www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
ÚVAHY - SPIRITISMUS - Chyby u posluchačů

Jiné užití, než pro osobní potřebu, tohoto textu a obrázků i jejich částí
je možné pouze s písemným 
souhlasem vydavatele.

Josef Zezulka
PŘEDNÁŠKY II

ÚVAHY

SPIRITISMUS

Chyby u posluchačů

Hledáš-li spiritistickou společnost, zajímej se především o prostředníka (medium) a pak o přísedící. Prostředník má být člověk pevných morálních zásad a na vyšší duchovní úrovni. To znamená, že má být znalý vyšších zákonů života a má k nim svůj život přizpůsobit. Rozhodně nesmí být zištný. Svoji mediální činnost má rozvíjet z lásky k věci a lidstvu, a ne pro hromadění majetku.

Přísedící ať jsou jen ti, kteří hledají duchovní pravdy a zákony za účelem svého vlastního zlepšování. Jestliže jsi se rozhodl pro nějakou společnost, protože dle Tvého zdání je dobrá, zachovávej alespoň tato základní pravidla:

Jdeš-li do své společnosti, jdi s čistým úmyslem za vyšším duchovním učením. Neměj ve své mysli žádná přání po sensačnosti, ale pouze přání získat vyšší vědomosti. Nechtěj, aby přednášející bytost mluvila jen k Tobě, nebo aby měnila thema na takové, jaké by sis přál. Myšlenka je síla a svojí nevyřčenou, ale myšlenou žádostí bys již částečně projev ovlivňoval. Před vstupem do místnosti, kde se shromáždění koná, zanech již všech světských myšlenek, zklidni se a vyvolej v sobě touhu po velkém, krásném, neosobním. Pak teprve vstup. To proto, abys usměrnil a vyladil sebe a nerušil atmosféru nežádoucími vlivy. Před začátkem se nerozptyluj. S ostatními nemluv, nemusíš-li. To nejnutnější řekni krátce, klidně a tiše. Měj stále povznesenou mysl a tak čekej na začátek. Bude-li se takto chovat každý, bude napomáhat dobré práci ve shromáždění.

Když se sejde celá společnost, mají se uzavřít dveře a opozdilci nemají být dále pouštěni dovnitř, aby pozdním příchodem nerušili. Potom k vyladění celé společnosti se obyčejně používá tichá chrámová hudba. Jeden člen společnosti ať klidným hlasem a beze spěchu přečte nějakou kratší duchovní úvahu, kterou mají přítomní soustředěně vyslechnout. Světlo v místnosti ať je klidné, a ne ostré. Přes čichový smysl je též možno působit klidnou vůní, např. kadidlem, nebo indickou tyčinkou, na zklidnění. Když se takto všichni zklidnili a spojili svoje mysli v jedno, je možno očekávat začátek projevu. Ať nikdo nemá v mysli žádost po tom, kdo z nevtělených má přistoupit a co má říkat. Nevolejte a nežádejte ani nejskrytější myšlenkou. Na řeč, pronášenou přes prostředníka, se každý soustřeď. Po dobu projevu nediskutuj. Až když přednášející bytost sama dovolí, můžeš klást otázky, ale opět jen klidně a stručně, abys napojení nerušil. Po ukončení projevů zůstaň ještě kratší čas sedět, nebo odejdi klidně a tiše, a přemýšlej o tom, co bylo řečeno. Neděláš-li to tak Ty, neruš druhého, který ve svém klidu ještě vše zažívá. Vždyť duchovní přednášky neposloucháš pro poslouchání, ale proto, abys z nich pro sebe co nejvíce vytěžil.
 

 
 
 
 

Josef Zezulka - Přednášky IIJosef Zezulka – PŘEDNÁŠKY II
Vydal © Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha, Soukenická 21, 110 00 Praha, Česká republika, 30. 3. 2014, www.dub.cz, ISBN 978-80-85238-44-0
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě nebo překládána do jakéhokoliv jazyka bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.
© Tomáš Pfeiffer, 2014

  

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies