www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
SYSTEM I. - ÚVODEM O ČLOVĚKU

Jiné užití, než pro osobní potřebu, tohoto textu a obrázků i jejich částí
je možné pouze s písemným 
souhlasem vydavatele.

Josef Zezulka
PŘEDNÁŠKY I

SYSTEM I.

ÚVODEM O ČLOVĚKU

Nyní budu mluvit k Tobě, který se chceš vydat na duchovní cesty, který jsi pochopil, že je ještě daleko víc, než co Ti může přinést Tvých pět ubohých okleštěných smyslů. Musíš vědět, že je zde smysl, že je zde cesta, že jsi povinen být kladnou složkou ducha v Tvůrčím díle.

Chceš se vydat na dobrovolnou cestu, aby Tě nemusel učit zákon odrazu, kterému Indové říkají KARMA, chceš jít dobrovolnou cestou, měnit se dobrovolně, dát zákon karmy do nečinnosti, svoji cestu uspíšit, snažit se být dobrou složkou v Tvůrčím díle, aby Tvé příští osudy byly lepší, aby to, co v osudu zanecháváš za sebou, bylo dobré, lepší a nejlepší. Jestli jsi se pro toto rozhodl, jestli jsi už svými minulými životy dospěl k tomu bodu ve vývoji, kdy můžeš už chápat víc než člověk malý, člověk v prvotních lidských životech, kterému je hmota samozřejmě nejbližší a někdy dokonce jediná. Jestliže se chceš tedy vydat na dobrovolnou – duchovní cestu, musíš si nejprve to, co bylo doposud řečeno, velmi dobře uvědomit.

Přemýšlej

Odejdi do klidného prostředí, zklidni sebe a toto vše velmi dobře promýšlej. Přemýšlej dlouho a důkladně. Pamatuj, že to je základ, na kterém budeš stavět celou další budovu. Nechoď dále, dokud vše to, co bylo řečeno, nestrávíš. Potom pochopíš, že máš být kladnou složkou a že duchovní cestu nebudeš dělat jenom pro sebe, ale že ji budeš dělat pro celek, protože ten celek jsi Ty. Teprve až toto pochopíš, pak se můžeš vydat dál, k dalším obzorům, které se před Tebou rozevřou.

Nyní musíš přemýšlet o lidech. Zapomeň, kdo jsi, a podívej se na ně z cizího hlediska,abys správně porozuměl.

Člověk je jediný z tvorů naší planety, před kterým vše prchá. Je krutý, nejhorší ze všech. Vytváří stále kolem sebe zlo, každému tvoru je nepřítelem, a to jedině proto, že špatně pochopil život.

Prvotní člověk

Když se kdysi, ve velmi dávné minulosti, vyvinul z nižšího tvora člověk, ten prvotní, nejprimitivnější, byl býložravcem a sběračem potravy. Jedl pouze rostliny a jejich plody. Byl naprosto vyrovnaný, měl vše, co ke svému životu potřeboval, tak jako to má každý svobodný živočich. Když chtěl jíst, natáhl ruku a vzal si plod. Tak ukojil svůj hlad. Když mu bylo chladno, naježil srst, když mu bylo teplo, zase automaticky se mu jeho srst přitáhla k tělu. Pak začal na sebe brát kůže jiných tvorů a vlas, kterým byl pokryt, ztratil svůj účel a vypadl. Pozůstatek této dokonalé termoregulace máme ještě i my. Zůstaly nám na kůži pilomotorické nervy a svaly, které v čas potřeby stavěly vlas. Je-li nám zima, naskočí na těle tak zvaná „husí kůže“. To znamená, že tyto svaly reagují, smrští se, aby postavily vlas, který už ale tady není. Dnešní člověk, který se již musí oblékat, bere si místo své přirozené a dokonalé ochrany náhražkovou nedokonalou protézu, šaty. Dříve však o nás bylo ve všech směrech dokonale postaráno.

Rozum – intuice

Proti jiným tvorům má člověk více vyvinutou inteligenci, rozum. Jenomže ho používal špatně. V bibli je psáno, že „vzal ovoce ze zakázaného stromu“. To znamená, že ke své potravě vzal z jiného zdroje, na který jeho tělo nebylo uzpůsobeno. Místo přirozené rostlinné potravy okusil tělo jiných živočichů.

A zde nastal jeho pád. V mase jsou mimo jiné též látky, které vyživují více, ale nezdravě mozek. Tím se zesílily rozumové možnosti, ale na úkor intuice. Rozum nebyl potom korigován intuicí a rozumování se ubíralo nesprávným směrem. Podívejme se na výsledek v dnešní době. Lidé jsou velmi rozumově vyspělí, ale svým činěním a myšlením se ničí. Chybí zde složka – intuice –, která by rozumové schopnosti správně usměrňovala. Lidé jsou chytří, ale nejsou moudří. Jsou převážně barbary, – málo ušlechtilými.

Člověk začal vraždit. Z počátku si vzal masité stravy velmi málo a zřídka kdy. Tehdy by ho byl ještě mnoho nesnesl, protože jako nepřirozená strava bylo pro jeho tělo jedem. Teprve postupem dlouhých věků si pomalu na maso zvykal, ale stále až dodnes ho cítí jako nepřirozenou potravu, jako něco, co mu každopádně škodí. Začal lovit jiné tvory, případně jedl druhé lidi. Postupem dlouhých věků začal též chytat druhé tvory a činil z nich své otroky. Později je cílevědomě pěstoval, a tak si pomalu zvykal na maso.

Škodlivost masa

Žádný tvor nemůže požívat to, na co jeho tělo není stavěno. Zkuste dát třeba vlašťovce výbornou, z nejlepších surovin doma pečenou bábovku. Kdybyste jí dali jen pár drobků k její normální potravě, pak jí jenom ublížíte. Kdybyste jí dali více na úkor normální stravy, tak ji zabijete. Člověk si také velmi pomalu musel zvykat na maso, takže dnes, když už ho jí mnoho, maso ho nezabíjí, jenom mu škodí. Je dosti nemocí, na kterých se podílí více nebo méně maso. Dohromady se sčítají, různě se kombinují, takže se dá těžko určit, která škodlivina v které nemoci dominuje. Potom je také ještě mnoho jiných příčin nemocí mimo potravu. Člověk bez požívání masa žije daleko lépe a zdravěji. Máme přece mezi námi mnoho vegetariánů. I takových, jejichž rodiče a prarodiče nepřijímali maso. A ti jsou daleko zdravější než poživači mrtvol. To mluvím jenom o důvodech zdravotních, ne o vyšších, duchovních.

Cena života

Ty, jenž se chceš vydat na cestu, musíš pochopit, že život všech tvorů má stejnou cenu. Všichni tvorové se navzájem liší počtem vlastností, inteligencí, stupněm vyspělosti, ale cena života je u všech stejná. Pochop, že všichni nižší tvorové jsou Tvoji bratři. Cena jejich života je stejná jako Tvého. Chceš-li se vydat vzhůru, musíš být nejprve ušlechtilým tvorem, a ne barbarem!

Nezačínej dříve duchovní praktiky

Pamatuj, že toto je práh, který nemůžeš přestoupit nebo obejít. Nemůžeš později přistoupit k žádným duchovním praktikám, nemůžeš být dříve naplňován čistými duchovními silami, dokud sám nejsi čistý. Nemůže být nalito do nečisté nádoby čisté víno, protože by se zkazilo. Kdybys zůstal barbarem a neuvědomil si cenu života a naplňoval se nejčistšími silami, pak by v Tobě nutně musel nastat chaos, aniž by sis ho uvědomoval. Vše, co bys přijímal duchovního, bylo by v nepochopení zkreslováno.

Temné učení

Nerozeznával bys jasně pravé učení od podvrženého, kterého je mezi lidmi velmi mnoho, víc, než si snad myslíš. Aniž by sis to uvědomoval, projevovalo by se temné učení v Tvé mysli. Byl bys zaváděn, ustrnul bys na učení, které by Tě nevedlo výš, přesto, že by tak tvrdilo, ale dostalo by se Ti něčeho, co je asi tím, čím je dítěti dumlík. Spokojil by ses šidítkem. Zhoršovala by se tvá osudovost. Ale o tom až jinde.

Lidé rozlišují pojmy: učení světlé a učení temné. Oba tyto směry usilují o získání člověka, oba mají svoji sílu a své představitele a vykonavatele mezi lidmi. Mezi nevtělenými bytostmi se tvoří společnosti, které podle své vyspělosti tíhnou k některému učení, k některému směru. Je to v oblasti učení správných, pravdivých, tedy světlých, ale též v oblasti učení slabých, pochybných, vadných, až i škodlivých, tedy temných. Tyto skupiny usilují hlavně o ty, kteří se chtějí vydat na duchovní cesty. Činí tak proto, aby posilovaly svůj směr, o kterém většinou ani nevědí, že je chybný nebo dokonce zničující. Slouží mu ve své malé vyspělosti, v nevědomosti.

Toto jen stručně na vysvětlení. Více, až budu mluvit o chybách, které dělají žáci a učitelé, kteří duchovní nauky roznášejí mezi lid.

Chceš být jistě konstruktivní složkou, a nikoli destruktivní. Nezapomeň, že na duchovní cestě zákon karmy dáváš pouze do klidu. Nemůžeš ho zrušit. Jestliže půjdeš špatně, jestliže špatně pochopíš, jestliže v sobě místo akordu vytvoříš disonanci, jestliže místo správného si vytvoříš špatné, pak stále stojí vedle Tebe karma, která je připravena nepochopené a špatné vyrovnat. V příštím životě budeš odčiňovat své špatné pochopení. Cesta vzhůru má svoje risiko. Ale uvědomíš-li si toto, je risiko minimální – takřka žádné. Jenom nezapomeň: snaž se být konstruktivním a ne destruktivním tvorem.

Jak pochopit hluboko

Jdi do přírody. Usedni v klidu a zklidni sám sebe. Snaž se vmyslit se a spojit s některým živočichem, kterého uvidíš kolem sebe. Snaž se ho pochopit v jeho životě. Staň se na chvíli jím samým. Poznej, že žije jako Ty. Že cena jeho života je stejná jako Tvoje. On si ho také chrání. Nechce zemřít, tak jako Ty, chce žít dál a radovat se ze života. Jindy se takto přenes do jiného živočicha a pak ještě do dalšího a mnohokrát toto dělej. Tak poroste Tvé správné pochopení.

Láska

Bude se upevňovat, poznáš a vtiskneš do sebe velké pochopení bratrství se vším a v tomto poznání poroste to, čemu lidé říkají láska a čemu tak málo rozumějí. Pak se Ti jasně a naprosto logicky objeví chyby, které vnesli do učení temní. Těchto chyb se pak samozřejmě vystříháš. Pochopení bratrství bude se v Tobě rozšiřovat, abys jednou došel tam, kdy budeš jasně vědět, že nejenom vše kolem Tebe je tvůj bratr, ale vše jsi Ty sám. To je ovšem velmi vysoké pochopení, a dej Bůh, abys k němu za tohoto života došel.

Z pochopení bratrství se vším poroste v Tobě další velká síla. Je to základ pravého nadšení pro božství. Nemůže být pravé nadšení tam, kde Bůh není poznáván. Teprve na pravém poznání poroste velká dynamika síly nadšení, která Tě povede jako motorická síla vzhůru. Tak budeš počínat práci na základech poznávání božství a spojování se s ním. Z Boha jsi vzešel, k Bohu jdeš. Musíš tedy Boha pochopit. Protože Bůh je vše, vyžaduje se na Tobě pochopení všeho. To začneš činit. Není to ještě vše, ale jsou to první nutné kroky.

 

 
 
 
 

Josef Zezulka - Přednášky IJosef Zezulka – PŘEDNÁŠKY I
Vydal © Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha, Soukenická 21, 110 00 Praha, Česká republika, 30. 3. 2014, www.dub.cz, ISBN 978-80-85238-45-7
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě nebo překládána do jakéhokoliv jazyka bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.
© Tomáš Pfeiffer, 2014

  

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies