www.DUB.cz

českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Nasko de infano

Neniu parto de tiu ĉi libro ne rajtas esti reproduktata kaj disvastigata en papera, elektronika aŭ alia 
formo aŭ tradukata en iun ajn lingvon sen antaŭa skriba konsento de eldonanto.

Josef Zezulka – BYTÍ – EKZISTO
filozofio de la vivo

NASKO DE INFANO

En embria stato, kiam infano en korpo de patrino ekformiĝas, efikas tiun ĉi procedon vitalaj kaj psikaj fortoj de patrino kaj kun ili genetikaj faktoroj de patrino kaj patro. Proksimume post duono de feta vivo alligiĝas nova estaĵo, kiu naskiĝu. Tiel tio estas meznombre, sed tempo de tiu alligo estas tre individuala. Iam tio okazos nur mallongan tempon antaŭ akuŝo kaj ĝis tiu tempo plene efikas faktoroj de la gepatroj. Tion direktas kvalito, matureco kaj nova sorto de estaĵo, kiu naskiĝas, sed ankaŭ influoj de gepatroj. Ekzemple se kvalito de la naskiĝanto respondas grandparte al kvalito de la gepatroj, ordinare ĝi aliĝas pli malfrue. Se ĝi estas diversa, ĝi aliĝas baldaŭ. Estas tio proksimume tiel, kvazaŭ la estaĵo diferenciĝanta de gepatroj havus ion por korekti per sia influo je kreata korpa formo, ĉar kvalito de psika parto de estaĵo devas respondi al kvalitecaj signoj de korpo. Tion jam prizorgas la porviva leĝo, sen niaj eblecoj de intervenoj.

La infano naskiĝas. Ekestas nova, en multaj naskiĝoj plua specifa vivo. Estas ĉi tie nova cerbo, perceptanta novajn impresojn, la homo denove komencas dekomence en nova bytí (ekzisto), ĉirkaŭrigardas, konatiĝas kun ĉirkaŭaĵo kaj ekloĝas en nova sorto. La fortaj impresoj de la pasinta vivo restis en subkonscio, do en la konscio de la interna estaĵo, aŭ alie dirite en estaĵo de la Krea verko.

Kaj same, kiel alternados nun al la homo taga vigleco kaj nokta sonĝo, tiel al la interna estaĵo alternadas vivoj en ĝia propra percepto kun vivoj specifaj. Ju pli evoluiĝos la vivo, ju pli perfekta kaj ekvilibra la interna estaĵo estos, des pli multe ĝi perceptados sian bytí (ekziston) samtempe kun specifaj vivoj, ĝis foje tiuj perceptoj kunligiĝos.

Tio estas bazo de tiu por homaro ofte tre mistera eterna vivo. Eterna estas bytí (ekzisto). Nocio „mi estas“ kaj perceptado de bytí (ekzisto). Tiu ĉi nocio de bytí (ekzisto), do nocio „mi estas la unuo kaj mi perceptas“, enhavas la tutan bytí (ekziston) dupoluse. Unue estas ĉi tie konstanta percepto de ĉio, sen tempo kaj dimensio, kaj due proceza perceptado de ĉio. Tio estas du polusoj de unu leĝo de bytí (ekzisto), de bazo – de la Substanco – de Dio.

En procezo de perceptado, kiu estas la Krea verko, ekestas enrigardo en la esencan parton kaj en ĝi poste procezo tiel, kiel estis jam antaŭe priskribite.

 
 
 
 

Josef Zezulka - Bytí - životní filosofieJosef Zezulka – BYTÍ – EKZISTO - filozofio de la vivo, 

Eldonis © Tomáš Pfeiffer eldonejo Dimenze 2+2 Praha Soukenická 21, 110 00 Praha Ĉeĥa respublikowww.dub.cz, ISBN 978-80-85238-32-7

Tradukita el ĉeĥa originalo JOSEF ZEZULKA – BYTÍ – Životní filozofie
Ĉiuj rajtoj rezervitaj. Neniu parto de tiu ĉi libro ne rajtas esti reproduktata kaj disvastigata en papera, elektronika aŭ alia formo aŭ tradukata en iun ajn lingvon sen antaŭa skriba konsento de eldonanto.
© Tomáš Pfeiffer, 2019

Tiu ĉi librotitolo estas ankaŭ eldonita en la angla, germana, franca, ĉeĥa kaj itala lingvo
Tradukoj – elektronike eldonitaj, atingeblaj rekte je www.dub.cz
FR / IT / ES / RU / EO / EN / DE / CZ

  

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. All rights reserved.