www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
LIDSTVO

Jiné užití, než pro osobní potřebu, tohoto textu a obrázků i jejich částí
je možné pouze s písemným 
souhlasem vydavatele.

Tomáš Pfeiffer - ? (Otazník)

LIDSTVO

Během vývoje dospěla bytost až do člověka. Do tohoto druhu se rodí mnohokrát. Asi uprostřed lidských zrodů se mění vývojový styl z pasivně přijímaného vývoje v aktivní a uvědomělou činnost.

Potom se dělí lidstvo na:

a.) Základní dav, který trvá v pasivním vývoji.

b.) Povolané, – kteří se již zajímají o aktivní vývoj. Shánějí informace, četbu, scházejí se ve velkých shromážděních. Mnohdy nekriticky béřou i slabé nebo chybné nauky. Stýkají se s informátory a kazateli. Projevují snahu po aktivním vývoji. Mezi nimi se vyskytují počáteční informátoři.

c.) Vyvolené, – kteří již nebéřou vše, ale kriticky rozlišují. Z informování se o aktivní činnosti přecházejí již do jejího aktivního provádění. Tvoří menší skupinu, která se rekrutuje z povolaných.

d.) Z vyvolených se stávají nejprve kvalitnější informátoři. To jsou ti, kteří obrazně shánějí jednotlivé vybrané ovečky do stáda k pastýři.

e.) Postupně se mnozí z nich stávají kazateli. To jsou ti, kteří mluví k davu, informují ho, připravují ho na aktivní duchovní cestu.

f.) Z kazatelů jsou vybíráni učitelé. Tito již dosáhli určité dokonalosti, aby mohli vést jednotlivce nebo menší vybrané skupiny aktivně jdoucích.

 

g.) Z některých silných a vyspělých učitelů se mohou stát mistři. To jsou ti, kteří hlídají správnost nauky. Jsou pevní ve správném pochopení základní pravdy a starají se, aby nauka nebyla postupem času jinak chápána, aby do ní nepronikly lidské spekulace, aby nebyla deformována lidským smlouváním, ale aby byla co možno nejčistší přenášena dále a pronášena bez úhony dlouhými věky.

h.) Nad nimi bdí velmistři, kteří znají.Budeš-li vládnout nějakému celku,vládni tak, abys mu sloužil. Né pro sebe, ale pro ten celek.

Budeš-li vládnout nějakému celku,vládni tak, abys mu sloužil.
Né pro sebe, ale pro ten celek.


Pokračování  >>
 
 
 
 
? (Otazník)
Tomáš Pfeiffer - ? (Otazník)
Vydal © Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha,
Soukenická 21, 110 00 Praha, Česká republika, 30. 3. 2021
www.dub.cz, ISBN 978-80-85238-84-6
Všechna práva vyhrazena. Veškerý text a obrazová část jsou chráněny právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována, citována, šířena v papírové, elektronické či jiné podobě nebo překládána do jakéhokoliv jazyka bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Kopírování, modifikace nebo využívání v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez předchozího písemného souhlasu nakladatele zakázáno.
© Tomáš Pfeiffer, 30. 3. 2021
  

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies