www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Ježíš a jeho probuzení

Jiné užití, než pro osobní potřebu, tohoto textu a obrázků i jejich částí
je možné pouze s písemným 
souhlasem vydavatele.

Tomáš Pfeiffer

ŽIVOT PŘINAŠEČE

JEŽÍŠ A JEHO PROBUZENÍ

Po svém probuzení 30. března roku 33 záhy Ježíš vynikal výklady životní filosofie, pravdivostí, kterou všichni cítili srdcem. Tento mladíček, který nikde nestudoval, si dovolil vystoupit s obrovskou silou invence v oblasti, kterou ovládali „slovutní doctores“ studující a přehrabující po generace stokrát přehrabané staré texty, a kteří se mohli z počátku ze svých kateder jen blahosklonně vysmívat.

Jistě přitížilo i to, že Ježíš nemohl vzít k sobě studované ve staré nauce, ti by stále zabarvovali poznané, proto začal vyučovat zcela prosté lidi od začátku, například rybáře. Je v tom i jistá symbolika, tento přinašeč otvírá dobu Ryb, stejně jako pražský dobu Vodnáře.

Ježíšovy výklady ale byly tak silné, že mu lidé začali stále více naslouchat. Stával se známějším. Navíc svou schopností usvědčoval neschopné. Ti se často schovávali za dogmata v nemožnosti daný problém logicky vysvětlit dle pravdy. V podání Ježíše dogma nemělo místo, byl tak jiný!

Proto se zástupci jeho opozice pokusili jej odstranit svou stížností u Piláta. Bezvýsledně, římský protektor Pilát si „umyl ruce“ s tím, že je to jejich věc. Proto poslali svou stížnost „nahoru“ do Říma, kde vylíčili Ježíše jako ohrožení „Říma“ a jeho zájmů v Judeji.

Jak rozdílné oproti Pilátovu dopisu tamtéž, ve kterém vyličuje mimo jiné Ježíše jako pozoruhodného muže s hlubokou filosofií, hodného zájmu. Uvědomte si v té době běžný velmocenský postoj vyjádřený myšlenkou, že co není Říman, není člověk. Jak podobné koloniálnímu myšlení Angličanů a mnohých jiných ještě v nedávných dobách.

Dopis farizejů vykonal své. Pilát již musel konat. Přesto do poslední chvíle se snažil katastrofu odvrátit.

Pomluvy, které byly záměrně samotnými Židy o Ježíši šířeny, ale vykonávají své. Nakonec stojí Pilát sám proti všem, bez možnosti volby.

Při popravě na náměstí křičí zfanatizovaný dav – „ukřižuj, ukřižuj, ukřižuj.“ Vždyť zneužívání veřejného mínění je tak snadné, máte-li vliv, postavení a moc… Po Ježíšově smrti se stává manželka Piláta hlasatelem Ježíšovy nauky…

Ježíšovo tělo zmizelo z hrobu. Na pohřební látce, ve které bylo tělo uloženo, zanechává dokonalý obraz Ježíše. Poté, co se učedníkům zjevil, začalo pronásledování. Mnozí z nich skončili také na kříži. Petr, který dostal dar následnictví, byl jiným mužem, vlastně podvodníkem, pomlouván a potlačován, byl to ten, který nacházel společnou řeč s okupanty Judey – Římany. Jen pro zajímavost – když jsem šel po stopách Petra až do jeho posledního místa, nalezl jsem v bazilice obraz našeho Karlova mostu. Náhoda?

 
 
 
 
Život Přinašeče

ŽIVOT PŘINAŠEČE  - Tomáš Pfeiffer
Vydal © Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha, Soukenická 21, 110 00 Praha, Česká republika 30. 3. 2012
www.dub.cz, ISBN 978–80–85238–60–0
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě nebo překládána do jakéhokoliv jazyka bez předchozího písemného souhlasu vydavatele.
© Tomáš Pfeiffer, 30. 3. 2012

  

 
       
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies