www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
SYSTEM I. - VÝVOJ HMOTY

Jiné užití, než pro osobní potřebu, tohoto textu a obrázků i jejich částí
je možné pouze s písemným 
souhlasem vydavatele.

Josef Zezulka
PŘEDNÁŠKY I

SYSTEM I.

VÝVOJ HMOTY

Připomínka

Stručně připomínám:

Tak jako ve struktuře vesmíru jsou základem magnetická centra, kolem kterých se sráží hmota, tak i každá planeta, tedy i naše, má jako základ systém magnetických polí, která na sebe navzájem působí a vytváří magnetické silokřivky. Mimo to působí na ně magnetické síly vesmíru, a toto dění pokračuje i do dalších oblastí. Vše je projevem jedné centrální myšlenky, Boha otce, a není nic, co by nebylo touto myšlenkou, Bohem.

Prahmota

Naše planeta byla na počátku žhavá a plynná. Pomalu se srážela do tekutého stavu a pak do pevného. Původní prahmota byla celistvá, homogenní, ale už ve stavu plynném a pak dále členila se vlivem magnetických center planety a vesmíru, která svým přitahováním, odpuzováním, vytvářením různých silokřivek a jejich stálým vzájemným působením na sebe vytvářela pestrost hmoty tak, jak ji známe. Členila se na prvky, z nich vznikaly sloučeniny, pak minerály, sedimenty a horniny. Vznikala pestrost anorganické pevné hmoty, a právě tak pestrost v tekutinách a plynech.

Tak jak se členila hmota, členila se i druhá složka, duchovní (psychická). Musí tak být, podle zákona analogie. Hmota a duch jsou přece stejné části Podstaty. Taková pestrost, jaká je ve hmotě, je přesně stejná i v duchu.

Prapsyché

Všeobecná „prapsyché“ se členila a tak vznikala pestrost duchovních vlastností a útvarů. Nyní zde stály vedle sebe dva výtvory. Anorganická hmota a na druhé straně duchovní vlastnosti. Obrazně by bylo možno říci „anorganický duch“. Oba tyto prvky stály každý zvlášť. Na planetě nebyl ještě takový život, jak ho známe nyní. Nebyla ještě bytost, nebyla organická hmota. Planeta pomalu připravovala podmínky k prvému organickému životu. Jakmile doba dospěla a podmínky zde byly, nastala nová fáze v tvůrčí činnosti, zrod prvé organické bytosti, prvého projevu ducha ve spojení s hmotou. Doba dozrála a spojení se uskutečnilo.

 

 
 
 
 

Josef Zezulka - Přednášky IJosef Zezulka – PŘEDNÁŠKY I
Vydal © Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha, Soukenická 21, 110 00 Praha, Česká republika, 30. 3. 2014, www.dub.cz, ISBN 978-80-85238-45-7
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě nebo překládána do jakéhokoliv jazyka bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.
© Tomáš Pfeiffer, 2014

  

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies