovní university Bytí.
Jsme tu dnes proto, abysme vám ukázali fyzikální jev, který není příliš častý, ale přesto je nesmírně zajímavý.
Je to jev biomagnetismu, tedy stav, kdy živý organismus, v tomto případě člověk, je schopen udržet na svém těle nejrůznější předměty, které mohou být kovové,
porcelánové, skleněné nebo jiné, můžou být magnetické, nemagnetické, a přesto tyto předměty nespadnou, drží pevně na těle, dokud nejsou sejmuty.
Na tomto jevu je zajímavé zejména to, že se vyskytuje v oblasti hrudních čaker, a to jak zepředu, tak někdy i zezadu ze zad.
Tento jev nebyl doposud uspokojivě vysvětlen, přestože někteří skeptici se pokoušejí tento jev poměrně lacině smést ze stolu tvrzením, že se ten příslušný experimentátor potí nějakým zvláštním druhem potu nebo jinými způsoby, ale tyto vysvětlení samozřejmě nejsou průkazná a neodpovídají hlavně pravdě, protože, jak za chvíli sami uvidíte, tato věc je dokazatelná, je opakovatelná a rozhodně se nejedná o podvod nebo o nějakou šalbu, kterou bysme na vás chtěli provést, ale je to naprosto reálný fyzikální nebo biofyzikální jev.

Já při této příležitosti bych si dovolil vám představit ženu, která je hlavním důvodem toho dnešního natáčení a je to zde přítomná paní Ilona, kterou jsem poznal
jako svoji pacientku a která tuto schopnost má.
Ona vlastně mi tuto věc sdělila náhodou, vlastně se s tím ani nechlubila, ale paní Ilono, můžete nám říct, jak jste u sebe tuhletu schopnost vlastně objevila?
Vždyť to není běžné.

Spíš náhodou. Spadly mě nůžky a zůstaly mě tady sedět, no a nespadly.

Aha, takže Vy vyšíváte.

Vyšívám.

A když potom jste to začala využívat později, tak ony tam pořád držely.
Čili máte takový jehelníček
přímo s sebou pořád.

Na těle.

Aha. Funguje to i s jehlami?

No to jsem nezkoušela.

Nezkoušela, no já bych to taky nezkoušel. Ale ty nůžky drží spolehlivě.
Rád bych ještě řekl, že tadyta vlastnost nebo schopnost je vlastně způsobena tím, že daný jedinec má svůj vitální nebo biologický silový systém jakoby přikloněn k hmotné oblasti a potom dochází spontánně k těmto jevům, které právě v tom případě, je-li ten tělesný silový systém hodně naplněn, se můžou projevit silněji.
A tyto schopnosti byly prokazovány v různých státech na různých místech.
Byla to třeba velmi slavná Nina Kulagina v Rusku, která levitovala předměty, posouvala předměty na dálku.
Byly to případy například z Rosenheimu v Německu, kde se posouvaly několik set kilogramů těžké trezory, vytáčelo se číslo na přesný čas a dávaly se do pohybu světla a byla tam celá řada dalších mimořádných úkazů, které později tamější vědci zkoumali pomocí dosažitelné techniky a výsledek byl takový, že pro to není vysvětlení.
Koneckonců i u nás podobný případ jako je Váš byl zkoumán a to v Ostravě, kde byl vlastně příslušný jaksi senzibil nebo citlivec podroben různým testům a výsledek byl opět nulový, není známo, čím to je.
Jev prostě existuje a nic dalšího o tom nelze říct.
Rád bych ale přesto upozornil, že takovýto jev vlastně posouvá náš názor na fyziku a to je velmi důležité.
Doposud jsme se zabývali silami anorganickými, tedy silami, které souvisí s neživou hmotou, tedy magnetismus, elektřina, teplo, radiace a tento druh sil, gravitace také. Jenomže zde působí vlastně dvě síly.
Je zde síla gravitační, tedy ta, která předmět stahuje směrem k zemi a kterou důvěrně známe, i když nevíme, co to je, a je tu síla, která tuto gravitaci překonává, to znamená, že na velmi nakloněné rovině udrží předmět, který by za normálních okolností, jak sami během našeho natáčení uvidíte, spadne.
No a tak jsem sám zvědav, jak se nám bude dařit.
Poprosím Vás, abyste se připravila na ten výkon a budeme se pokoušet.
Připravili jsme si pro paní Ilonu celou řadu předmětů, které jsou z nejrůznějších látek.
Je tam papír, magnetický plech, nemagnetický plech, příbor, je tam sklo, porcelán, dřevo, guma, křišťál a plasty. V sále je 21°C, máme tady 45% vlhkosti a paní Ilona se v žádném případě nepotí. Přesto jí poprosím, aby před zahájením našeho pokusu si důkladně otřela hruď, aby i případný jakýkoliv pot byl odstraněn. Děkuji.
No a čím začneme? Tak si vybereme třeba papír.
Tady je papírová krabice od léků, která je prázdná. Já jí teď takto zavřu.
Ještě jí zvážím. Ta krabice váží 16 gramů.
Takže poprosím abysme zkusili tento předmět podržet na těle.
Tak, drží krásně.
Poprosím svojí asistentku, aby ten předmět sundala.
Co cítíte při tom odpojení od těla?

Zvláštní vlnění, když se dotýkám.

Zkuste to ještě jednou.
Tak a odtáhněte tu krabičku.
Jako magnetická síla by to držela.
Děkuji pěkně.
Poprosím o ten předmět.
Tak to byl kartón, byl to papír. Teď tu máme připraveno několik předmětů z plastu.
Například tento hřeben. Já ho opět zvážím. Váží 180 gramů.
Poprosím, abyste vyzkoušeli tento předmět.
Krásně drží. Můžete zkusit i jiné místo než toto?
Ano, úžasné. Děkuji.
Dále tady máme tento krásný fix. Já ho opět zvážím.
Má 20 gramů a poprosím abyste ho opět umístili na hruď. Tak.
No, málem málem, ale drží. Děkuji.
No a teď se dostáváme k materiálům magnetickým, ke kovům a tady bych třeba vybral tento nůž. Já vám ukáži, že se jedná skutečně o magnetický materiál, podívejte, magnet drží a tento nůž váží 42 gramů. Poprosím zase, abyste ho umístili. Tak.
Mohla byste zkusit ještě jinou polohu toho nože, třeba směrem ke krku? Tak, ano.
Tady je to zvlášť zvláštní, že ten nůž vlastně visí, ano tak, visí prakticky ve svislé poloze.
Je sice trochu opřen o tu látku.
Mohla byste tu látku nepatrně o 5 milimetrů dát níž? Tak, to je ono. Děkuji.
Tady vidíte, že ten nůž skutečně drží a to ve velmi velmi svislé poloze. Děkuji.
Z těch magnetických materiálů bych ještě vyzkoušel třeba kousek plechu, ten má 52 gramů.
Prosím. Zase k tomu krku, tak.

Těžký.

Těžký, ano ale udrží. Dobře děkuji.
Tak. To byly materiály magnetické a teď bych vyzkoušel nemagnetický kov.
Tady je vzorek hliníkového plechu, který, jak vidíte, není magnetický a uvidíme, jestli i on po zvážení bude držet na těle.
Má 10 gramů tento vzorek. Prosím.
Tak, ještě jednou zkusit, ne ne. Níž kousek, tam, ano.
Čili úžasné. Děkuji.
A teď bysme tu měli vzorek porcelánu, porcelánového hrnečku rozbitého.
Tento vzorek váží 18 gramů. Prosím.
Úžasné. Mohla byste zkusit i na druhé straně, prosím Vás? Ano, úžasné.
Mohla byste zkusit i níž?
Tak, ještě níž. Tam už ne, tady ano. Děkuji.
Potom je tu předmět ze dřeva, je to tužka, tedy zvážíme i ji. Má opět 10 gramů.
Takže poprosíme.
Úžasné. Mohla byste zkusit ještě na jiných místech?
Už ne. Budeme ji muset ořezat.
Ale i tady, dobře, děkuji.
No a zbývají nám ještě poslední předměty a to je guma, gumový kroužek, který váží 4 gramy.
Ano, drží krásně.
A na závěr potom bych si dovolil vyzkoušet krystal křišťálu a ten váží 26 gramů.
Zase směrem ke krku, tak. Tak, krásně drží.
Můžeme zkusit ještě trošku v jiné pozici, trošku níž nebo na střed?
Tak, úžasné.
Děkuji moc.
Je to vlastně křemík, čili je to vlastně sklo.
Zkusíme ještě obzvlášť velký předmět skleněný a těžký, to bude velký úkol.
A ten má 160 gramů a sám jsem zvědav, jak to dopadne.
Pozor! Ano, tady velmi opatrně, je to na hranici možností.
Čili tato váha už pro Vás je asi příliš veliká.
No, je to ještě možné, ale opravdu na hranici.
Byla cítit i v tomto případě ta síla při odtažení?

Ano, trošku.

Dobře.
No, tu skleničku zkoušet už nebudeme, myslím.
Já Vám strašně moc děkuji za předvedenou ukázku.
Myslím si, že je moc a moc potřebná v dnešní době, protože doba podle mého názoru nazrává pro práci v těchto oborech, vlastně nových oborech, které doposud zůstávaly
stranou lidského zájmu a lidé se zvláštními schopnostmi, jako máte Vy, můžou těmto pracem velmi napomoci, protože doufám dřív nebo později se věda o tyto jevy začne zajímat, začne je zkoumat a to bude možná průlom do úplně nových netušených oblastí. Takže paní Ilonko, děkuji Vám mockrát a byla jste moc moc hodná, že jste se uvolila se zde takto vystavit.
Děkuji ještě jednou moc.

- Prosím.

Nyní bych Vás poprosil, paní Marie, jestli bysme se nepokusili udělat ten samý pokus, jako jsme provedli s Vaší sestrou a jestli byste se nepokusila některé z těch materiálů rovněž přidržet na svém těle.
Úžasné, úžasné.
Děkuji. Tady plastový hřeben. Ano.
Tak třeba lžíci, ale tu jsme nevážili ještě, tak tu si zvážíme. Tak. Váha má 44 gramů.
Prosím.
Úžasné. Mohla byste zkusit i na jiném místě? A ve středu třeba. Tak, dobře, děkuji.
Myslím si, že bysme mohli zkusit ještě nějaké jiné železo.
Co byste řekla takovéhle krásné podložce? Ta má 86 gramů, považte. Takže tady je.
To je příliš, je to nad Vaší možnost. Ne, dobře. I negativní výsledek je výsledek.
Tak to byl kov magnetický, nyní tedy opět nemagnetický kov, tedy hliníkový plech.
Prosím, toto je magnet.
Tak, ano, drží.
A zkuste ještě na jiném místě.
Výborně, drží také. Děkuji.
Tento izolant, tedy porcelán. Tak, drží krásně.
Ten porcelán z neznámých důvodů drží opravdu snad nejlépe.
Nyní tedy tužka.
Pozor.
Úžasné. Děkuji, ale také mnoho ...
zkuste ještě, tak ...
Tady je guma.
Skvělé. A na závěr křišťál.
Poprosím, abyste se otřela opět ručníčkem, tak, aby nebylo žádných pochyb, že máte na sobě nějakou látku.
Nyní poprosím tento křišťál.
Zůstal, úžasné.
To nevadí, zkuste ještě jednou. Ano, drží.
No a já vám na paní Marii musím něco prozradit.
Paní Marie do předvčerejška nevěděla, že takovou schopnost má.
Ona to vlastně její sestra jí nikdy neřekla.
Dozvěděla se to až tady, že tuto schopnost má a tak to zkusila také.
A bylo to docela žertovné, protože já jsem říkal:
"Dobře, tak paní Marie, pojďte mi to ukázat, abych zjistil, že to na jiných nedrží, pojďte mi ukázat, jak to nefunguje."
No a paní Marie sebrala příbor a on tam držel.
A já jsem začal mít komplexy méněcennosti, protože na mně příbory nedrží.
No, takže zdá se, že je to rodové. Kdo ví. Ale obě dvě tuto schopnost máte.

A já bych možná na závěr poprosil svojí asistentku, slečnu Mirjan,
aby nám předvedla, jak je to, když to nedrží.
No a závěrem dnešního pokusu se patří najít někoho, komu to nefunguje a já jsem teďka na rozpacích, protože s tou slečnou Mirjanou jsme to nikdy nezkoušeli a jestli i jí budou držet na prsou ty příbory, tak už to bude hrůza.
Tak pojďme na to, zkusíme to.
Napřed tedy začneme naší známou krabičkou od léku.

Nedrží

Dobře, tak.
Teď bysme mohli vyzkoušet třeba tento plastový hřeben. Děkuji.
No a tento nůž od příboru, který jsme také používali.
Zde je nemagnetický kov, prosím.

Já za to nemůžu.

Tak zkusme ten porcelán.
Takže, vážení televizní diváci, jsem zničen, protože jsem nenašel nikoho, komu by na hrudi nedržely tyto předměty a to je opravdu veliké fiasko.
Tak doufám, že i vy budete mít stejné štěstí jako já a všem vám ty příbory budou na hrudi držet.

Ve snaze najít někoho, na kom by nedržel tento příborový nůž, jsem poprosil našeho kameramana, pana doktora Pátka, aby se podvolil tomuto pokusu.
Narovnejte se trošku.
No na druhou stranu.
Já se z toho zblázním. To snad není možný.
Přineste úhloměr.

Tadyto je divný místo, vždyť to na mě nikdy nedrželo.

To je velmi hrubé, ale dobře, pro názornost to postačí. Jsme v úhlu 20°.
Teď je to vlastně kolmice přímo.

Teď už by to mělo odpadnout.

Mělo by to spadnout, ale nepadá to.
Zkuste to ještě odendat a přindat. Ano, podívejte se.
Třeba dřevo bysme mohli zkusit. Děkuji.

To bude maličko i tou lepkavostí.

No to je zvláštní síla. Ona vlastně vypadá jako lepkavost, ale přitom je i při odtažení od toho těla.
Tak teď je skoro kolmo ta tužka.
No, pojďme zkusit ještě nějaký jiný materiál.

Zkusíme tu krabičku?

Jo, vidíte to, drží.
Zdá se mi, že každý z těch experimentátorů měl pro určitou látku tu sílu přídržnou větší než pro jinou. U někoho to bylo více třeba guma, u jiného se více projevil třeba kov.
Je to zvláštní a myslím si, že by stálo za to tyto věci zkoumat do většího detailu.
Pan doktor už neví, kdy přestat.
Tak vám přeji u vás doma hodně zábavy.
Na shledanou.
 
 
     
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
VIDEO