www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
HORIZONT POZNÁNÍ (online kniha)

Jiné užití, než pro osobní potřebu, tohoto textu a obrázků i jejich částí
je možné pouze s písemným 
souhlasem vydavatele.

HORIZONT POZNÁNÍ

Cesta ke sjednocení mikro/makrosvěta z pohledu filozofie Bytí

Tomáš Pfeiffer, Vladislav Šíma

 

HORIZONT POZNÁNÍ - Cesta ke sjednocení mikro/makrosvěta z pohledu filozofie Bytí

Věnováno panu Josefu Zezulkovi.


Ke vzniku tohoto díla svou recenzí a podnětnými připomínkami velmi pomohli:

Prof. RNDr. Jan Rak, Ph.D. – kvantová mechanika, spolupracovník lab. CERN
Ing. Adolf Inneman, Ph.D – kosmický inženýr, spolupracovník ESA a NASA
Doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. – geofyzik, spolupracovník NASA
RNDr. Martin Zahradník, Ph.D. - kvantová optika

Děkujeme!

„Zdá se, že fyzika na počátku jednadvacátého století stále více naráží na základní filosofické otázky existence. Kvantová fyzika otevřela otázku provázanosti vědomí pozorovatele s pozorovanou realitou, moderní kosmologie se dotýká otázek stvoření vesmíru a jeho osudu, a tím staví vědu do pozic, které v minulosti zastávala náboženská, filosofická a spirituální učení. Kniha „Horizont poznání“ podle mého názoru zajímavým způsobem otevírá prostor pro nevyhnutelnou komunikaci mezi do značné míry oddělenými způsoby nazírání reality kolem nás. Samotná myšlenka existence horizontu poznání nabízí zajímavý sjednocující pohled na jevy probíhající v tak rozdílných měřítkách, jako je subatomární a astronomická sféra. Věřím, že takový přístup hlubšího propojování čistě vědeckých poznatků s filosofickým nazíráním má potenciál obohatit poznání světa kolem nás a jeho zákonitostí.“

Prof. RNDr. Jan Rak, Ph.D. – kvantová mechanika, spolupracovník lab. CERN

“Knihu „Horizont poznání“ považuji za velmi úžasnou a zajímavou především díky tomu, že myšlenky v ní obsažené jsou dle mého názoru založené na objektivním poznání našeho světa. Toto dílo vytváří most mezi exaktní vědou a filozofií Bytí, jejímž zakladatelem a přinašečem je český filozof pan Josef Zezulka. Z minulosti víme, že chápání světa se vždy měnilo a vyvíjelo společně s vývojem kultury lidského společenství. Nyní, na počátku třetího tisíciletí, máme možnost odpoutat se od minulých ideologických a náboženských proudů, a podívat se na realitu z hlediska moderní vědy, která za posledních sto let učinila nevídaný pokrok v mnoha směrech. Přes všechno toto poznání však stále hledáme smysl existence – nás i celého světa. A tak dnes stojíme na prahu změny paradigmatu, kdy mizející tradiční hodnoty i způsob myšlení dávají prostor pro zrod zcela nového pochopení. Vědecké poznání tak zákonitě vyústí ve věčnou filozofii, která již nyní inspiruje vědu budoucnosti.

Proto vám doporučuji, abyste si tuto knihu autorů Tomáše Pfeiffera a Vladislava Šímy se zájmem přečetli, neboť náš Horizont poznání lze nekonečně rozšiřovat.”

Ing. Adolf Inneman, Ph.D. - kosmický inženýr a spolupracovník ESA a NASA

Předkládaná práce má propracovanou myšlenkovou úroveň, s cílem pochopit propojení mikro a makrosvěta za použití unikátních filozofických principů. Prostředkem spojení těchto nesmírně odlišných konceptů je fraktální pohled a zahrnutí kvadrupólu jako základu filozofického pochopení propojení mikrokosmu a makrokosmu.

Líbila se mi plynulost myšlenkových pochodů, ústící v názornou demonstraci toho, že definice pohybu a myšlenka kvantování makrosvěta byly ukázány jako stěžejní pro vzájemné propojení významných fyzikálních konceptů.“

Doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. – geofyzik, spolupracovník NASA

“Ve víru dnešní honby za stále rychlejšími procesory, výkonnějšími motory a chytřejší umělou inteligencí stále častěji zapomínáme na původní důvody toho, proč jsme se jako fyzikové rozhodli věnovat naše životy vědě. Zapomínáme na chvíle, kdy jsme jako mladí a nadšení stáli pod třpytivou nádherou tajemné noční oblohy a v srdci jsme místo impaktových faktorů a průmyslové využitelnosti měli jen čistou touhu po poznání a porozumění té tajuplné nádhery, která se nám klenula nad hlavou. Horizont poznání je knihou, která nás vrací přesně k těm nejzákladnějším otázkám v našich hlavách a srdcích, na něž se před námi snažily najít odpovědi generace fyziků a další generace po nás je stále budou hledat.

Při čtení Horizontu poznání jsem byl fascinován a šokován lehkostí a elegancí, se kterou se přede mnou do stále větších hloubek rozevíralo chápání i těch nejsložitějších fyzikálních otázek způsobem, který dnes není běžný. Přál bych si, dívaje se na nekonečnou vesmírnou klenbu, abychom kvůli všem našim procesorům, dronům a kyborgům nepřehlédli, že se nám zde možná rodí nová fyzikální revoluce.”

RNDr. Martin Zahradník, Ph.D. – kvantová optika


Pokračování  >>

 
 
 
 

Tomáš Pfeiffer, Vladislav Šíma - HORIZONT POZNÁNÍTomáš Pfeiffer, Vladislav Šíma – HORIZONT POZNÁNÍ
Vydal © Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha, Soukenická 21,
110 00 Praha, Česká republika, 30. 3. 2020, www.dub.cz,
ISBN 978-80-85238-26-6
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována ani šířena v elektronické či papírové podobě, kopírována, ukládána v elektronických systémech či překládána do jakéhokoliv jazyka bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Grafická úprava včetně obrazů fraktální geometrie, obrazová díla © Tomáš Pfeiffer, Vladislav Šíma

© Tomáš Pfeiffer, Vladislav Šíma, 2020

  

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies