www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
ŽIVOTNÍ RYTMUS

Jiné užití, než pro osobní potřebu, tohoto textu a obrázků i jejich částí
je možné pouze s písemným 
souhlasem vydavatele.

Josef Zezulka
PŘEDNÁŠKY II

ŽIVOTNÍ RYTMUS

Josef Zezulka - ŽIVOTNÍ RYTMUS


Vše, co žije, co existuje, vše to, co vnímáme jako „Bytí“, jest vůči sobě v určité a přesné analogii, čili podstatně se sobě podobá. Např. tak, jak je složena hmota, tak je složeno vše ostatní. Duch, energetický systém anorganický i organický, bytostný charakter, vývojové fáze atd. Vždy a ve všem najdeme 4 základní prvky, 4 vlastnosti, 4 fáze vývoje atd. A vždy tato čtyřka má stejný charakter. Vždy je to:

1) dostředivost, centrismus,

2) odstředivost, excentrismus,

3) žár, oheň, nadšení, vzruch,

4) chlad, klid.

Z těchto vlastností se skládá vše, celé Tvůrčí dílo. Ale nejen Tvůrčí dílo. Přesně stejná je ve svém složení věčná a nekonečná Podstata, ze které vše vzešlo, čili nejvyšší pojem základního bytí. Je to nejvyšší pojem božství, základ a vznik všeho, co jest i co není, základ veškeré existence i trvalého bytí.

Tvoří ji sice čtyři podstatné vlastnosti, ale jsou jakoby slity do jednoty, která nemá žádný časový pohyb, protože je věčná, ani žádný rozměr, protože je nekonečná. Je jednotná. Je v ní i život, ale život je rytmus. Zde je v latenci, a jeho dynamika je statická.

Protože i v Podstatě, i když latentně, je vše ve dvojnosti a ta je také dvojná, takže tvoří tu základní charakterovou čtyřku, – je ve dvojnosti i životní rytmus, latentní a projevený.

Nepatrná část Podstaty se proto projevuje časově. Můžeme říci, že dýchá. (Přirovnávám tento životní projev k dechu, se kterým je analogický.)

Podstata vydechuje a vdechuje tak, jako např. člověk. I tento dech Podstaty obsahuje 4 fáze. Je to výdech, pak následuje horní pausa, potom vdech a dolní pausa. V tomto projeveném dechu vydechuje Podstata svoji nepatrnou část. Ta se při oddělení od Podstaty stává tím, čemu říkám „Tvůrčí dílo“. Je to část Podstaty rozstříknutá, – rozdělená do dvojnosti a tato dvojnost opět do dvojnosti. Je to Tvůrčí dílo s charakteristikou Tvůrčí čtyřky, s časoprostorovou dimensí, – s tvůrčím procesem.

To je výdech, kde se Tvůrčí dílo odděluje od Podstaty. Následuje horní pausa. V té probíhá v Tvůrčím díle vzestupný proces. Základní vlastnosti se mezi sebou kombinují, vzniká anorganická pestrost, pak organické spojení a vývin. Potom nastupuje třetí fáze dechu, kdy v Tvůrčím díle vzniká opačný proces slučování do jednotnosti a jednoduchosti všeho toho, co předtím bylo rozčleněno a zkombinováno. Je to vdechnutí, je to návrat do Podstaty.

Další, čtvrtá fáze značí spočinutí vdechnuté části v Podstatě. Je to rozplynutí se zpět vdechnuté části.

Následuje další a další dech, další a další tvorba a zanikání Tvůrčího díla. To je dech Podstaty, to je její věčný život. Tak je vytvořeno Tvůrčí dílo, ve kterém žijeme a jehož jsme součástí. Pro nás v nepředstavitelně dlouhém čase, ale co je čas? Co je pro nás nepředstavitelně dlouhé, je z hlediska Podstaty běžný dechový rytmus.

Tak v dechu Podstaty vzniká Tvůrčí dílo, žije a dýchá. Zákonitost rytmu se zde uplatňuje právě tak, jako v Podstatě. Jen v jedné dechové fázi Podstaty je nespočetné množství dechu Tvůrčího díla.

znak nauky

 

 
 
 
 

Josef Zezulka - Přednášky IIJosef Zezulka – PŘEDNÁŠKY II
Vydal © Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha, Soukenická 21, 110 00 Praha, Česká republika, 30. 3. 2014, www.dub.cz, ISBN 978-80-85238-44-0
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě nebo překládána do jakéhokoliv jazyka bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.
© Tomáš Pfeiffer, 2014

  

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies