www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
ŽIVOTNÍ RYTMUS - Prostorová dimense

Jiné užití, než pro osobní potřebu, tohoto textu a obrázků i jejich částí
je možné pouze s písemným 
souhlasem vydavatele.

Josef Zezulka
PŘEDNÁŠKY II

ŽIVOTNÍ RYTMUS

Prostorová dimense

Rozhlédněme se po jasné noční obloze. Uvidíme nespočet hvězd. Víme, že tato vesmírná sféra, na kterou se právě díváme, sestává z galaxií, tyto ze slunečních soustav a ty z oběžnic.

Vezměme do ruky třeba nepatrné zrníčko písku. Víme, že sestává z molekul, a ty zase z atomů. Atomy mají své jádro, kolem kterého krouží fotony, protony, atd. Můžeme slovo molekula nahradit slovem galaxie, – slovo atom slovem sluneční soustava, – atomové jádro slovem slunce, – a protony, fotony, neutrony slovem oběžnice.

Díváme se na jasnou noční oblohu. Celý tento kosmický obraz jsou atomy a molekuly, které tvoří nějakou hmotu. Tato hmota je částečkou další sféry vesmíru, který sestává z hvězd a galaxií, které jsou ve svém souhrnu jen opět další hmotou, která sestává… atd.

Těmto kosmickým sférám můžeme také říci atomové sféry, což je stejné. Jsou ukázkou prostorové dimense.

V časoprostorových dimensích nacházíme rozměr i nekonečno, a právě tak čas i věčnost.

znak nauky

Z Podstaty se oddělila část, která byla Podstatou, jenom byla oddělena, asi tak, jako když nabereme sklenicí vodu z moře. Voda ve sklenici je stejná jako moře, ale je to jen jeho malá, pranepatrná částka.

V této oddělené části se z klidového, statického nekonečna aktivovala rozměrnost a ze statické věčnosti časovost. Tím nastal životní proces. Statická dynamika hmotných i duchovních sil se vzepjala a vytvořila vývojový proces dle plánu Podstaty, který se pouze rozložil do časoprostoru tak, jako se rozkládá čistý paprsek, který prochází hranolem.

Bylo již řečeno, že se podstatná část rozdělila na principy: Hmotný, duchovní a silový.

 

 
 
 
 

Josef Zezulka - Přednášky IIJosef Zezulka – PŘEDNÁŠKY II
Vydal © Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha, Soukenická 21, 110 00 Praha, Česká republika, 30. 3. 2014, www.dub.cz, ISBN 978-80-85238-44-0
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě nebo překládána do jakéhokoliv jazyka bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.
© Tomáš Pfeiffer, 2014

  

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies