www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
LÉČITELSKÝ OBOR

Jiné užití, než pro osobní potřebu, tohoto textu a obrázků i jejich částí
je možné pouze s písemným 
souhlasem vydavatele.

Tomáš Pfeiffer - ? (Otazník)

LÉČITELSKÝ OBOR

Tehdy, kdy vědci poprvé zjistili, že vše živé vyzařuje, tehdy, kdy biologové se počali hlouběji zabývat biofysikou, stal se léčitelský obor pro lidské pochopení naprosto reálným.

Znak nauky

Léčitelský obor je svým charakterem naprosto a nepopiratelně reálný.

Dnešní věda zná biofysiku, zkoumá donedávna neznámé biofysické potence, a čím dál více si uvědomuje existenci biologických sil.

Tak jako kdysi nesměle nastupovalo poznávání elektřiny, kdy se Galvanimu počala představovat nová síla, která cukala žabími stehýnky, tak i dnes nesměle nastupuje poznání nového druhu energie, – biologické.

Dnešní vědci už poznávají její jeden druh, který se jeví jako velmi důležitý ve zdravotnickém oboru. Jsou to biosíly, které jsou uvolňovány z těl některých zvláště nadaných jedinců.

Vzpomeňme doby prvého poznávání elektřiny. Galvani pozoroval žabí stehýnka. – Potom třená tyč přitahovala drobné papírky. Byly to zajímavé pokusy, ale kromě zajímavosti na nich mnoho vědců dlouho nevidělo nic více. A přece z těchto pokusů vyrostlo poznání elektrické energie, které se později rychle rozrůstalo až do dnešních rozměrů. Jak by asi vypadala naše doba bez elektřiny?

To byly začátky, které se velmi podobají dnešním prvotním poznáváním nové energie – biologické.

Vědci vědí, že vše živé vyzařuje svoji životní energii. Poznávání této nové síly je teprve v začátcích. Na význačných vědeckých pracovištích se tyto vyzařované biologické síly již zjišťují zvláště citlivými elektrodami, jindy se jejich vyzařování fotografuje, a dokonce i v barvách. Existence těchto sil se stala nepopiratelnou, a v době, kdy se konečně horečně v celém světě hledají nové energetické prameny, je její existence velmi slibná.

Zatím stojí lidstvo u prvních pokusů. Jsou zajímavé tak, jako byly prvé pokusy s elektřinou. Pro mnohé vědce jsou zatím jenom zajímavé. Ale je velmi pravděpodobné, že časem se jejich poznávání a použití bude rozrůstat tak, jako kdysi poznávání elektřiny. Dle pravidla života vše, co se rodí, je malé a nedokonalé.

Při prvotních pokusech s elektřinou a při poznávání jejího charakteru mohl být předpovídán směr, kterým se bude brát její využití. Elektřina rozežhavovala tenké kovové vlákno, vytvářela z železné podkovy magnet atd., a toto určovalo její, tehdy pravděpodobné, využití v technice. Tak se postupem času stalo.

Dnes stojíme na prahu poznávání biologických sil. Jaké ty asi mají předpoklady, a kterým směrem se bude brát jejich využití? Pokusme se jejich budoucí osud odhadnout.

Nechci se mýlit, když budu tvrdit, že jejich už blízká budoucnost je velmi slibná, a že se velmi brzy v celém světě rozběhne jejich intensivní studium. Je to biologický druh energie, jedná se tedy v prvé řadě o životní síly. Její pravděpodobné hlavní využití se jeví ve zdravotnictví.


Ruka léčitele

RUKA BĚŽNÉHO ČLOVĚKA - RUKA LÉČITELE
Rozdíl běžného a silného záření vitální síly na fotografii.
Tímto zářením je léčeno.


Nežiješ pouze proto, abys pracoval na sobě a pro sebe, ale též, abys prospěl celku,  - celkové osudovosti, - Tvůrčímu dílu.

Nežiješ pouze proto, abys pracoval na sobě a pro sebe,
ale též, abys prospěl celku,
- celkové osudovosti, - Tvůrčímu dílu.


Dnes stojíme na prahu poznávání biologických sil.

Dnes stojíme na prahu poznávání biologických sil.


Pokračování  >>
 
 
 
 
? (Otazník)
Tomáš Pfeiffer - ? (Otazník)
Vydal © Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha,
Soukenická 21, 110 00 Praha, Česká republika, 30. 3. 2021
www.dub.cz, ISBN 978-80-85238-84-6
Všechna práva vyhrazena. Veškerý text a obrazová část jsou chráněny právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována, citována, šířena v papírové, elektronické či jiné podobě nebo překládána do jakéhokoliv jazyka bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Kopírování, modifikace nebo využívání v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez předchozího písemného souhlasu nakladatele zakázáno.
© Tomáš Pfeiffer, 30. 3. 2021
  

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies