www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
PODSTATNÁ ČÁST

Jiné užití, než pro osobní potřebu, tohoto textu a obrázků i jejich částí
je možné pouze s písemným 
souhlasem vydavatele.

Tomáš Pfeiffer - ? (Otazník)

PODSTATNÁ ČÁST

Podstatná část (část oddělená od Podstaty) je pozorovatelná jako projevená ve 3 oblastech.

1.) Hmota

2.) Duše (energetická oblast)

3.) Duch (psychická – myšlenková oblast)

Celek, tj. iniciální část oddělená od Podstaty (značené jako O) a vyjádřená audiálně jako OM, tj. jako omezené O, jest celkovou osudovostí – Tvůrčím dílem.

Podstatná část (OM) je stejná, neměnná, jenom pro naše pozorování se jeví jako rozčleněná.

Tak jako tóny (zvuky) můžeme převést do visuální oblasti, a pak se nám budou jevit jako barvy (souhrn tónů = souhrn barev, – řazené tóny = řazené barvy atp.), tak je podstatná část (OM) projevena do jednotlivých oblastí (hmota, energie, psyché). Je stále stejná, stejného charakteru, jenom se nám jeví dle povahy té které oblasti, a dle časového výseku, ve kterém je pozorována.

My pozorujeme jen ten časový výsek, kterému můžeme říkat třeba čas našeho vtělení. Jenom tuto částku podstatné části můžeme pozorovat ve hmotě, energii a duchu – a máme ji za realitu právě prožívanou. K ní uznáváme realitu historickou, tj. tu, o které máme zkazky jiných, dřívějších pozorovatelů.

Podstatnou část (OM) můžeme stejně rozdělit a popsat ve hmotě, v energii i v duchu.

Ve hmotě se nám jeví jako:

a.) anorganická

b.) organická

 

a – anorganická je základní hmota,

b – organická je základní hmota + působení energetické + působení psychické.

Hmotu rozdělujeme na její charakteristické základní skupiny:

a.) skupenství tuhé, b.) skupenství kapalné, c.) skupenství plynné, d.) oheň – žár.

V každé této základní skupině dělíme na charakteristické základní vlastnosti, tj. na prvky, a tyto mezi sebou kombinujeme na sloučeniny.

 


Pokračování  >>
 
 
 
 
? (Otazník)
Tomáš Pfeiffer - ? (Otazník)
Vydal © Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha,
Soukenická 21, 110 00 Praha, Česká republika, 30. 3. 2021
www.dub.cz, ISBN 978-80-85238-84-6
Všechna práva vyhrazena. Veškerý text a obrazová část jsou chráněny právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována, citována, šířena v papírové, elektronické či jiné podobě nebo překládána do jakéhokoliv jazyka bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Kopírování, modifikace nebo využívání v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez předchozího písemného souhlasu nakladatele zakázáno.
© Tomáš Pfeiffer, 30. 3. 2021
  

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies