www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Rození dítěte

Jiné užití, než pro osobní potřebu, tohoto textu a obrázků i jejich částí
je možné pouze s písemným 
souhlasem vydavatele.

Josef Zezulka – BYTÍ – životní filosofie

ROZENÍ DÍTĚTE

V embryonálním stavu, kdy se dítě v těle matky počíná formovat, působí na tento děj vitální a psychické síly matky a s nimi genetické faktory matky i otce. Asi tak po polovině fetálního života se připojuje nová bytost, která se má rodit. Tak je to průměrně, ale doba tohoto připojení je velmi individuální. Někdy nastává až krátký čas před porodem a do té doby působí plně faktory rodičů. Toto se řídí kvalitou, vyspělostí a novým osudem bytosti, která se rodí, ale také vlivy rodičů. Např. odpovídá-li do velké míry kvalita rozené bytosti kvalitě rodičů, obyčejně se připojuje až později. Je-li různá, připojuje se brzy. Je to asi tak, jako by různící se bytost od rodičů měla co korigovat svým vlivem na vytvářené tělesné formě, protože kvalita psychické části bytosti musí odpovídat kvalitativním znakům těla. To už si zařizuje životní zákonitost bez našich možností zásahů. 

Dítě se rodí. Nastává nový, v mnoha zrozeních další specifický život. Je zde nový mozek, který vnímá nové dojmy, člověk znovu začíná od začátku v novém bytí, rozhlíží se, seznamuje se s okolím a zabydluje se v novém osudu. Silné vjemy minulého života zůstaly v podvědomí, čili ve vědomí vnitřní bytosti, nebo jinak řečeno, v bytosti Tvůrčího díla. A tak jako se nyní bude člověku střídat denní bdění a noční sen, tak se vnitřní bytosti střídají životy v jejím vlastním vjemu se životy specifickými. Čím půjde ve vývoji život dál, čím bude vnitřní bytost dokonalejší a vyrovnanější, tím více bude vnímat svoje bytí současně se specifickými životy, až jednou se tyto vjemy spojí.

To je základ toho pro lidstvo mnohdy velmi záhadného věčného života. Věčné je bytí. Pojem „já jsem“ a vnímání bytí. Tento pojem bytí, tedy pojem „já jsem jednotka a vnímám“, obsahuje celé bytí dvoupólně. Zaprvé je zde stálý vjem všeho, bez času a rozměru, a za druhé postupné vnímání všeho. Toto jsou dva póly jednoho zákona bytí, základu – Podstaty – Boha.

V postupu vnímání, které je Tvůrčím dílem, nastává vhled do podstatné části a v ní potom postup, tak jak byl popsán dříve.

 

 
 
 
 

Josef Zezulka - Bytí - životní filosofieJosef Zezulka – BYTÍ – životní filosofie
Vydal © Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha, Soukenická 21, 110 00 Praha, Česká republika, 30. 3. 2012, www.dub.cz, ISBN 978-80-85238-85-3
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě nebo překládána do jakéhokoliv jazyka bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.
© Tomáš Pfeiffer, 2012

  

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies