www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Co je to tedy vlastně hmota?

Jiné užití, než pro osobní potřebu, tohoto textu a obrázků i jejich částí
je možné pouze s písemným 
souhlasem vydavatele.

HORIZONT POZNÁNÍ

Cesta ke sjednocení mikro/makrosvěta z pohledu filozofie Bytí

Tomáš Pfeiffer, Vladislav Šíma

 

Kapitola 4

Makrosvět

4.2 Co je to tedy vlastně hmota?

Jak si ale máme představit hmotu, když říkáme, že nikde neexistuje nic dále nedělitelného? Vždyť jsme si zde dříve ukazovali, že částice hmoty můžeme s pozoruhodnou přesností popsat jako stojaté podélné vlny u vlnových center, že hmota je energie, a energie je vibrace.

Co tedy vlastně hmota je a jak souvisí se silovými projevy, např. gravitací?

Snad nejblíže pochopení této myšlenky byl opět Albert Einstein, který ve své obecné teorii relativity zavedl pojem časoprostor a popsal gravitaci jako jeho zakřivení [3]. A tak se i díky němu můžeme přiblížit pochopení toho, že gravitace nezpůsobuje zakřivení časoprostoru, ale že gravitace „je“ zakřivení časoprostoru.

Budeme-li nyní více mluvit jazykem filozofie (zde prosíme vědce za prominutí), můžeme si náš hmotný svět představit třeba jako myšlenkovou strukturu (!), přičemž hmotné rozložení této myšlenky v prostoru a čase pouze kopíruje umístění a pohyb silových center časoprostoru, které jsou touto myšlenkou a které se pozorovateli takto jeví. Tedy samotná silová (myšlenková) struktura časoprostoru je zde primárně určujícím prvkem.

Dokážete si na okamžik představit, že by v našem světě mohla existovat fraktálně strukturovaná silová centra, kolem kterých by se shlukovalo to, co my nazýváme hmotou? A že by hmota pouze kopírovala silovou (myšlenkovou) strukturu našeho světa?

Potřebovali bychom pak vesmírnou inflaci pro vysvětlení hladkosti a homogenity pozorovaného vesmíru, kterou současná kosmologie řeší (snad poněkud uměle) teorií inflace [51]?

Hmota je jedním z projevů myšlenkové struktury a podstaty našeho světa, kterou my v našem pozorování vnímáme jako něco pevného a hmatatelného, co zabírá prostor - jako stavební materiál, ze kterého je celý náš svět sestaven. Hmota v sobě váže energii silových center, která se ve svém životním, časovém postupu projevuje jako vibrace.

Vysvětlili jsme si čas jako kmity mezi póly, prostor jako rozpětí mezi nimi a pohyb jako pozorování. Je-li možno chápat náš svět jako myšlenkovou strukturu, pak hmota je vjem, který tuto strukturu v našem způsobu pozorování (ve svých časových a prostorových projevech) znázorňuje a zviditelňuje.

 

Pokračování  >>
 
 
 
 

Tomáš Pfeiffer, Vladislav Šíma - HORIZONT POZNÁNÍTomáš Pfeiffer, Vladislav Šíma – HORIZONT POZNÁNÍ
Vydal © Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha, Soukenická 21,
110 00 Praha, Česká republika, 30. 3. 2020, www.dub.cz,
ISBN 978-80-85238-26-6
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována ani šířena v elektronické či papírové podobě, kopírována, ukládána v elektronických systémech či překládána do jakéhokoliv jazyka bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Grafická úprava včetně obrazů fraktální geometrie, obrazová díla © Tomáš Pfeiffer, Vladislav Šíma

© Tomáš Pfeiffer, Vladislav Šíma, 2020

  

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies